Een Morningstar in de AEX

Op het einde van een turbulente week, waarin de Hanging Man van de week daarvoor ten volle zijn gelijk kreeg, eindigde Amsterdam met een Morning Star, die ontstond toen de koers door het 50-daags Voortschrijdend Gemiddelde gekeerd werd. In de meeste markten ziet men dit beeld terug. Het patroon is helemaal af en in principe zou de markt hiermede een einde kunnen stellen aan de correctie. Er is echter wel een aantekening bij te maken. Het Volume liet het afweten (was in de beweging omhoog nog weer lager) en een stijgende omzet als bevestiging is nodig om van de Morning Star een echt Reversal-patroon te maken. De forsere dan verwachte correctie heeft uiteraard alles te maken met de problemen in Noord Afrika en het Midden Oosten. Maar er werd in de afgelopen week geen schade toegebracht aan de opgaande trend die in december 2010 is begonnen.

TA AEX 28 februari 2011
TA AEX 28 februari 2011

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Op de weekgrafieken ontstond wel schade. Het stijgende Momentum werd allerwegen onderbroken en het is nu dalende. Het is hoogst onzeker of de invloed van de niet-bevestigde Morning Star het Momentum op weekbasis kan doen keren. Erger, het Momentum is ook negatief divergerend ten opzichte van de top in april 2010. U moet er dus rekening mee houden dat de correctie nog niet is afgelopen en dat we voorlopig met een horizontale tot dalende koersontwikkeling te maken krijgen. Op langere termijn voorzien wij (nog) geen probleem. In het hogere timeframe van de maandkoersen staat alles nog op groen. Een eerste steunniveau ligt op 358. Een volgende ligt op 348.Op dit niveau komt de koers ook het 50-weeks Voortschrijdend Gemiddelde tegen. Mocht de daling zich voortzetten dan zal rond 348 een forse steun gevonden worden.

De Rente

Op de daggrafiek ziet het ernaar uit dat de kortstondige daling van de rente tot een einde is gekomen, maar dit lijkt toch maar tijdelijk. De weekgrafieken laten ondubbelzinnig zien dat de rente nog een tijdje verder omlaag zal gaan. Het eerste doel is 3,23% en het is zeer goed mogelijk dat daarna de weg ingeslagen zal worden richting 2,97%. Maar wij verwachten dat uiteindelijk de stijging weer hervat zal worden.

De Dollar

De dollar is aangekomen op een steunniveau op 72,4. Er is nog geen confirmatie van een aanstaande omkeer vanaf dit niveau. Bovendien moet eerst de weerstand van 75,1 gebroken worden voordat men weer enigszins positiever over de $ mag worden. Op termijn verwachten wij wel dat er een bevestiging zal komen van het feit dat de dollar zijn opgaande beweging ten opzichte van de Euro zal hervatten. Economisch Nederland zal deze hervatting toejuichen. Maar het is goed denkbaar dat eerst nog de bodem van november 2010 (70,0) opgezocht en getest gaat worden alvorens de $ weer aan kracht kan gaan winnen ten opzichte van de €.

De Prijs van een vat Brentolie

De hevige ontwikkelingen in Libië zorgden ervoor dat de olieprijs zich niets aantrok van de overtrokken technische indicatoren. De Prijs van een vat Brentolie stiefelde door zonder zich iets van het gezonde verstand of de logica aan te trekken. Zolang er geen oplossing is in Libië kan men niet verwachten dat de olieprijs naar een meer normaal niveau gaat dalen. Er zal dus geduld opgebracht moeten worden, maar aan de horizon ligt toch een daling in het verschiet die (in eerste instantie) op de $90 gericht zal zijn.

Het Goud

Ook het Goud is met een korte termijn reactie bezig. Maar op de iets langere termijn is er nog steeds sprake van een stijging. Vijf weken geleden lieten wij u het horizontale kanaal zien waarbinnen de Prijs van een troy ounce Goud toen de bodem bereikt had. Conform de verwachting is hij hierna gaan stijgen en hij ligt nu dicht op de bovenzijde van het kanaal. De ruimte die af te leiden valt uit de indicatoren is nog voldoende, dus het wachten is op een poging om uit te breken. Zover is het nog niet want eerst moet de korte termijn correctie verwerkt zijn.

Onze Strategie

In de portefeuilles die onder ons beheer staan hebben wij intussen extra liquiditeit opgebouwd. Want zoals wij reeds eerder schreven hebben wij de vrijkomende plaatsen, na de winstnemingen, niet meer opgevuld in afwachting van de doorbraak door het 374 niveau. De daling raakt dus iets minder. Ook openstaande posities in long Sprinters hebben wij geliquideerd. Toch is het nog te vroeg om drastischere maatregelen te nemen en om open posities in short Sprinters in te nemen. Maar dit kan iedere dag veranderen, ook al gaan wij ervan uit dat wij vooralsnog met slechts een milde correctie in een opgaande trend te maken hebben.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.