Zonnig en duurzaam

De sector duurzame energie, en dan zowel wind- als zonne-energie heeft in 2011 een flinke dreun gekregen. Aandelen én obligaties van dergelijke bedrijven zijn fors gedaald. De meest genoemde reden hiervoor is het schrappen van subsidies in zowel Duitsland (de grootste markt voor zonne-energie ter wereld) als vanaf 2015 ook in de Verenigde Staten.

Maar ook de concurrentie uit China is zeer hard gegroeid. Wat betreft de markt halfgeleiders en led-verlichting heeft het land de boot gemist en nu wordt grootschalig op zonne-energie ingezet. China produceert eenvoudigweg tegen ongeveer de helft van de kosten en dit zet de marges van de Westerse zonne-energiebedrijven onder druk. Zo daalde bij het Duitse Solarworld de marge in het derde kwartaal van 2011 van 14,6 procent naar 8,7 procent.

De productie uit China zorgt voor overcapaciteit, zodat de prijzen van zonnepanelen nog eens extra onder druk zijn gekomen. De markt voor zonne-energie blijft echter wel groeien. In Duitsland werd in 2011 7,5 gigawatt aan capaciteit toegevoegd, mede dankzij het besluit om in Duitsland kernenergie uit te faseren. In China groeit de markt explosief. Er wordt verwacht dat China in 2012 4 á 5 gigawatt zal toevoegen aan capaciteit, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2011. Ook de groei in Japan na de kernramp begin 2011 komt vrijwel geheel voor rekening van de Chinezen.

Warren Buffett ziet eveneens heil in zonne-energie, getuige zijn investering ter grootte van 2 miljard dollar in een park voor zonne-energie in Californië. Hij deed daarmee gelijk de tot op heden grootste acquisitie in de wereld van de zonne-energie. Kwade tongen beweren dat hij dat vooral voor het belastingvoordeel heeft gedaan. Maar, het park met de helft van het vermogen van een kernreactor, moet in 2015 ongeveer 160.000 huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien en kan dan een flinke cashflow opleveren voor Buffett.

Voor diegenen onder ons die iets minder te besteden hebben dan Warren Buffett, maar wel offensief zijn ingesteld, kan één van de twee obligaties van Solarworld een interessante koopkandidaat zijn. Solarworld AG, gevestigd in Bonn, is aanwezig in de gehele productieketen van de zonne-energie, van silicium tot zonnepaneel dus. Hoewel men over de hele wereld vertegenwoordigd is, wordt 85 procent van de omzet in Duitsland en de VS behaald.

Solarworld (met een marktkapitalisatie van 450 miljoen euro) is in 2011 ook geraakt door de eerder genoemde negatieve invloeden. Dat leidde in het derde kwartaal van 2011 tot een verlies van 8 cent per aandeel, ten opzichte van een winst van 19 cent per aandeel in derde kwartaal een jaar eerder. De analisten geraadpleegd door Boomberg verwachten over het hele voorgaande jaar wel een winst van 27 cent per aandeel. Hiervan wordt naar verwachting 8 cent uitbetaald aan dividend, wat een rendement oplevert van ongeveer 2 procent.

De cijfers worden op 22 maart bekend gemaakt. Over 2011 wordt een omzet van 1,1 miljard euro verwacht en over 2012 1,2 miljard euro. Over de eerste 9 maanden van 2011 nam de cashflow fors af. De reden hiervoor was een flinke voorraadtoename omdat een aantal orders niet nagekomen of afgezegd werd.

Voor 2012 verwachten analisten wederom een winst van wederom 27 cent per aandeel, al zullen de eerste twee kwartalen naar verwachting verliesgevend zijn. De koers-winstverhouding komt daarmee uit op 15. De balans van het bedrijf bestaat voor 35 procent uit eigen vermogen (939 miljoen euro) en voor 65 procent uit vreemd vermogen (totale financiële schuld 1.280 miljoen euro). Deze verhouding is niet raar voor een kapitaalintensief bedrijf.

De lening met een vaste coupon van 6,125 procent en die loopt tot 21 januari 2017 (ISIN: XS0478864225) is 400 miljoen euro groot (uitgegeven in januari 2010). De obligatie met een coupon van 6,375 procent (XS0641270045) wordt afgelost op 13 juli 2016 en is 150 miljoen euro groot (uitgegeven in juli 2011). Beide zijn voldoende liquide.

Het effectief rendement van beide obligaties lijkt met ruim 20 procent zeer aantrekkelijk. Maar zoals altijd geldt ook hier dat risico en rendement hand in hand gaan! Zorg daarom voor voldoende spreiding binnen uw beleggingsportefeuille, kijk of een dergelijke belegging bij u past en neem nooit een te grote positie in. Uw nachtrust mag immers niet duurzaam onder druk komen te staan. In plaats daarvan moet u de toekomst zonnig tegemoet kunnen zien.

Auteur heeft privé geen positie in één van de genoemde obligaties, klanten van Fintessa evenmin. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

5 gedachten over “Zonnig en duurzaam”

 1. Goed stuk, maar in plaats van risico te nemen in obligaties of aandelen van ondernemingen die producten (zonnepanelen, omvormers, kabels etc) leveren die voor de werking van een zonnepanelenproject nodig zijn is het beter om te doen als Warren Buffet; participeer direct in een concreet project.
  . Op die manier profiteer je juist van de daling van de prijzen van zonnepanelen omdat deze dan goedkoper kunnen worden ingekocht wat de investeringskosten in een project juist verlaagt.
  Het risico/rendementsprofiel van een zonnepanelenproject is uitermate gunstig.
  Men participeert in een concreet project dat sluitend is gecalculeerd, gefinancierd, en verzekerd. Een project genereert zeer goed voorspelbare cashflows (ca 8/9% gemideeld op jaarbasis). Vergelijkbaar met een obligatie.

  Dit is het gevolg van stimuleringswetgeving van de meeste landen in Europa (behalve Nederland trouwens). Het komt er kortweg op neer dat bij aansluiting van een project aan het net een vaste prijs per KwH opgewekte elektriciteit wordt toegekend(die van te voren is vastgesteld en bekend is) en dat de energiemaatschappij deze verplicht wordt (bij wet) om het tegen die prijs 20 jaar lang af te nemen. Deze vergoeding wordt feed-in tarief genoemd en is een hoger tarief dan de marktprijs voor elektriciteit. De energiemaatschappij mag het verschil verrekenen met alle consumenten die grijze stroom afnemen.Dit betekent voor gezinnen in een Duitsland een verhoging van de energierekening van een aantal euro’s.

  Het is dus ook geen subsidie zoals vaak (in Nederland) ten onrechte wordt gesteld. Er is ook geen sprake van dat Duitsland stopt met het systeem. Dit is een misverstand.
  De Duitse autoriteiten hebben echter (al lang geleden en in de wet opgenomen) aangekondigd dat het Feed-in tarief gefaseerd wordt verlaagd indien de kostprijs van een Kwh omlaag gaat (daling prijs zonnepanelen). De evaluatiekmomenten zijn bekend.

  Doelstelling van de wet is het bieden van een veilig en goed rendement voor beleggers in zonnepanelenprojecten dmv een vaste prijs (voor 20 jaar) voor opgewekte energie en een afnameplicht door de energiemaatschappij (achtervang overheid). Afgeleide doelstelling is scheppen van banen. De hoofddoelstelling is gelukt getuige de groei van de capaciteit. Ook de afgeleide doelstelling is een succes geworden. Er zijn naar schatting 500.000 banen gecreerd in deze sector en in toeleverende sectoren als onderhoud etc.

  Deze stimuleringswetgeving is gekopieerd in bijna alle landen van Europa en wordt door alle grote en bekende advocatenkantoren als robuust gekwalificeerd en mede gezien het feit dat het geen subsidie betreft (maar een omslagstelsel) de kans op terugdraaien (zoals in Nederland!) van afspraken als nihil wordt gezien.

  Nadeel is natuurlijk dat indien men in een concreet project participeert de verhandelbaarheid van een participatie niet heel groot is. Een participatie past derhalve mijns inziens bij een belegger met een lange horizon die op zoek is naar een stabiele veilige cashflow en geen noodzaak heeft om vastgelegde middelen snel liquide te maken. Voor beleggers op leeftijd voor wie de lange horizon niet past is het echter mogelijk om de juridische structuur zodanig in te richten dat vererving en schenking fiscaal zeer gunstig kan geschieden. Hierdoor kan het, ondanks een korte vermeende horizon, toch aantrekkelijk zijn om in een dergelijk project te participeren.

  En…het geeft je een excuus om af en toe naar Duitsland te gaan om het project te bezoeken.

 2. geen ‘slimme meter’ nemen als je voor zonne-panelen gaat.
  De slimme meter kan namelijk niet terugdraaien.
  Een slimme zet van de energie-maatschappijen , maar niet voor de consument.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.