Stijgende rentevoeten: tijd om obligatieportefeuille te wijzigen?

Is het in een omgeving van voortdurend stijgende rentevoeten een goed idee om de duratie nog verder te verkorten en over te schakelen op negatieve duratie?

Ten eerste, hoewel de term stijgende rente op dit moment veel wordt gebruikt, zien we alleen aan het lange eind van de Amerikaanse schatkistcurve daadwerkelijk een stijging van de rente. Zelfs de rente op 2-jaars schatkistpapier bereikte in februari van dit jaar een nieuw dieptepunt van minder dan 0,1%, terwijl de rente op 5-jaars schatkistpapier een maand eerder, in januari, een dieptepunt van 0,35% bereikte.

We moeten ook opmerken dat deze dieptepunten zich niet enkel beperken tot de VS, want de Italiaanse staatsobligatiecurve bereikte onlangs dieptepunten voor alle looptijden. Maar laten we even terugkomen op het lange eind van de rentecurve van Amerikaanse staatsobligaties. De rente op 10-jaars schatkistpapier bereikte in augustus 2020 een dieptepunt van bijna 0,5%, om vlak na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november te stijgen tot bijna 1% en vervolgens weer te stijgen tot 1,15% toen de Democraten na de tweede ronde van de verkiezingen in Georgia ook een meerderheid in de Amerikaanse senaat behaalden.

In het licht van het bovenstaande zijn wij ervan overtuigd dat een verlaging van de duratie of zelfs een overgang naar negatieve duratie alleen een optie is voor het Amerikaanse obligatiegedeelte van onze portefeuilles.

Er zijn echter nog twee punten waarmee wij rekening moeten houden voordat wij short gaan in de duratie van USD-obligaties. Ten eerste dient de duratie altijd als afdekking tegen een zwakkere aandelenmarkt. Aangezien onze Ethna-fondsen momenteel hun maximale aandelenquotum aanhouden, moet ons risicobeheer dus ook een aandachtspunt zijn.

Als de aandelenmarkten sterk dalen, zullen de langetermijnrendementen op schatkistpapier navenant dalen. Als wij in een dergelijke omgeving een korte duratie hebben, zou ons vermogen om dit scenario te doorstaan en eventuele verliezen uit de aandelenmarkten te beperken, gering zijn, zodat de verliezen zeer snel boven een aanvaardbaar niveau zouden kunnen uitkomen. Aangezien wij dit soort risico’s in onze fondsen tot een minimum willen beperken, beperkt dit onze mogelijkheden om een korte duratie te hanteren.

Een tweede aspect waarmee we rekening moeten houden, is dat we een periode van gestaag stijgende rendementen nodig hebben om te kunnen profiteren van negatieve duratie, aangezien de carry op de short Treasury-handel negatief is. Als we kijken naar de periode tussen 11 januari en 11 februari 2021, dan is de 10-jaarsrente ruwweg onveranderd gebleven op 1,15%, terwijl de futurekoers met ruwweg 0,3% is gestegen.

De conclusie is dus dat het weliswaar mogelijk is om een negatieve duratie in USD in te voeren, maar dat wij deze stap zorgvuldig moeten afwegen binnen de context van onze portefeuille en onze risicobereidheid, en dat wij ook rekening moeten houden met de negatieve carry van een korte duratie.

Auteur: Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager, Ethenea

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.