Emigreren uit Spaarland

Bent u wel eens in Spaarland geweest? Niet de Duitse deelstaat Saarland, maar Spáárland. Spaarland is het land van de spaarrekening. De Spaarlanders kijken en vergelijken, hobbelen van de ene spaarrekening naar de andere, zonder dat het echt iets oplevert.

Want de rente in Spaarland kun je vergelijken met het berglandschap van Nederland: zoals ‘onze’ Sint-Pietersberg eigenlijk niet meer is dan een miezerige heuvel, zo is in Spaarland zelfs de hoogste rente nog ontzettend laag. Spaarland: de achterlijke provincie van de Financiële Federatie.

Meteen maar even een toelichting voor de minder poëtische geesten: de Financiële Federatie kunnen we vergelijken met de Westerse bank- en beleggingswereld. Zoals een land uit verschillende provincies of deelstaten bestaat, heeft de bank- en beleggingswereld verschillende segmenten: verzekeren, beleggen, sparen enzovoort. Laatstgenoemde onderdeel bedoel ik, als ik het over Spaarland heb.

Spaarrekening geen pot-met-goud

Aan het einde van de regenboog schijnt, volgens obscure bronnen, een pot met goud op ons te wachten. Fijn om te weten dat die pot met goud dáár staat. In Spaarland is hij namelijk niet te vinden. Spaarland beschikt over weinig natuurlijke grondstoffen (vandaar dat de pot met goud ontbreekt), heeft een kredietwaardigheid die te vergelijken is met de rating van Griekenland, biedt geen enkel vermaak aan toeristen en kan op internationaal niveau maar moeilijk meekomen. “Meer push- dan pull-factoren,” zou mijn aardrijkskundeleraar gezegd hebben.

Bij een parabel hoort een wijze les: anno 2010 is sparen in Nederland geen feestje. Op Independer.nl zijn de huidige spaarrentes eenvoudig te vergelijken. Een bezoek aan de website leerde mij, dat het rendement op een spaarrekening of deposito niet bepaald vrolijk stemt. Zo ontvang ik 2,6% rente als ik bereid ben mijn spaarcenten voor één jaar vast te zetten. Als ik een iets langere adem zou hebben -een deposito voor een jaar of vijf- dan mag ik mijzelf gelukkig prijzen met een jaarlijks rendement van 4%. Dit zou wel eens kunnen leiden tot veel boze en verongelijkte Spaarlandse burgers. Demografen opgelet: een massale emigratiestroom kan niet worden uitgesloten.

Emigreren naar Obligatieland

Waar gaan al die emigranten naar toe? Misschien vertrekt een deel ervan naar een mooi stekje in Obligatieland, waar The Royal Bank of Scotland een aantal maanden geleden de Royal AEX Obligaties introduceerde. De nieuwkomers in Obligatieland geef ik graag een verkorte inburgeringcursus rond deze specifieke obligaties: bij aankoop van de Royal AEX Obligatie kiest de belegger voor een zogenoemde rentegrens: de stand van de AEX-index op het jaarlijkse peilmoment. Staat de AEX op de peildatum op of boven deze rentegrens, dan ontvangt de belegger dat jaar de vooraf vastgestelde rente. Staat de index onder de rentegrens, dan wordt over dat jaar geen rente uitgekeerd. Het rendement op de reeds uitgegeven obligaties varieert van 4,5% (bij een AEX-niveau van 200 punten) tot 10% (bij een AEX-stand van 380 punten). Beleggers krijgen de hoofdsom van de obligatie geheel terug op de afloopdatum*.

Tot zover de inburgeringcursus. De keuze tussen Spaarland en Obligatieland laat ik graag aan uzelf over. Overigens is definitief emigreren niet de enige mogelijkheid. De Royal AEX Obligaties hebben weliswaar een looptijd van 5 jaar, maar beschikken over een voordeel ten opzichte van een deposito: de obligaties zijn gewoon op de beurs verhandelbaar, dus u kunt op ieder moment in- en uitstappen. Als een ware expat kunt u derhalve van het goede leven genieten in Obligatieland, en terugkeren naar Spaarland op een voor u wenselijk moment.

Allard Gunnink

CoBeleggen

Disclaimer

Allard Gunnink is als redacteur werkzaam voor CoBeleggen. CoBeleggen is een initiatief van de Beleggers Coöperatie Nederland U.A. Deze column is niet bedoeld als beleggingsadvies.

* U loopt kredietrisico op de uitgevende instelling, in dit geval ABN AMRO Bank N.V. (Aa3 / A+, per 14 september 2009), een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc. In het geval dat de uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen is het mogelijk dat u een gedeelte van of zelfs uw gehele inleg kwijtraakt. Royal AEX Obligaties vallen niet onder het depositogarantiestelsel of de beleggerscompensatieregeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.