DAX in vrije val: hoe nu verder?

De Duitse aandelenindex DAX heeft een moeilijke tijd achter de rug. De index is onder de belangrijke steunniveaus gezakt en heeft een ommekeerpatroon gevormd dat wijst op een verdere daling. Wat betekent dit voor beleggers en hoe kunnen ze zich voorbereiden op de mogelijke scenario’s?

De DAX breekt de steun
De DAX is een van de belangrijkste graadmeters voor de Duitse economie en de Europese markten. De index bestaat uit 40 grote en liquide bedrijven die genoteerd zijn aan de Frankfurt Stock Exchange. De index wordt berekend op basis van de koerswaarde van de aandelen, niet op basis van de marktkapitalisatie.

De DAX heeft de afgelopen maanden een sterke stijging laten zien, mede dankzij het herstel van de coronacrisis en de stimuleringsmaatregelen van de overheid en de centrale bank. De index bereikte in augustus een recordhoogte van 16.030 punten, maar kon dit niveau niet vasthouden. Sindsdien is de index in een neerwaartse trend geraakt en heeft hij verschillende steunniveaus doorbroken.

Een steunniveau is een prijsniveau waar de vraag naar een activum groter is dan het aanbod, waardoor de prijs stijgt of stabiliseert. Een steunniveau kan worden bepaald door historische prijzen, technische indicatoren of psychologische factoren. Een van de meest gebruikte technische indicatoren om steunniveaus te identificeren is de 200-dagenlijn, die het gemiddelde van de slotkoersen van de afgelopen 200 dagen weergeeft. De 200-dagenlijn wordt beschouwd als een langetermijntrendindicator en een signaal van de algemene marktstemming.

De DAX is op 20 september onder de 200-dagenlijn gezakt, die momenteel op 15.564 punten staat. Dit was een bearish signaal dat duidde op een verzwakking van de opwaartse trend. Bovendien heeft de index ook de dieptepunten van juli en augustus op 15.469/15.456 punten doorbroken, die als een dubbele bodem konden fungeren. Een dubbele bodem is een omkeerpatroon dat bestaat uit twee dieptepunten op ongeveer hetzelfde niveau, gescheiden door een tussentijdse stijging. Een dubbele bodem suggereert dat de verkoopdruk afneemt en dat de kopers de controle overnemen.

Door deze steunniveaus te breken, heeft de DAX een topformatie voltooid, die wijst op een mogelijke ommekeer van de opwaartse trend naar een neerwaartse trend. Een topformatie is een patroon dat bestaat uit een reeks hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten, gevolgd door een reeks lagere hoogtepunten en lagere dieptepunten. Een topformatie geeft aan dat de koopkracht afneemt en dat de verkopers de overhand krijgen.

Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de DAX?
De DAX bevindt zich nu in een precaire situatie, waarbij de index onder druk staat van zowel technische als fundamentele factoren. Aan de ene kant zijn er de zorgen over de inflatie, de renteverhogingen, de groeivertraging, de politieke onzekerheid en de coronavarianten, die allemaal een negatieve invloed kunnen hebben op de winstgevendheid en de waardering van de bedrijven in de index. Aan de andere kant zijn er de technische signalen die wijzen op een verlies van momentum, een verandering van trend en een verhoogd neerwaarts risico.

Het koersdoel uit de topformatie kan worden geschat op ongeveer 14.500 punten, wat weer heel goed overeenkomt met het dieptepunt van maart op 14.458 punten. Dit betekent dat de index nog ongeveer 5% kan dalen vanaf het huidige niveau. Dit scenario zou zich kunnen voltrekken als de index onder het huidige bewegingsdieptepunt van 15.195 punten zakt en geen steun vindt op de lagere niveaus.

Om dit scenario te vermijden, zou de index zich moeten herstellen en boven de onderste Bollinger-band moeten terugkeren, die momenteel op 15.302 punten staat. De Bollinger-banden zijn een technische indicator die bestaat uit een middellijn, die het voortschrijdend gemiddelde van de prijs is, en twee buitenste banden, die de standaardafwijking van de prijs zijn. De Bollinger-banden geven de volatiliteit en de relatieve prijsniveaus van een activum weer. Als de prijs onder de onderste band komt, betekent dit dat het activum oververkocht is en mogelijk een ommekeer kan maken.

Een nog sterker herstelsignaal zou zijn als de index de oude dieptepunten op 15.469/15.456 punten zou heroveren, die nu als weerstand fungeren. Een weerstandsniveau is een prijsniveau waar het aanbod van een activum groter is dan de vraag, waardoor de prijs daalt of stagneert. Een weerstandsniveau kan worden bepaald door historische prijzen, technische indicatoren of psychologische factoren. Als de prijs boven een weerstandsniveau uitkomt, betekent dit dat het activum meer kopers aantrekt en mogelijk een opwaartse trend kan hervatten.

Conclusie
De DAX heeft een moeilijke periode doorgemaakt en heeft een topformatie gevormd die wijst op een mogelijke trendommekeer. De index heeft verschillende steunniveaus doorbroken en staat nu onder druk van zowel technische als fundamentele factoren. Het koersdoel uit de topformatie is ongeveer 14.500 punten, wat overeenkomt met het dieptepunt van maart. Om dit scenario te vermijden, zou de index zich moeten herstellen en boven de onderste Bollinger-band of de oude dieptepunten moeten terugkeren. Beleggers moeten de ontwikkelingen op de markt nauwlettend volgen en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.

Bron: HSBC

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.