Dividend weer in de kijker

Terwijl in het recente verleden dividend voor menig belegger slechts bijzaak was, is de ster  van hoogdividendaandelen nu rijzende. Inkomsten uit beleggingen is wat op dit moment telt. En door de lage rente kunnen de obligatiemarkten dat moeilijk leveren.

In de beurshausse gedurende de jaren ’90 haalde menig aandelenbelegger zijn neus op voor dividenduitkeringen. Een dividendrendement van een paar procent stak toen ook wel erg schril af bij de jaarlijkse dubbelcijferige koerswinsten die in die periode de normaalste zaak van de wereld waren. Maar tijden zijn gekeerd. Buiten opkomende markten waren koerswinsten in het afgelopen decennium ver te zoeken. Dat heeft het vertrouwen van beleggers, opgegroeid met de wijsheid dat aandelen op de lange termijn altijd superieure rendementen opleveren, in de aandelenmarkten danig op de proef gesteld.

Lage rente

Dit speelt aandelen met een relatief hoog dividendrendement in de kaart, want beleggers zullen nu eerder een hoog en stabiel dividend verkiezen boven onzekere koerswinsten in de toekomst. Daar komt nog bij dat hoog dividendaandelen nu relatief aantrekkelijk zijn vanwege de lage rendementen op schuldpapier. De angst voor een nieuwe recessie en aanhoudende schuldproblemen in Europa hebben immers geresulteerd in een massale vlucht naar veiligheid, waardoor de Amerikaanse 10-jaars rente onlangs zelfs even onder de 2% dook.  Dat is het laagste niveau sinds 1950. In Duitsland noteert de rente eveneens op een historisch dieptepunt van om en nabij de 2%.

Door de stevige dalingen op de aandelenmarkten zijn de dividendrendementen juist omhoog geschoten. Zo levert een belegging in de Stoxx 600, een breed samengestelde index van grote, middelgrote en kleinere ondernemingen uit 18 Europese landen, momenteel een dividendrendement op van circa 4,6%. Een vergelijking met de yields op de Duitse bund pakt daarmee wel erg gunstig uit, temeer daar obligatiekoersen kwetsbaar zijn bij een oplopende inflatie. Waar aandelenbeleggers redelijk beschermd zijn tegen een stijging van de prijzen, is de kans groot dat obligatiehouders zich geconfronteerd zien met kapitaalverliezen door oplopende rentetarieven.

Historisch belang

Uit het verleden blijkt ook dat dividenduitkeringen en de groei van het dividend de belangrijkste drijvende krachten achter het rendement op aandelen zijn. Wie bijvoorbeeld 20 jaar geleden geld had gestoken in de CAC 40, de nationale index van Frankrijk, stond eind vorig jaar op een winst van 354%. Daarvan is 151% toe te schrijven aan koerswinsten en 203% aan dividendbetalingen, ofwel dividend was goed voor 57% van het totale rendement. Als we kijken naar het Verenigd Koninkrijk, dan zien we over deze periode een vergelijkbare uitkomst met een dividendbijdrage van 62%.

Daarentegen bleef de bijdrage aan het totaalrendement in de Verenigde Staten (S&P 500) steken op 41%. Maar hier moet wel de kanttekening bij worden gemaakt dat Amerikaanse bedrijven in de betreffende periode veelvuldig eigen aandelen hebben ingekocht. Ook dit kan in feite worden gezien als een vorm van dividend. Het aantal uitstaande aandelen neemt immers af, waardoor de waarde van toekomstige dividenduitkeringen toeneemt. Dit zal normaliter tot uiting komen in een hogere aandelenkoers.

Genereus Europa

Het inkopen van eigen aandelen is in de Verenigde Staten populairder dan in Europa. Dit is tegelijkertijd een van de redenen waarom het dividendrendement op de S&P 500 op dit moment slechts iets meer dan 2% bedraagt. Beleggers op zoek naar een hoog dividend zijn daarom het beste af in Europa. Wie hier aandelen selecteert op basis van de hoogte van de dividenduitkering kan nu al snel een dividendrendement behalen van 5 à 6%.

Trackers bieden volop mogelijkheden om een portefeuille samen te stellen van aandelen met een hoog dividend. Te denken valt aan de iShares  STOXX Europe Select Dividend 30 of de EURO STOXX Select Dividend 30 (alleen eurozone). Hou wel de sectorverdeling in de gaten, want financiële waarden wegen relatief zwaar in deze indices. Een alternatief is de Amundi ETF MSCI Europe High Dividend, waarin het gewicht van financials slechts 14,8% bedraagt. Deze tracker keert het dividend echter niet uit, maar repliceert de herbeleggingsindex. Tot slot zijn trackers op bijvoorbeeld de energie- en nutssector interessant vanuit dividendperspectief.

Jochem Baalmann
Beleggingsadviseur
www.indexus.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De weergegeven prognoses en/of verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Cliënten van Indexus hebben mogelijk positie in portefeuille.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.