Grenzen bereikt of overschreden?

Afgelopen dinsdag zette de S&P500 een  dieptepunt neer van 1.075. Hiermede was hij niet ver meer af van zijn doel op 1.045, maar sindsdien zette de markt opnieuw een stijging is die overal gepaard ging aan positieve divergentie. In de Verenigde Staten werd op de verschillende markten de bovenkant van een dalend kanaal bereikt waarna een zwarte candle verscheen op afgelopen vrijdag die mogelijkerwijze een volgende rit naar beneden inzette.

Maar in Europa werd de bovenkant van het dalende doorschreden en de grote vraag nu is of dit een vooruitloper is op Amerika dan wel een valse uitbraak die op korte termijn gestopt zal worden door een iets hoger liggende barrière. Wij gaan het bekijken aan de hand van de weekgrafiek van de AEX Index die u hieronder vindt afgebeeld.

TA AEX 10 oktober 2011
TA AEX 10 oktober 2011

Figuur 1.

Wij hebben de AEX Index genomen omdat deze in de afgelopen week het beste resultaat gaf. In eerste instantie vestigen wij uw aandacht op het dalende kanaal. De AEX Index noteerde aan het slot van de afgelopen week daarboven. Een uitbraak dus. Tegelijkertijd werd het MA10 doorschreden. In Amerika (maar ook in Duitsland voor wat het de DAX Index betreft) ligt de koers, zoals gezegd tegen de bovenkant van het dalende kanaal aan en het MA10 werd nog niet doorschreden.

In Amsterdam doemt echter al snel de oude weerstand op tussen 292 en 296. De vraag is of men het bijna bereiken van het berekende doel in de S&P500 als een bodem moet zien. En deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De Momentum Analyse (en dat betekent ook de meeste overige indicatoren) hebben deze bodem niet meer bevestigd hetgeen positief is. De Momentum Analyse is stijgende. Het volume is ook stijgende maar het houdt niet over als men het over een uitbraak heeft.

De indicatoren liggen over een grote linie allemaal in negatief gebied. De CPR is weer gaan dalen (negatief) en de Summation Index daalt ook nog steeds. Natuurlijk reageert deze wat traag omdat hij bestaat uit gemiddelden, maar de AD-lijn waarop hij gebouwd is volgt het koersgebeuren niet en divergeert  negatief. In Amerika zijn er nieuwe koersbodems gezet en het aantal aandelen dat daalde kwam opnieuw hoger en ligt op het niveau van 8 augustus van dit jaar. De New Highs daalden.

Deze combinatie is natuurlijk niet positief en doet verwachten dat de markt ten minste een nieuwe test gaat inzetten van de voorgaande bodems. Tijdens de rally sinds de nieuwe bodem steeg de S&P500 met 9%. Dit is veel voor een bearmarkt rally ook al kwamen er in het verleden grotere van dit type rallies voor.

Conclusie

Resumerend moet men dus stellen dat de indicatoren zowel in de week- als in de daggrafieken stijgende zijn en positief divergeren. Voor de rest is alles negatief. Om hieruit te concluderen dat de bodem bereikt is lijkt wel erg op wishful thinking. Eerder moet men er van uitgaan dat het bereiken van de bovenkant van het dalende kanaal een reden voor de markten is om de onderkant nog eens op te gaan zoeken.

De Rente

In Amerika is de 3-maands Treasury Yield op nul gekomen. Beleggers aldaar zijn dus bereid voor nop hun geld te beleggen in staatspapier. Waarom? Omdat zij veiligheid zoeken. Beter geen opbrengst maar (staats)zekerheid dan de gevaren van de aandelenmarkt. De 10-jaars rente ligt nu lager dan in 2008. Deze gegevens in een tijd dat Bernanke de korte termijn rente probeert op te krikken met zijn Twistprogramma kan men niet anders interpreteren dan dat beleggers negatieve resultaten verwachten op de aandelenmarkten.

Met een nieuwe High in de afgelopen week zou het mogelijk kunnen zijn dat de rente in Euroland (wij praten over het effectieve rendement op Nederlandse staatsleningen) een bodem heeft gezet. Het is misschien nog vroeg, maar er zijn verschillende positieve signalen te onderscheiden. Er is sprake van positieve divergentie in de weekgrafiek en vrijdag deed met een forse sprong van de rente een koopsignaal verschijnen in de Slowed Stochastics. De maand is echter nog negatief en dat tempert alle enthousiasme.

De Amerikaanse Dollar

Na de doorbraak van het 75-niveau deed de dollar het wat voorzichtiger aan. Er is een duidelijke overbought situatie ontstaan en deze moet eerst weggewerkt worden. De langere termijn vooruitzichten zijn niet veranderd.

Het Goud

Op de daggrafieken is een stijgende driehoek te onderkennen maar in de andere (hogere) timeframes is er nog geen verbetering te zien. Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde fungeert als steun. Gegeven de positieve signalen uit de daggrafiek zou men aan een opleving kunnen denken maar als deze er komt zal hij toch niet belangrijk zijn, want eerst moet er een kentering komen in de hogere sferen.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie is weer gaan stijgen. Hij raakt nu aan het 50-weeks voortschrijdend gemiddelde. Daarboven en voordat de bovenkant van het dalende kanaal bereikt zal worden komt hij nog het MA10 en het MA40 tegen. Er zijn dus kansen te over dat de stijging onderbroken wordt. De bovenkant van het dalende kanaal ligt rondom 112. Een omkeer op dat niveau of eerder ligt voor de hand.

Onze Strategie

Het was deze week uiteindelijk opnieuw peentjes zweten. Wij wachten komende week af wie gelijk gaat krijgen. .

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-09-10): 288,31

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

2 gedachten over “Grenzen bereikt of overschreden?”

  1. Goedemorgen Gijsbrecht,

    ik kan me helemaal vinden in uw beschouwing.
    Kortom voorzichtigheid troef.

    Groet Mar Tielbek

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.