Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Stijging van de rente als motor voor rendement?

Wereldwijd ligt de inflatie nog steeds op een hoog niveau. Nu heeft de Fed haar eerste renteverhoging voor maart aangekondigd. Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea Independent Investors S.A, bekijkt welke gevolgen dit besluit heeft voor de rendementscurve.

Tijdens haar vergadering in januari verklaarde de Fed dat het binnenkort passend zou zijn om de richtrente te verhogen in het licht van een inflatie die ruim boven de 2% ligt en van een sterke arbeidsmarkt. “In de zogeheten ‘dot plot’ die de centrale bankiers in december presenteerden, werd al uitgegaan van drie renteverhogingen in 2022. Terwijl de beleidsrente, de Fed Funds target range, sinds 2020 ongewijzigd is gebleven op 0% – 0,25%, reageerden de langeretermijnrendementen veel eerder op de economische verbeteringen en de toegenomen inflatie”, aldus dr. Volker Schmidt. “De rente op 10-jaars schatkistpapier steeg van 0,9% begin 2021 naar 1,75% aan het eind van het jaar, wat impliceert dat sommige renteverhogingen al zijn ingeprijsd.”

De steeds havikachtige opstelling van de Fed, geformuleerd door Jerome Powell tijdens zijn getuigenis voor de Senaatscommissie voor het Bankwezen, zorgde ervoor dat de rendementen naar 1,9% sprongen. Deze stijging ging echter gepaard met aanzienlijke spanningen op de Amerikaanse aandelenmarkt, met name de sterk van rendement afhankelijke NASDAQ-index, die met bijna 20% daalde. Hierdoor kwam er een einde aan de opwaartse trend van de rendementen. De ontwikkeling van de 10-jaarsrente zal daarom niet alleen afhangen van het feitelijke tempo van de renteverhogingen en de stabiliteit van de aandelenmarkt, maar ook van het tempo van de afbouw van de balans door de Fed. Volker Schmidt legt uit: “Gezien deze deels compenserende factoren verwachten we dat het rendement op 10 jaar in 2022 slechts matig zal stijgen ten opzichte van het huidige niveau en dat het gedurende het hele jaar onder de 2,5% zal blijven. Aangezien wij verwachten dat het aantal renteverhogingen in de buurt zal blijven van de prognose die de Fed in december presenteerde, en niet zal oplopen tot zeven verhogingen in 2022 zoals door sommige waarnemers werd gesuggereerd, verwachten we dat de rendementscurve stijgend zal blijven en niet zal dalen. In dit opzicht zal de momenteel zeer vlakke curve tussen de 5- en 10-jaars Amerikaanse Treasuries waarschijnlijk steiler worden.

Treasuries als waardevolle portefeuillecomponent

“We geven de voorkeur aan Treasuries met een korte tot middellange looptijd in onze portefeuilles. Het rendement op 5-jaars Treasuries is opgelopen van 0,4% eind 2020 naar 1,25% eind 2021, en opnieuw naar 1,6% in januari 2022. We hebben ook soortgelijke bewegingen gezien voor de 2-jaars en 7-jaars Treasuries,” zegt Volker Schmidt. “Dit impliceert dat een aantal renteverhogingen al is ingeprijsd en leidt tot een coupon die in ieder geval een enigszins positief rendement oplevert. De inflatie in de VS ligt momenteel boven de 7% en zal waarschijnlijk op dit niveau blijven of zelfs verder stijgen in het eerste kwartaal van dit jaar.”

De huidige inflatiecijfers overschatten de onderliggende trend, omdat ze berekend worden als de stijging ten opzichte van de niveaus aan het einde van 2020, die door de pandemie zeer laag waren. “Wij verwachten dat er zich over een jaar een vergelijkbaar proces zal voordoen, maar dit keer in omgekeerde richting. De cijfers voor volgend jaar zullen namelijk berekend worden ten opzichte van de huidige buitensporige prijsvorming op basis van de piekvraag en de groei, die in de loop van het jaar waarschijnlijk zal afzwakken”, aldus Schmidt. “Als gevolg daarvan zal de onzekerheid over de toekomstige inflatie waarschijnlijk groot blijven en zal de Fed vermoedelijk kiezen voor een tijdelijke vertraging van de renteverhogingen naarmate we 2023 naderen. Het grootste risico voor de genoemde reeks looptijden is de mogelijkheid dat de Fed sneller zal moeten handelen en als gevolg daarvan haar richtrente zal verhogen tot ongeveer 2% in 2022. Mocht dit het geval zijn, dan zouden de verliezen beperkt moeten zijn en deels moeten worden gecompenseerd door coupons en een steile rendementscurve in deze looptijdklasse.”

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *