De Bodem die nog geen bodem was

Wij gingen er vorige week vanuit dat de weerstand op 296 wel gemakkelijk genomen zou worden. Maar blijkbaar waren de verkopers nog niet allemaal de markt uit. Een tweede uitschudding van de boom was nodig maar het is nu duidelijk te zien dat de rotte appels minder en minder worden. Daarom is het meest voor de hand liggende scenario dat een tweede bodem nodig was om alle zwakke broeders de markt uit te jagen, althans voor even, want het lange termijn plaatje verandert niet als we nu een dubbele bodem gaan zien. Wij verwijzen u naar de figuur hieronder waar heel duidelijk uit spreekt dat de positieve toon van vorige week hervat kan worden.

TA AEX 22 augustus 2011
TA AEX 22 augustus 2011

De weerstand van 296 bleek vooralsnog te sterk en de koersen vielen vorige week terug, maar zoals men kan zien onder in de grafiek verminderde het volume aanzienlijk, zelfs op de expiratiedag afgelopen vrijdag bleef de omzet verhoudingsgewijs beperkt. De Momentum Analyse daaronder divergeert sterk positief en deze twee indicaties, die men overigens in alle markten kan terugvinden, wijzen erop dat er een tweede poging in de maak is om de weerstand op 296 te breken. Het meest voor de hand liggende scenario nu is dat de bodem van 9 augustus jongstleden op 265 niet meer gehaald zal worden en dat de markt nu gaat opveren. Iedere koers boven 296 zal dan de dubbele bodem die zodoende ontstaat, bevestigen en de AEX zal op weg gaan naar zijn doel, dat berekend kan worden op 327 en dat is het doel dat ook in onze vorige blog werd genoemd.

Ook een lagere tweede bodem (dus een koers een dezer dagen beneden 265) zou in principe hetzelfde plaatje ten gevolge kunnen hebben met dien verstande dat de kansen dan groter worden dat de weerstand op 296 nog een keertje roet in het eten gaat gooien en een derde bodem gaat veroorzaken, hetgeen dan zou eindigen in een Kop en Schouderpatroon, met dezelfde implicaties van stijging en van doel ten gevolge. Maar wij geloven daar niet erg in. Wij zien deze tweede bodem zich vandaag of morgen bevestigen waarna de bearmarktrally een aanvang kan nemen. Uiteraard blijft de mogelijkheid open dat de markt het voor gezien houdt en de daling voortzet zonder verdere bearmarktrally. Wij geloven daar niet in. Er is niets in de grafieken te vinden dat daarop wijst. Zoals wij vorige week schreven komt de AEX op weg naar boven achtereenvolgens (als hij zover komt) weerstandniveaus tegen op 306, 325 en 336. Dit zijn de niveaus (of liever iets daaronder) om beschermingsmaatregelen te nemen en uw portefeuille af te dekken.

De langere termijn

Maar laat u niet in slaap wiegen. Reeds eerder hebben wij erop gewezen dat de markten in een baisse zijn gekomen. Het Dead Cross dat wij in Amsterdam al op 15 juni zagen opduiken ziet men nu in meer en meer markten verschijnen. De S&P500 liet het op 8 augustus zien en de DAX volgde op 10 augustus. Voorlopig is er maar één conclusie mogelijk en dat is dat de markten op weg zijn naar hun dieptepunten van maart 2009. De AEX zette toen een bodem op 194.

De Rente

Het effectieve rendement op 10-jaars Nederlandse Staatsleningen is met een daling tot 2,51% onder zijn steunlijn van 2,55% gekomen. Er zijn geen aanwijzingen in de rentegrafieken te vinden om te veronderstellen dat  de rente nu zal gaan stijgen, maar logischerwijze is er geen andere mogelijkheid dan een voorlopig herstel van de rente onder invloed van stijgende beurskoersen. Dit zal echter niet de langere termijn betreffen, want deze is nog steeds neerwaarts gericht. De 3-maands Euribor daalde voor de derde week op een rij. 

De Amerikaanse Dollar

Men kan in het consolidatiepatroon waarin de dollar zich nu bevindt een gelijkbenige driehoek herkennen. De richting van de uitbraak uit een dergelijke driehoek is onvoorspelbaar. Wij houden het nog steeds op de bovenkant, maar voorlopig vinden wij geen reden om iets te doen. Eerst moet er duidelijkheid komen over de uitbraak uit dit patroon.

De edele Metalen

Het goud en in mindere mate het zilver, zullen onder invloed van de stijgende aandelenkoersen een correctiefase ingaan. De markt is zwaar overbought ook op maandbasis. Een correctie zal de markt doen afkoelen en het zal beleggers die geïnteresseerd zijn in een positie in edele metalen voor de langere termijn, mooie kansen geven om hun bezit uit te breiden. Let overigens ook op Platina want hiervan is de prijs sinds 1 januari van dit jaar slechts gestegen met 1% tegenover eens stijging van het goud met bijna 30%.

De Olie

Er is zeer weinig verandering gekomen in het olieplaatje. De prijs van een vat Bentolie bevindt zich in een dalend kanaal en daarbinnen is hij op weg nar de bovenkant. Maar het is best mogelijk dat hij al aan het draaien is. Dit is nog niet helemaal duidelijk maar mocht het waar zijn dan kunnen we rekening houden met een prijs beneden de $100.

Onze Strategie

Wij hebben in de actieve portefeuilles winst genomen op een gedeelte van onze posities in de obligaties 4% Nederland per 2037. De longpositie in de AEX hebben wij aangehouden, maar die in de DAX hebben wij gesloten. Het ligt voor de hand dat wij een vergelijkbare positie in gaan nemen in de loop van volgende week als het door ons veronderstelde scenario zich gaat ontplooien..

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “De Bodem die nog geen bodem was”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.