Obligaties: waarin beleggen na de rentepiek?

Stijgende rentetarieven zijn zowel een zegen als een vloek. Enerzijds verminderen ze de waarde van bestaande beleggingen. Aan de andere kant vergroten ze het potentieel voor positieve prestaties in de toekomst. “De portefeuille van ons obligatiefonds Ethna-DEFENSIV had minder te lijden van de stijgende rente dan zijn tegenhangers”, zegt Volker Schmidt. “Als voorzorgsmaatregel hebben we de duratie verlaagd en de portefeuille verschoven naar obligaties in euro. Tegelijkertijd hebben we nieuw uitgegeven obligaties gekocht met aanzienlijk hogere coupons, waardoor ons huidige rendement uitkomt op 4,5%, om zo een aantrekkelijk alternatief te bieden voor deposito’s met een vaste looptijd.”

Veel beleggers zetten in op een snelle daling van de rente en kopen staatsobligaties met een lange looptijd. “Wij zijn veel voorzichtiger en ons bewust van de vele risico’s,” zegt Volker Schmidt, “vooral de hoge overheidsschulden aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Hoewel we ook verwachten dat de centrale banken de belangrijkste rentetarieven zullen verlagen, delen we niet het grote optimisme van de markten dat de eerste verlagingen snel zullen worden doorgevoerd. De loongroei blijft hoog en vormt een bedreiging voor de doelstelling van de centrale banken om de inflatie rond of onder de twee procent te houden.”

Een voorzichtige houding vormt de basis van Ethenea’s beleggingsbeslissingen. Volker Schmidt: “Vorig jaar verhoogden we aanvankelijk onze duratie en zagen toen een tactische kans in de enorme daling van de opbrengsten op langlopende obligaties, waarvan wij dachten dat het overdreven was. Daarom verkochten we Amerikaanse en Duitse staatsobligaties op de derivatenmarkt. Het grootste deel van onze portefeuille zit echter in hoogwaardige bedrijfsobligaties in euro met relatief korte looptijden, omdat we in dit segment nog steeds aantrekkelijke rendementen zien. We zijn terughoudend met het nemen van duratie risico vanwege de zeer hoge, abnormale volatiliteit aan de lange kant van de curve.”

Voorzichtig met hoogrentende bedrijfsobligaties

Ethenea’s basisscenario houdt geen rekening met een recessie. Volker Schmidt: ” De kracht van de Amerikaanse consument is zeer uitgesproken, niet in de laatste plaats als gevolg van de aanhoudend sterke Amerikaanse arbeidsmarkt. En de Duitse economie is waarschijnlijk uit de problemen. Tegelijkertijd hebben de bedrijfsemittenten te maken met sterk verschillende financiële omstandigheden: de kleinere bedrijven zijn onevenredig onrendabel en hebben meer schulden met variabele rente en kortere looptijden dan de grotere bedrijven. Hoewel dit hen risicovoller maakt met hogere rendementen, zijn er altijd kansen in het high-yield segment. We sluiten hen dus niet volledig uit, maar we zijn geneigd om voorzichtiger te zijn.”

Volker Schmidt focust op de aantrekkelijke rendementen van bedrijfsobligaties: “Daarom hebben we de afgelopen tijd slechts kleine wijzigingen aangebracht in de allocatie tussen staats- en bedrijfsobligaties. Onze sweet spot blijft bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit in euro.”

Naast een mogelijk scenario van renteverlagingen in het nieuwe jaar, is er ook de mogelijkheid van hoge langetermijn rentes of zelfs stijgende rentes. “We verliezen dit risico niet uit het oog”, zegt Volker Schmidt. “Daarom hebben we op dit moment shortposities op staatsobligaties in onze portefeuille. Dit onderscheidt ons enorm van onze peer group. We zien de rendementen op lange termijn dalen, maar met tussenstops en mogelijke stijgingen aan de lange kant van de rentecurve. Tijdens deze daling van de rentepiek innen we de couponbetalingen en verbeteren we onze strategie voortdurend voor betere prestaties.”

De huidige inflatiecyclus is niet klassiek, benadrukte Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn meest recente persconferentie. “Dit betekent dat de inflatie niet veroorzaakt werd door een buitensporige vraag, maar eerder door een beperkt aanbod als gevolg van pandemische restricties”, zegt Volker Schmidt. “Volgens Powell is de vraag robuust geweest, maar heeft het gebrek aan goederen in de schappen de prijzen doen stijgen. Als dat het geval is, zal de inflatie even snel verdwijnen als ze ontstaan is. In dit geval zou er geen sprake zijn van onderschatting. Als de vraag echter groter zou zijn dan het aanbod, zou er een risico bestaan op een hernieuwde stijging van het prijsniveau, d.w.z. een terugkeer van de inflatie. Onze visie is een combinatie van de twee: het is meer een kwestie van het voortduren van de inflatie (rond 3%), niet van de opleving ervan naar hogere niveaus. Daarom zal het voor centrale banken moeilijk zijn om het monetaire beleid te gebruiken om hun doel te bereiken, namelijk de inflatie terugbrengen van drie naar twee procent.”

Geschreven door Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.