Obligatierente kan op langere termijn verder stijgen

Aangezien de inflatie kan stijgen, houden de obligatiebeleggers ook het monetair beleid van de centrale banken in het oog en bekijken ze hoe dit de rendementen zal beïnvloeden. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij Ethenea, blikt vooruit en geeft aan hoe hij de obligatieportefeuille van het Ethna-DEFENSIV fonds navigeert in deze volatiele omgeving.

De Fed houdt voorlopig vast aan haar monetair beleid, maar de toon wordt steeds scherper. Tijdens de vergadering van juni liet ze voor het eerst voorzichtig doorschemeren dat een geleidelijke afbouw van de hulpprogramma’s wordt overwogen. Het signaal van de Fed dat ze de inflatieontwikkeling zeer nauwlettend in het oog zal houden, alsook de vraag van pensioenfondsen en buitenlandse beleggers naar in USD uitgedrukte obligaties, maakten een einde aan de stijgende rentevoeten in het tweede kwartaal. De rente op Amerikaanse Treasuries op 10 jaar zakte terug tot 1,35%.

De ECB daarentegen heeft sinds het begin van het tweede kwartaal haar opkoopbeleid voor overheidsobligaties en bedrijfsobligaties opgevoerd. Toch kon ook zij de stijging van de langetermijnrente enkel matigen en niet volledig voorkomen. Het rendement op Duitse overheidsobligaties met een looptijd van 10 jaar is opgelopen van -0,6% aan het begin van het jaar tot -0,30% op dit ogenblik.

Het monetair beleid van de centrale banken zorgde voor gunstige financieringsvoorwaarden. Zo konden de meeste ondernemingen tegen gunstige voorwaarden geld aantrekken op de kapitaalmarkt en hebben ze daarmee ook voor de komende jaren voorzieningen getroffen. Dit zorgde ervoor dat de risicopremies voor bedrijfsobligaties sterk daalden en dat ze in alle risicocategorieën in de buurt kwamen van historische dieptepunten. In de VS is het rendement op obligaties met een CCC-rating die een groot risico op wanbetaling lopen, bijvoorbeeld slechts 4,77% hoger dan dat van Amerikaanse Treasuries.

Een aantal kleinere centrale banken, zoals de Bank of Canada en de Bank of England, zijn reeds begonnen met het geleidelijk terugschroeven van hun accommoderend monetair beleid. De Amerikaanse centrale bank zal waarschijnlijk in de komende maanden dit voorbeeld volgen, wat op middellange termijn tot stijgende rendementen zal leiden. Als de centrale bank de programma’s tegen de verwachting in laat doorlopen, zal dat waarschijnlijk het vooruitzicht op lage VS-rendementen ten goede komen, maar houdt dat wel het risico in dat de inflatiecijfers ruimschoots worden overschreden.

Daarom blijft de positionering van het Ethna-DEFENSIV fonds voorzichtig en hebben we de duratie van de obligatieportefeuille teruggebracht tot ongeveer vijf jaar. Wij voelen ons momenteel zeer comfortabel op dit niveau. Het risico voor het rendement van het fonds als gevolg van de doorschietende inflatie en de stijgende rendementen is immers beperkt, terwijl de rendementen in dit looptijdsegment nog steeds behoorlijk zijn, vooral in USD. Daarnaast beleggen we in gerenommeerde emittenten met een goede tot zeer goede rating (de gemiddelde kredietrating van het fonds ligt tussen A- en A), die de kern van onze obligatieportefeuille vormen. Deze worden aangevuld met high yield emittenten met als doel extra rendement te behalen. Hier beleggen we in bedrijven met stabiele bedrijfsmodellen die actief zijn in relatief niet-cyclische sectoren, zoals consumentengoederen en farmaceutische producten.

Als we vooruit kijken, denken we dat de rendementen voorlopig zijn afgevlakt op het huidige niveau of nog iets verder zullen dalen. Op langere termijn zijn verdere stijgingen van de rendementen echter waarschijnlijker. Actief duratiebeheer is in het huidige marktklimaat dan ook essentieel om de duratie zowel naar boven als naar beneden flexibel aan te passen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.