Een Pull Back in de maak(?)

Het genstert deze ochtend weer, maar laat u niet misleiden. Neem winst als u het welletjes vindt. Er zijn vele grafieken die wij u kunnen laten zien om deze uitspraak te staven. Wij tonen u hieronder de daggrafiek van de Dow Jones Industrials Index.

TA Dow Jones 2 augustus 2011
TA Dow Jones 2 augustus 2011

De euforie van een week eerder werd volledig weggevaagd door de zorgen om het Amerikaanse budget. Er werd, zoals u in figuur 1, ziet een dubbele top gevormd. Men noemt deze een dubbele Adam Top en dat is het meest betrouwbare toppatroon, dat de Technische Analyse kent. De doorbraak door de Neklijn geschiedde afgelopen donderdag. Op de dag van de doorbraak was het Volume niet bijzonder hoog, maar als men de daaraan voorafgaande dag en ook de daaropvolgende neemt dan ziet men dat het volume hoger ligt dan normaal. De OBV laat dit duidelijk zien. Hij daalt sterk en bevestigd daarmede de mineurstemming die in New York heerst. Het 50-daags Voortschrijdend Gemiddelde werd doorbroken en er werd een lagere bodem gezet. Een en ander betekent dat het dagpatroon van de Dow Jones Industrials Index in een baisse is geraakt. De Nederlandse markt zit daar al langere tijd in, maar nu is het dan ook zover in Amerika (ook de S&P500 toont dit negatieve patroon) en zelfs de sterke Duitse markt heeft het hoofd moeten buigen.

Meestal wordt een uitbraak gevolgd door een pull back. Deze lijkt deze ochtend in de maak, maar een pull back is alleen maar een rustpauze na een hevige inspanning. En rustpauzes duren maar kort. 

De middellange termijn

Het verhaal gaat echter verder. Weliswaar is de hausse in de weekgrafiek van de DJIA nog steeds intact, maar ook daar is een dubbele Adam-top in de maak. Als dit patroon wordt afgemaakt dan kan er een doel in de DJIA berekend worden van 10.800. Er is een lagere top gezet. Het wachten is op een lagere bodem. Deze vereist een koers beneden de 11.555. Hier ligt dus uw uiteindelijke kompas. Komt de koers van de DJIA daar beneden dan weet u dat de klok geslagen heeft voor een baisse op middellange termijn. Het heeft weinig zin om verder uit te weiden welke indicatoren er allemaal negatief zijn. Zij zijn het bijna allemaal en derhalve moet de aanblik van de daggrafiek voldoende zijn om u op uw hoede te stellen.

De Rente

Het was een forse daling die wij in de afgelopen week zagen. Het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalde met 221 basispunten tot 2,94%. Het steunniveau op 2,97% moest het daarbij begeven.  De volgende steun ligt op 2,61%. En zolang de aandelenmarkt in mineur blijft is er alle reden om ervan uit te gaan dat dit niveau wel gehaald zal worden. De 3-maands Euribor daalde voor het eerst. Hiermede lijkt een eerste stap gezet om het écart tussen beide rentetypes op zijn minst te consolideren. 

De Amerikaanse Dollar

Ondanks het feit dat het ernaar uitziet dat de dollar aan het jojoën is, zit hij in een stijgend kanaal. Maar de tijden zijn onzeker en de economie van de Verenigde Staten laat het afweten. Wees dus voorzichtig met het innemen van longposities. De steun ligt op 68,8, maar voor een longpositie is het nog veel te vroeg. Wij wachten op een koers van boven 72. Het staat voor ons nog steeds vast dat uiteindelijk de dollar dit niveau zal bereiken. Wij verwijzen u hiervoor naar ons artikel van 25 maart 2011, “De technische positie van de Dollar”. Als u ongeduldig bent wacht dan in ieder geval tot de barrière van de MA40 is geslecht.

De edele Metalen

De prijs van een Troy Ounce goud is de lachende derde. Van miserie moet hij het hebben. En de resultaten in Euro’s uitgedrukt zouden nog wel eens extra kunnen verbeteren als de prijs van de dollar gaat aantrekken. Het horizontale kanaal is aan de bovenzijde verlaten en er zijn geen redenen te vinden in de grafiek die de uitbraak uit dit kanaal een halt zouden kunnen toeroepen. Uiteraard hebben de meeste uitbraken een Pullback ten gevolge en deze zou passen in de veronderstelling dat de Amerikaanse politiek tot bezinning komt, maar een groter gevaar kunnen wij op dit moment niet onderkennen.

De Olie

De prijs van een vat Brentolie is dan wel even uit zijn dalende kanaal getreden, er is toch weinig reden om te denken, dat hij daar niet in terug zal vallen. De toekomst van de olieprijs is niet erg gunstig. Het lijkt ons dat hij op weg is naar het MA40 niveau. Dit is de tweede van de drie lange Voortschrijdende Gemiddeldes die niveaus aangeven waarop extra steun te vinden is. De onderzijde van het kanaal waarnaar hij dus op weg zou moeten gaan ligt op 100 en daar ligt ook het derde Voortschrijdend Gemiddelde. Dit is wat ons betreft het meest waarschijnlijke scenario.

Onze Strategie

Vrijdag hebben wij een zeer tijdelijke longpositie genomen in de AEX via Sprinters. Wij zullen deze positie nog vandaag of uiterlijk morgen afbouwen. Tegelijkertijd zullen wij weer dekkingsposities innemen. De posities in de 4% lening Nederlandse Staat werden nog uitgebreid en wij gingen verder met de verkoop van aandelen zoals Econocom, Kendrion en Tessenderlo. Wij blijven daarmee mikken op een hoge(re) liquiditeit.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-08-01) 329,17

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.