Korte termijn draai aanstaande

Reeds eerder schreven wij dat de Amerikaanse beurzen een andere richting zijn ingeslagen dan de Europese. Wij laten u hieronder twee grafieken zien. In eerste instantie is het de daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index en daarna volgt de daggrafiek van de AEX Index.

TA Dow Jones 12 november 2012
TA Dow Jones 12 november 2012

Figuur 1

De daggrafiek toont de DJIA in een dalende trend. Er is sprake van lagere toppen en lagere bodems. De koersen bewegen zich in een dalend kanaal en zij zijn zojuist aangekomen op de onderkant van dit kanaal. Ondertussen is zelfs al het MA200 gebroken dat nu als belangrijke weerstand gaat functioneren. Afgelopen vrijdag werd er een reversal candle neergezet. Het was een Rickshaw Man. Er zijn dus redenen om aan te nemen dat Amerika een draai gaat laten zien in de komende dagen / week. De Momentum Analyse spreekt dat niet tegen. Hij is nog dalende maar voorlopig blijft hij achter bij de voorgaande daling. Dat zou zelfs een teken van kracht kunnen zijn als de Amerikaanse beurs komende week inderdaad opveert. De NewHighs zijn weliswaar gedaald maar niet zo sterk als bij de voorgaande daling. Met andere woorden: de grafiek van de NewHighs divergeert positief. De NewLows daarentegen zijn dramatisch gestegen en een aanmerkelijke daling is nodig alvorens men kan spreken van een draai ten goede van de markt.

Hun aantal ligt nu hoger dan dat van de NewHighs. De week- en maandgrafiek laten nog steeds een stijgende DJIA zien, maar er zijn veel negatieve signalen. De maandgrafiek divergeert zelfs sterk negatief (ook al is de maand november nog niet voorbij en kan hier dus nog enige verandering in ontstaan). Al met al dus geen opgewekt beeld. Alleen de korte termijn lijkt  een opleving te gaan tonen. Het is afwachten of daarmede de overige plaatjes positief worden. Voorlopig mag men daar nog niet op rekenen, eerst moet daartoe de opleving tot een terugkeer tot boven het MA200 leiden.

TA AEX 12 november 2012
TA AEX 12 november 2012

Figuur 2

In figuur 2 ziet u dus de dagkoersen van de AEX Index. Ze bevinden zich in een stijgend kanaal en in de afgelopen week werd op een haar na de voorgaande top op 340,22 gebroken. Het feit dat de doorbraak niet plaatsvond is geen positieve constatering, maar figuur 2 geeft wel een aantal positieve signalen. Afgelopen vrijdag noteerde de slotkoers nog steeds boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde. Er werd een candle gevormd met een heel lange steel aan de onderzijde. Met een beetje goede wil kan men deze candle beschouwen als een (positieve) Hammer (die de bears dood slaat). Daar zijn overigens maandag wel een hogere opening en hoger slot voor nodig. De combinatie van het bereiken van de onderzijde van het oplopend kanaal dat samenvalt met de oude steunlijn op 327, de steun van het 50MA en de positieve candle spreken ervoor dat Amsterdam een stijging gaat laten zien. De kansen dat nu wel het niveau van 340 wordt doorschreden, zijn gestegen nu de bovenzijde van het oplopende kanaal boven 340 ligt.

De Momentum Analyse geeft geen negatieve signalen. De week- en maandgrafieken in Amsterdam bevinden zich nog steeds in een opgaande markt, maar de onderliggende signalen zijn dalende. Alleen een forse stijging op de korte termijn kan hierin verandering brengen. Amsterdam staat echter tamelijk alleen. De DAX toont hetzelfde dalende beeld als de DJIA zij het dat de DAX veel minder gedaald is. Maar er is ook in Duitsland sprake van dalende toppen en dalende bodems op dagbasis. Of Amsterdam nu de kar (zeg maar de wereld) gaat trekken lijkt wat overdreven en dat zorgt opnieuw voor de vraag of een korte termijn opleving (die er wel zal komen) voldoende is om de wereldmarkten terug op het winnende paard te zetten.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-11-12) 331,93

Onze conclusies:
Korte termijn: draait positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: nog positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

De angst voor de “fiscal cliff” is ongetwijfeld de oorzaak dat Amerika zo zwak voor de dag komt. Beleggers zien een recessie op zich afkomen en een recessie speelt ook in de kaart van lage rentepercentages. Maar angst is een slechte raadgever. Obama heeft nu sterke kaarten in handen. De fiscal cliff is zeker niet in het voordeel van de republikeinen en Obama hoeft zich geen zorgen meer te maken over de stemming onder het kiezersvolk. Voor ons is dit een reden om waarde te hechten aan de positieve divergentie die de langere termijn rente charts nog steeds uitstralen. Binnenkort zien wij de rente dus weer gaan stijgen en dat zal op korte termijn gebeuren want de rente ligt nu vlak boven een zeer sterk steunniveau.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

Vorige week schreven wij dat de dollar in het beste geval de 79,4 zou bereiken. Het begint er nu naar uit te zien dat hij daar niet meer zal komen. Een draai in de aandelenmarkten, zal een draai in de rente en in de dollar geven. Dit zou betekenen dat er aan de consolidatie van de dollar binnenkort een einde komt en de daling van de dollar ten opzichte van de € weer vaart krijgt.

De prijs van een vat Bentolie

Het lichte herstel van afgelopen week kan de markt doen keren, want de indicatoren zijn hier en daar gedraaid. Het is allemaal nog niet overtuigend, maar dat neemt niet weg dat de oplopende olieprijs van afgelopen week een grotere invloed op het marktsentiment heeft gehad dan men op basis van zijn stijging had kunnen verwachten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een grote stap nestelde de prijs van een troy ounce Goud zich boven US$1.715. Hiermede is het mogelijk geworden dat de kaarten zijn gedraaid. De weg naar de vorige top op US$1.921 ligt nu open, maar het beeld is niet zo sterk, dat wij er al in geloven. De ontwikkelingen op de aandelenmarkten kunnen nog roet in het eten gooien.

Onze Strategie

Wij zijn redelijk volbelegd. Waar nodig zullen wij de portefeuilles nog aanvullen. Wij blijven onze (VIX-)dekking echter aanhouden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.