Bijna alle wensen vervuld

Het verschil tussen Amerika en Europa is er nog steeds. Amerika daalt in een zeer kalm tempo en Europa heeft al een forse daling achter de rug. Maar het gevolg is dat in Europa alle indicatoren diep liggen. Zij duiden overal op een imminent koopsignaal. Wij laten u hieronder opnieuw de grafiek van de AEX Index zien met daarbij het verloop van de Call/Put Ratio om een en ander duidelijk te maken.

AEX TA 17 maart 2014
AEX TA 17 maart 2014

Figuur 1.

De AEX Index heeft op 18 februari een lagere top gezet. Het ritme van stijgende toppen is toen onderbroken. Maar het ritme van stijgende bodems was nog volledig in takt. De vorige bodem lag op 379,51. Afgelopen vrijdag werd als laagste koers 379,8 neergezet. De slotkoers was 382,62. Er moet dus geen lagere koers meer komen want dan zal de AEX Index op dagbasis gezien in een baisse zijn aanbeland. Tijdens de daling werden alle drie de voortschrijdende gemiddeldes doorbroken. Het MA200 (niet getoond) fungeerde afgelopen vrijdag als laatste steun. Hierop steeg de intra-day koers. Het positieve nieuws, dat de afgelopen week ons bracht, is dat de indicatoren allemaal en overal (in Europa) klaar staan om een koopsignaal te geven.

De markt is op langere termijn gezien oversold. De koers van de AEX Index ligt nu op een afstand van 2 sigma onder zijn gemiddelde (hier niet getoond). Slechts zelden komt het voor dat de markt niet gaat stijgen na zo’n stand. En als u in de grafiek kijkt dan ziet u dat de CPR (waar wij het in de afgelopen weken al meermalen over gehad hebben) nu is gaan stijgen. Het is nog moeilijk te zien, maar bij B lag het dieptepunt. En onze hoop dat hij diep zou komen is vervuld.

Het is interessant om dit te vergelijken met de stand bij A en de gevolgen die deze diepe stand had op het gedrag van de AEX Index heeft. De diepe stand die nu bereikt werd was in het verleden bijna steeds het begin van een koers opgang. In het onderhavige geval werden beleggers bij de eerste koersbodem bij C op een verkeerd been gezet. Er moest toen nog een tweede bodem volgen. Dit probleem van de tweede bodem is overigens welbekend. Het komt vaak voor. Maar een derde bodem is zeldzaam. De bodem in de AEX van nu (als het een bodem gaat worden) is een Hammer. Een sterk candlestickpatroon, maar het moet bevestigd worden. En dat moet de “tweede bodem” dus ook. Dit moet maandag gebeuren met een hoger slot. Er is met deze bodem (hoe correct hij ook lijkt) wel iets aan de hand. Als de bevestiging maandag niet komt is dat slechts een uitstel van enkele dagen. Het koopsignaal zit nu eenmaal in de lucht.

In Duitsland werd in de DAX afgelopen vrijdag ook een candlestickpatroon gezet. Maar dit patroon was negatief. Het is een Thrusting Line en dat is meestal een bevestiging van de dalende trend. Dit Duitse voorbehoud was de oorzaak dat wij hierboven schreven BIJNA alle wensen vervuld. Want voor de rest staan de indicatoren allemaal op het punt om een koopsignaal te geven. Wij zagen het hierboven in de CPR. Maar als u naar de Stochastics gaat onder aan de figuur, die hierboven getoond wordt, dan ziet u dat deze Stochastics een mooie diepe plaats heeft ingenomen. Hij ligt onder de 30-lijn tegen de dikke lijn aan. De minste stijging van hieruit is een valide koopsignaal. De Stochastics staat hierin niet alleen. Wij noemen ook de AD-lijn, de RSI, de CCI en eigenlijk alle andere indicatoren die doorgaans gebruikt worden.

Er is echter voor het vervolg ook een gevaarlijk, wat ons betreft nog onwaarschijnlijk, scenario. Wij moeten er wel op wijzen, met name omdat, als het nu niet belangrijk zal blijken, het in de naaste toekomst toch een rol van betekenis kan gaan spelen. De koers van de AEX Index is op de neklijn van een mogelijk Kop/Schouderpatroon gekomen (zie de aanduidingen in de grafiek). Als de Hammer waar wij het hierboven over hadden inderdaad een hamer zal blijken te zijn die de Bears dood heeft geslagen dan kan dit betekenen dat het de aanzet voor een pull back is. In dat geval zal de koers omhoog gaan maar na kortere tijd zal er opnieuw van een daling sprake zijn en deze daling zal dan door de neklijn heen vallen en naar een veel diepere koers op jacht gaan. Deze mogelijkheid van een Kop/Schouderpatroon ziet men overal in Europa.

Onze conclusie is dat de markt een dezer dagen omhoog gaat en de CPR stijft ons in ons vertrouwen dat deze stijging meer zal zijn dan een pull back.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-03-17): 382,65

Onze conclusies:

Korte termijn: draait omhoog
Middellange termijn: verdeeld, divergeert negatief
Lange termijn: reactie komende
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

De 10-jaars rente is in de afgelopen week opnieuw gedaald. Overtuigend is het allemaal niet, maar het risico dat de rente toch weer op weg gaat naar het volgende steunniveau op 1,56% wordt nu met de dag groter. Opvallend is het daarbij dat de korte termijn interbancaire tarieven zoals het 3-maands Euribor weer zijn gaan stijgen. Wij zijn dus nog steeds geen voorstander van verlenging van de looptijd van portefeuilles.

De Amerikaanse $ in € uitgedrukt

Na zes weken met een dalende dollar lijkt er op korte termijn enig licht aan de horizon te komen. Op de daggrafieken staat de dollar op het punt te gaan stijgen. Of dit een lange termijn beweging wordt valt nog te bezien. Het is eenvoudig te vroeg om hiervan iets te zeggen. Voorlopig blijven wij daarom negatief over de dollar. 

De prijs van een vat Brentolie

Er lijkt een lichte opwaartse druk te bestaan op de olieprijs, maar het ziet er niet naar uit dat deze druk veel om het lijf heeft. Dat betekent dat alles bij hetzelfde blijft. En als u dan ook nog bedenkt dat de $ ondertussen in waarde is gezakt, dan is de conclusie ook hier logisch: afblijven.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud is afgelopen week met opgeheven vlag door de weestand op US$1.348 gebroken. Tegelijkertijd werd er een golden cross gevormd door de MA10 en de MA30. Hij is nu op weg naar US$1.433. Daar waait een steviger wind, maar voorlopig lijkt hij de weg omhoog nog te vervolgen. Met de doorbraak door US$1.348 en de vorming van het golden cross, achten wij het bodemproces afgesloten. Ergens tussen het huidige niveau en de eerste bovenliggende weerstand (US$1.433) zien wij wel een flinke reactie opkomen, maar dat is dan een normale adempauze na een krachtige eerste stijging.

Strategie

Wij gaan proberen te profiteren van de stijging. Mocht deze maandag al komen dan nemen wij dinsdag positie in.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze of via onze website www.Vladeracken.nl.

Den Haag, 17 maart 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.