Hoog inhaalpotentieel: bedrijfsobligaties uit opkomende markten

Opkomende markten trotseren met succes de coronaviruspandemie. De exportvolumes zijn weer op het niveau van voor de pandemie en ook de prijsontwikkelingen op de grondstoffenmarkt zijn positief. Voor 2021 wordt een economische groei van +6% verwacht. Deze ontwikkeling komt nog niet tot uiting bij de bedrijfsobligaties. Daarom bieden high-yield bedrijfsobligaties uit opkomende markten momenteel een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel.

Beleggen met gemak
U wilt wel profiteren van de kansen op de beurs maar u heeft weinig tijd of u wilt simpelweg van uw vrije tijd genieten, Dan is Automatisch Beleggen mogelijk wat voor u. Op die manier kunt u meeliften op het succes van ons systeem. Sinds 2015 is een winst gemaakt van 400%. Vraag de gratis brochure aan: KLIK HIER

De krimp van de groei in de opkomende markten is minder uitgesproken dan in de rest van de wereld. Terwijl economen verwachten dat de wereldwijde economische groei in 2020 met 4 – 5% zal krimpen, is de schatting voor opkomende markten lager, namelijk 3%. Voor 2021 wordt zelfs een aanzienlijk herstel van ongeveer 6% verwacht. Net als in het verleden zijn grondstoffen belangrijke groeiaandrijvers in de opkomende markten.

Samen met de terugkeer van de exportvolumes naar het niveau van vóór de pandemie zal de prijsdynamiek van grondstoffen naar verwachting een positief effect hebben op de obligatieprijzen. Voor de middellange termijn verwachten we dat obligaties van opkomende markten niet alleen goed zullen presteren, maar ook een inhaalslag zullen maken ten opzichte van andere beleggingscategorieën.

De markt anticipeert nog niet op een herstel
Edelmetalen en vele basismetalen, bijvoorbeeld koper- en ijzererts, maar ook landbouwproducten zoals sojabonen worden momenteel op een meerjarig hoogtepunt verhandeld. De markt anticipeert echter nog steeds niet op een herstel na de koersdaling als gevolg van het coronavirus in maart.
Blijkbaar hamsteren mensen niet alleen toiletpapier, maar ook zonnebloemolie, zoals blijkt uit het voorbeeld van het bedrijf Trans-Oil in Moldavië. De zonnebloemolieproducent kent een verviervoudiging van de vraag, terwijl de prijs van zonnebloempitten met 25% is gestegen. De obligaties van het bedrijf worden echter nog steeds op hetzelfde niveau verhandeld als in juni en juli.

In 2019 bestond tweederde van de Braziliaanse export uit grondstoffen. De positieve prijsdynamiek zal in 2021 door de hele waardeketen worden gevoeld en de groei van het bbp zal waarschijnlijk een positieve verrassing opleveren. Ook de oliemarkt zou zich in 2021 moeten blijven herstellen. Met de huidige olieprijzen van iets meer dan 40 dollar per vat blijft het aanbod relatief beperkt, omdat het voor veel Amerikaanse fracking-bedrijven niet de moeite waard is om de productie weer op te voeren tegen deze prijzen. Volgens Baker Hughes is het aantal actieve Amerikaanse boorinstallaties daardoor gedaald van 680 in maart 2020 tot ongeveer 200 op dit moment.

Crisisbestendige en flexibele bedrijven
In vergelijking met hun tegenhangers in de ontwikkelde industrielanden hebben bedrijven uit opkomende markten relatief veel ervaring met het omgaan met recessies en politieke escalaties. Veel bedrijven reageerden snel en succesvol op de coronaviruspandemie met kostenbesparingsprogramma’s en genereerden bijvoorbeeld liquiditeit. Zo leed Unigel, een Braziliaanse petrochemische producent, in het tweede kwartaal van 2020 onder een daling van de EBITDA met 60% op jaarbasis, maar kon het zijn kaspositie handhaven door voorrang te geven aan het beheer van het werkkapitaal.

Dit werd gerealiseerd door drie fabrieken te sluiten en over te stappen van lokale naar internationale leveranciers vanwege betere betalingsvoorwaarden.
Als gevolg hiervan hebben analisten de schatting van het aantal wanbetalingen in het high-yield segment voor 2020 al verlaagd van een aanvankelijke 4,8% naar 3,5% (J.P. Morgan). Voor de Amerikaanse evenknie wordt dit jaar echter een wanbetalingspercentage van 6,5% (J.P. Morgan) verwacht.

Bovendien werden bedrijven die zich fundamenteel in een zeer goede positie bevonden en slechts marginaal werden getroffen door de pandemie, afgestraft wegens een gebrek aan belangstelling van de beleggers en onvoldoende liquiditeit. Dit bood ook aantrekkelijke instapmogelijkheden voor beleggers.

Obligatiemarkten: herstel en begin van een ‘inhaalslag’
Hoewel de wereldwijde financiële markten met de uitbraak van het coronavirus in maart over de hele linie met 10 – 20% zijn gedaald, zijn de meeste activaklassen op jaarbasis al weer positief geworden en boeken sommige zelfs recordhoogtes. De S&P 500-index bijvoorbeeld noteerde eind oktober 2020 bijna 10% op jaarbasis.
In de obligatiemarkt wordt de Barclays Global Aggregate Total Return Index tegen een jaarrendement van bijna 6% verhandeld, terwijl de J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index op 4% zit.

Het snelle herstel van de obligatiemarkten werd vooral gedreven door de aanzienlijke toename van de liquiditeit als gevolg van de uitgebreide monetaire en fiscale steunmaatregelen van overheden en centrale banken. Het rendement van high-yield bedrijfsobligaties uit opkomende markten ligt iets boven de 2% op jaarbasis (J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified High Yield Index). Hoewel dit ook een prima rendement is, ligt het lager dan dat van de andere activaklassen. Toch bevinden deze effecten zich niet noodzakelijkerwijs in een slechtere positie dan die van de andere markten.

Over het geheel genomen zijn de vooruitzichten voor obligaties van opkomende markten dus positief en kan een verdere ‘inhaalslag’ ten opzichte van andere activaklassen worden verwacht. De goedkeuring van een vaccin tegen het coronavirus en een gematigder Amerikaans buitenlands handelsbeleid onder president Biden zou de Amerikaanse dollar op de lange termijn kunnen verzwakken. Dit zou beleggingen in opkomende markten verder stimuleren. Een steilere rendementscurve op de middellange termijn, naarmate de economie zich herstelt, zou ook de risicobereidheid van beleggers moeten verhogen en een impuls moeten geven aan de activaklasse.

Door Thomas Rutz, fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced en het MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund

Beleggen met gemak
U wilt wel profiteren van de kansen op de beurs maar u heeft weinig tijd of u wilt simpelweg van uw vrije tijd genieten, Dan is Automatisch Beleggen wat voor u. Op die manier kunt u meeliften op het succes van ons systeem. Sinds 2015 is een winst gemaakt van 400%. Vraag de gratis brochure aan: KLIK HIER

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.