Correctie is nog niet voorbij

De eerste zwarte week candle (na 8 consecutieve witte) is een feit. Het ziet er naar uit dat het niet de laatste is, want de daling van de afgelopen week zorgde ervoor dat de weekgrafieken overal daalden. Het gaat dus iets langer duren met de correctie. In Nederland bleef de CPR positief en het volume bleef laag. In New York daalden de New Highs sterk maar de New Lows stegen niet en dat lijkt positief. Er was daar wel sprake van een Bearish Engulfing. In New York werd de week overigens afgesloten met een sterke dag. Het is mogelijk dat we dat gaan voelen in Amsterdam aanstaande maandag, maar dat zet de negatieve krachten hoogstwaarschijnlijk niet buiten de deur. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien om een en ander in een iets breder perspectief te zetten.

TA AEX 27 augustus 2012
TA AEX 27 augustus 2012

De koersen bewegen zich in een stijgend kanaal en ze hebben afgelopen vrijdag de onderkant van dit kanaal bereikt. Een stijging ligt voor de hand en de reactie zou hiermede achter de rug kunnen zijn. Maar het totale beeld is niet erg sterk. De Momentum Analyse daalt en de negatieve divergentie, waarvan al langere tijd sprake is, is nog niet opgeheven. Hoogstwaarschijnlijk zal er een korte oprisping ontstaan, maar daarna, zo lijkt het ons, zal het volgende steunniveau op 321 of misschien zelfs op 311, opgezocht worden. Het laatste steunniveau ligt net onder het 150-daags voortschrijdende gemiddelde waardoor het gebied rond 311 sterker wordt.

De week en de maand

Omdar de weekgrafieken een periode van consolidatie, zonodig daling, ingezet hebben, kan het een aantal weken langer duren alvorens de markten zich gaan herstellen. Maar men mag voorlopig concluderen dat het negatieve weekgebeuren wel mee zal vallen, want de maandplaatjes zijn zonder meer nog steeds positief.

De Rente

Na de sterke stijging in de eervorige week is er een daling opgetreden, maar deze lijkt slechts een beperkte reikwijdte te hebben. Een effectief rendement op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen van 1,6% is mogelijk maar niet waarschijnlijk, lager dan 1,6% verwachten wij de 10-jaars rente al helemaal niet. De stijging zal zich daarna doorzetten.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De dollar heeft zijn steun bereikt (79,2). Maar het is zeer de vraag of de daling hierdoor gestopt zal worden. Vooral in het weekpatroon wordt fors negatief gedivergeerd, zodat de verwachtingen niet groot mogen zijn. Wij gaan er vanuit dat de dollar na een korte opleving door de steun heen gaat zakken.

Het Goud

Het goud is in de afgelopen week uitgebroken. Er lijkt een reactie op komst. Het wachten is op de bevestiging van de uitbraak, zolang deze er niet is, is het geen signaal om op verder te bouwen.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Bentolie is een consolidatiefase ingegaan. Maar de algemene tendens is nog steeds omhoog gericht. Het kanaal waarin hij zich bevindt wordt gevormd door twee horizontale lijnen op US$126 en US97.

Onze Strategie

Inderdaad hebben wij afgelopen week daar waar mogelijk positie ingenomen in de VIX. Voor het overige wachten wij de gang van zaken af.

Onze verwachtingen

Korte termijn:        reactie zet nog door
Middellange termijn:     gedraaid, correctie in de maak
Lange termijn:     positief.
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.