Begin van de correctie?

Het was met een Hanging Man dat de AEX Index een nieuwe top zette. De AEX Index op korte termijn bevindt zich daarmede in een Uptrend. Dit wordt bevestigd door het feit dat het 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde het MA150 naar boven toe doorschreed. Hiermede is de markt er nog niet. Pas wanneer het MA200 wordt doorschreden staan alle seinen op groen. (En dan nog zien wij liever een Golden Cross verschijnen op de weekgrafieken maar zover zijn we echt nog niet.)

AEX 9 jan 2012
AEX 9 jan 2012

Figuur 1.

Met deze hogere top kan er een stijgende Wedge getekend worden. Het is normaal dat een dergelijke figuur aan de onderkant verlaten wordt en inderdaad staat de AEX Index op het punt om dit te gaan doen. De Momentum Analyse onder in figuur 1 is dalende en divergeert negatief. U moet er dus van uitgaan dat deze uitbraak een dezer dagen zal plaats vinden. Het doel dat berekend kan worden is 280 maar of wij dit niveau direct al gaan zien is nog maar de vraag wat ons betreft.

Onderweg liggen er twee belangrijke steunniveaus en het is goed mogelijk dat een van deze twee een bodem triggert. De negatieve divergentie vindt men ook in sentimentindicatoren zoals bijvoorbeeld de AD-lijn. Intussen staat de wereld een olieboycot van Iran te wachten en dat kan natuurlijk alles op stelten zetten. Een korte felle reactie is dan het minste wat er kan gebeuren en het heeft daarom zonder meer op dit moment veel zin om een dekking in de portefeuille aan te houden. Ook Merkel kan de markt in Europa nog verstoren door een te late introductie van de Eurotreasuries (die er heel zeker gaan komen).

De Week

In de weekgrafiek is duidelijk te zien, dat voor de tweede keer het 316-niveau werd aangetikt. Hier ligt ook het 50% Fibonacci retracement niveau. Door het voor de tweede maal bereiken hiervan, ontstaat er een horizontale lijn en het meest waarschijnlijke op dit moment is dat er een stijgende driehoek in de maak is. Dit is een positief patroon, maar het moet nog verder ontwikkeld worden. De koers moet eerst naar de stijgende onderzijde van deze driehoek om daarna aan de bovenzijde uit te breken.

Intussen kan er nog van alles gebeuren dus reken u (nog) niet rijk. De onderzijde zal ergens rond 280 liggen als de koers daar al komt (zie ook hierboven), maar er zijn reeds vier aanraakpunten geweest en derhalve hoeft  dit niveau niet meer gehaald te worden. Men kan veronderstellen dat de draai eerder wordt gemaakt en hiermede wordt het gestelde onder de korte termijn bevestigd. De indicatoren divergeren negatief maar zij zijn nog stijgende. Het (negatieve) koersgedrag van de komende week moet dus nog als bevestiging komen.

Er is een oude wijsheid die zegt, dat het koersresultaat van de eerste week van januari een indicator is voor het koersverloop van het gehele jaar. In Amsterdam daalde de koers afgelopen week en dus….. Maar u moet hier niet veel aandacht aan schenken want de grote markten zoals New York en Frankfurt sloten afgelopen week positief af. En er is ook nog een andere wijsheid die stelt dat het vierde jaar in de presidentiële cyclus in Amerika in meer dan 90% van vergelijkbare jaren een goed beursjaar is gebleken.

De Rente

Vanaf 1990 is het effectieve rendement op Nederlandse Staatsleningen aan het dalen. In 2011 werd een dieptepunt bereikt van 2,12%. Op dit moment vindt er een uitbodeming plaats. De indicatoren divergeren positief. Dit betekent dat wij voor 2012 een rentestijging voorzien. De eerste weerstand vindt men rond 3,11%. Dit is eigenlijk het echte goede nieuws wat wij u te melden hebben, want met een stand van de 10-jaars rente rond 3,5% zijn de problemen van de meeste pensioenfondsen opgelost.

Ook al ontvangt u in februari een bericht dat uw pensioen verminderd wordt dan zal blijken dat in december 2012 de paniek al lang de deur is uitgezet. Overigens is een rentestijging niet alleen positief voor uw pensioen, hij zal in eerste instantie ook goed voor de aandelenmarkten en voor de economie zijn.

De Amerikaanse dollar versus de Euro

De stijging van de dollar in de afgelopen periode heeft zich volledig voltrokken volgens het schema, dat wij vorig jaar hebben laten zien in ons artikel van 25 maart getiteld “De Technische positie van de Dollar”. U moet er van uitgaan dat deze stijging zich zal doorzetten. Maar de stijging voltrekt zich binnen een dalend kanaal en er zijn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat de dollar dit kanaal aan de bovenkant zal gaan verlaten. Integendeel, in een dalende markt wordt de reactie omhoog vaak onderweg gebroken.

Er ligt een weerstand (van de vorige top) op 84,5. De kansen zijn groot dat dit niveau het Waterloo gaat zijn van de dollar. Overigens wordt er links en rechts gesteld dat de daling van de Euro wijst op het failliet van de Euro dus ook van de Eurozone. Dit is klinkklare onzin. Een dalende dollar is goed voor de export van Euroland. En vergeet daarbij niet dat 76,6 (of 1,28) nog steeds zeer hoog is vergeleken met het verleden toen zelfs 1,17 werd genoteerd en de Euro dus veel minder waard was dan de dollar.

De prijs van een vat Brentolie

Er hangen voor wat de olieprijs toch donkere wolken in de lucht, althans als men een lagere prijs een voordeel vindt. Het is vooral de mogelijke olieboycot van Iran door Europa, (Amerika heeft dit idee reeds aangenomen), waarover binnenkort beslist wordt. Het bericht dat Europa tot een boycot overgaat zal ongetwijfeld een trigger zijn voor een verdere stijging ook al zijn er afspraken met andere landen om het productiegat op te vangen. Het dalende kanaal waarin de olieprijs zich bevond lijkt verlaten te zijn.

Maar er is, ook op maandbasis, sprake van negatieve divergentie, die ons zou kunnen vertellen dat er op afzienbare tijd een daling zal optreden. De conclusie is daarom niet duidelijk. Het meest voor de hand ligt het om te stellen dat wij uit moeten gaan in eerste instantie van een stijging, maar dat deze in de loop van het jaar zal omdraaien in een daling. 

Het Goud.

Het goud zou in 2011 een goede belegging zijn geweest ook al was de daling in de laatste periode fors. Zeker in € zou men geprofiteerd hebben. De daling heeft voor een tweede keer het niveau van US$1.523 bereikt en dat maakt het mogelijk om een horizontale lijn te trekken. En daardoor doemt een dalende driehoek op. De prijs is nu op weg naar omhoog maar als er niets bijzonders gebeurt dan zal hij volgens de theorie wanneer hij boven aangekomen is, de onderzijde weer gaan opzoeken. En daar aangekomen, nog steeds volgens de theorie, zal hij naar beneden uitbreken. Men kan een doel berekenen van deze uitbraak en dit ligt ongeveer op US$1.150 per troy ounce. Geen aantrekkelijke prijs voor beleggers. De komende stijging zou voor hen een goed uitstapmoment kunnen bieden.

Onze Strategie

Wij wachten op de goede kansen die het nieuwe jaar ons ongetwijfeld gaat bieden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen

Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

6 gedachten over “Begin van de correctie?”

 1. Hallo Gijsbrecht,

  Geen reactie maar een vraag ,hoe hoog kan goud nu nog gaan voordat het daalt naar richting 1150

  1. dit is een veronderstelling dat goud zakt naar 1150 euro het is geen zekerheid en zodra de ECB geld gaat bijdrukken wat ze nu al doen ??????? dan zakt het in mijn ogen helemaal niet en gaat het richting de 2200 euro in plaats dat het zakt naar 1150 euro dat is mijn idee maar goed ik heb de wijsheid niet in pacht

 2. Beste Hans en Gerard,

  Op de eerste plaats gaat het om niveau’s in $’s gemeten. De bandbreedte op het ogenblik is US$ 1.523 aan de onderkant en US$ 1.700 aan de bovenkant. Ik zou een stoploss hanteren op US$ 1.519.

  De vraag of het goud op termijn meer waard zal worden is een kwestie van termijnen. Niets gaat in een rechte lijn omhoog. En reacties omlaag van 2/3de van de voorgaande stijging zijn heel normaal en betekenen niet dat de lange termijn trend daarmee verandert. Feit is dat er al enige tijd een reactie aan de gang is, die de koersstijgingen van het goud van de afgelopen jaren aan het corrigeren is. Als die correctie voorbij is, dan zal (daar zijn wij ook van overtuigd) de lange termijn opgaande trend weer hervat worden. Maar de kernvraag is of beleggers geduld genoeg hebben en voldoende stalen zenuwen hebben om de koers eerst naar US$ 1.150 te zien zakken (of mogelijk zelfs nog dieper) om daarna alsnog van de lange termijn stijging te profiteren.

  Kortom: een stoploss onder US$ 1.523 en afwachten wat er met de weerstand van US$ 1.700 gebeurt.

  Mvg,

  Gijsbrecht K. van Dommelen
  Vladeracken Vermogensbeheer

 3. Beste Hans, Gerard en Karel,

  Ik moet eerlijk zeggen dat ook ik denk dat het goud niet makkelijk naar $ 1.150 zal zakken maar eerder juist verder omhoog zal gaan. Maar of dat richting $ 2.200 zal zijn en wanneer, daar waag ik mij nog niet aan. Enkele jaren geleden was er een Amerikaanse analist, Ian Macivity, die toen al voorspelde dat de goudprijs richting $ 6.000 per ounce zou gaan.

  Het probleem met dit soort voorspellingen is dat ze altijd wel uit zullen komen als je maar tijd van leven hebt. Wat de man in feite zei is dat hij dacht dat de $ failliet zou gaan (hyperinflatie). Dat scenario is heel goed denkbaar momenteel. Maar men moet goed beseffen dat hier de vergelijking van Fisher op zijn plaats is.
  Geldhoeveelheid maal omloopsnelheid = prijzen maal beschikbaar aantal goederen.

  Als je dus geld drukt en de omloopsnelheid daalt nog harder (bijvoorbeeld doordat wij allemaal massaal gaan sparen en schulden gaan aflossen) dan stijgen prijzen helemaal niet.

  Nu is het ook zo dat er nog nooit een overheid geweest is die eerst geld gedrukt heeft en, toen de omloopsnelheid weer aantrok, er in geslaagd is om het gedrukte geld weer terug te trekken. Dus die (hyper)inflatie zal wel een keer komen, maar dat kan best nog jaren duren. En als je dan bovendien de officiele cijfers steeds maar zo aanpast dat je de prijzen van goederen en diensten, die sterk in prijs stijgen er, buiten laat (zoals in Nederland bijvoorbeeld de kosten van de gezondheidszorg buiten de officiele inflatiecijfers vallen), dan kan het lang duren voordat de markt de inflatie gaat honoreren en de prijs van het goud naar dit soort hoogtes opstuwt.

  Dan nog even over het zilver. De dynamiek van de zilvermarkt is anders dan die van de goudmarkt. Zo bestaan er voor zilver industriele toepassingen, is zilver in veel minder landen een oppotmiddel dan goud, er is meer zilver dan goud, maar daar tegenover staat dat men op de zilvermarkt al een paar keer heeft geprobeerd om de markt te monopoliseren door de hele voorraad op te kopen (de gebroeders Hunt bijvoorbeeld, ik meen in de jaren 80 van de vorige eeuw). Maar per saldo denk ik dat ook de prijs van zilver op termijn verder zal stijgen, vooral omdat ik een aanhanger ben van de gedachte dat de $ uiteindelijk kapot zal gaan en als wereldvalutaeenheid zal worden vervangen door andere valutaeenheden. Maar dat kan best nog jaren duren.

  Ik hoop dat dit de gedachten helpt.

  Mvg,

  Gijsbrecht K. van Dommelen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.