Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Achtergestelde obligaties van Aegon (2)

Vorige week hebben wij het eerste deel gepubliceerd van een tweeluik over de achtergestelde perpetuals van Aegon. Wij hebben in dat eerste deel het systeem uitgewerkt waarmee Aegon de coupon herziet op een aantal van deze obligaties. Wij sloten het stuk af met de volgende conclusie:

Reken er niet op dat de achtergestelde perpetuals van Aegon, die nu veelal ruim onder 100% noteren, binnen afzienbare tijd naar 100% zullen stijgen (qua koers).”

Er zijn verschillende perpetuals van Aegon verhandelbaar. In dit tweede deel van ons tweeluik zetten wij een aantal van deze perpetuals voor u op en rij met daarbij de specifieke voorwaarden van deze obligaties (of beter gezegd achtergestelde preferente aandelen).

var% Aegon 1995 – perpetueel in NLG (8,0% 1ste coupon, 4,156% 2de coupon)

De ISIN-code van deze lening is NL0000120004. De obligatie is in 1995 uitgegeven en luidt in guldens, maar daar merkt u inmiddels niets meer van, rente en aflossing vinden plaats in €. Er staat ƒ 250 miljoen van open, dat maakt deze lening tot een relatief kleine en dus weinig verhandelbare lening. De eerste coupon van deze obligatie was 8% en op 8 juni 2005 is de coupon herzien naar 4,156%. De volgende herzieningsdatum is 8 juni 2015 en zo verder elke 10 jaar, tenzij Aegon besluit om de obligatie af te lossen. Dat kan zij steeds op de renteherzieningsdatum doen en Aegon is vrij om zelf te bepalen of zij dat wil of niet. De rente wordt steeds vastgesteld op het gemiddelde effectieve rendement van 9 tot 10-jaars (benchmark)obligaties van de Nederlandse Staat plus 0,85% (de Step-up). De slotkoers op 15 november was 69,13% hetgeen een effectief rendement tot aan 8 juni 2015 betekent van 6,01%. Daarna zou (uitgaande van de huidige 10-jaars rente) de coupon uitkomen op 2,90% (zie ons voorgaande artikel, waarbij wij nu het 10-jaars rendement van 15 november hebben genomen dat op 2,05% lag) hetgeen een effectief rendement voor de volgende 10-jaar oplevert van 4,19%.

Verder is nog van belang dat deze obligatie op de beurs gekocht kan worden in eenheden van ƒ 5.000 ofwel € 2.268,90 nominaal en dat de lening weliswaar achtergesteld is, maar wel cumulatief. Aangezien Aegon momenteel dividend betaalt moet de rente op deze stukken ook betaald worden.

var% Aegon 1996 – perpetueel in NLG (7,25% 1ste coupon, 5,185% 2de coupon)

De ISIN-code van deze lening is NL0000121416. De obligatie is in 1996 uitgegeven en luidt ook in guldens. Er staat ƒ 300 miljoen van open, dat maakt deze lening tot een relatief kleine en dus weinig verhandelbare lening. De eerste coupon van deze obligatie was 7,25% en op 14 oktober 2008 is de coupon herzien naar 5,185%. De volgende herzieningsdatum is 14 oktober 2018 en zo verder elke 10 jaar, tenzij Aegon besluit om de obligatie af te lossen. De rente wordt steeds vastgesteld op het gemiddelde effectieve rendement van 9 tot 10-jaars obligaties van de Nederlandse Staat plus 0,85% (de Step-up). De slotkoers op 15 november was 85,5% hetgeen een effectief rendement tot aan 14 oktober 2018 betekent van 6,06%. Daarna zou (uitgaande van de huidige 10-jaars rente) de coupon uitkomen op 2,90% (zie boven) hetgeen een effectief rendement voor de volgende 10-jaar oplevert van 3,39%.

Ook deze obligatie kan op de beurs gekocht worden in eenheden van ƒ 5.000 ofwel
€ 2.268,90 nominaal en ook deze lening is achtergesteld en cumulatief.

var% Aegon 1996 – perpetueel in NLG (7,125% 1ste coupon, 4,26% 2de coupon)

De ISIN-code van deze lening is NL0000120889. De obligatie is in 1996 uitgegeven en luidt ook in guldens. Er staat ƒ 450 miljoen van open, dat is al meer dan bij de vorige twee maar is voor een obligatielening tegenwoordig nog altijd relatief weinig waarmee ook hier de verhandelbaarheid beperkt kan zijn. De eerste coupon van deze obligatie was 7,125% en op 4 maart 2011 is de coupon herzien naar 4,26%. De volgende herzieningsdatum is 4 maart 2021 en zo verder elke 10 jaar, tenzij Aegon besluit om de obligatie af te lossen. De rente wordt steeds vastgesteld op het gemiddelde effectieve rendement van 9 tot 10-jaars obligaties van de Nederlandse Staat plus 0,85% (de Step-up). De slotkoers op 15 november was 72,607% hetgeen een effectief rendement tot aan 4 maart 2021 betekent van 5,91%. Daarna zou (uitgaande van de huidige 10-jaars rente) de coupon uitkomen op 2,90% (zie boven) hetgeen een effectief rendement voor de volgende 10-jaar oplevert van 4,02%.

Ook deze obligatie kan op de beurs gekocht worden in eenheden van ƒ 5.000 ofwel
€ 2.268,90 nominaal en ook deze lening is achtergesteld en cumulatief.

var% Aegon 2004 – perpetueel in €

De ISIN-code van deze lening is NL0000116150. De obligatie is in 2004 uitgegeven en luidt in €. Er staat € 500 miljoen van open, waarmee de obligatie redelijk tot goed verhandelbaar is. Hier wordt de coupon elk kwartaal betaald (en dan steeds een kwart van de vastgestelde coupon). Maar in dit geval wordt de rente ook elk kwartaal opnieuw vastgesteld, totdat Aegon besluit om de obligatie af te lossen. De rente wordt steeds vastgesteld op het gemiddelde effectieve rendement van 9 tot 10-jaars obligaties van de Nederlandse Staat plus 0,10% (de Step-up, die in dit geval veel lager is dan de hierboven als voorbeeld gebruikte 0,85%). Er geldt hier overigens in tegenstelling tot de voorgaande obligaties een maximum couponrente van 8%. Per 15 oktober jongstleden (de meest recente herzieningsdatum) was de coupon 2,35331%. De slotkoers op 15 november was 71,00% hetgeen een effectief rendement tot en met 14 januari 2014 betekent van 3,31%. Daarna zou (uitgaande van de huidige 10-jaars rente) de coupon uitkomen op 2,15% (zie boven) hetgeen een effectief rendement voor de volgende 10-jaar oplevert van 3,03%.

De nominale waarde van deze stukken is € 100. Vanaf 15 juli 2014 mag Aegon de obligatie naar eigen keuze aflossen. Ze mag dat vanaf dat moment elk kwartaal doen, maar dan wel tegen de nominale waarde. Deze obligaties (of liever gezegd achtergestelde cumulatief preferente aandelen) lijken nog het meeste op de ledencertificaten van de Rabobank.

Er bestaat ook nog een $-variant van deze obligatie (ISIN-code NL0000116168) waarbij de rentecondities vergelijkbaar zijn. De Step-up is in dit geval ook 0,1%, de rentebasis is de US$ CMS 10-jaars rente, de maximum coupon is 8,5% en de nominale waarde US$ 100.

En dan staat er nog een achtergestelde eeuwigdurende obligatie van Aegon uit met een vaste coupon:

6,0% Aegon 2006 – perpetueel in €

Nu is de coupon vastgesteld op 6% en dat blijft hij, totdat Aegon besluit om de obligatie af te lossen. De ISIN-code van deze obligatie is NL000168466. De rente wordt jaarlijks op 21 juli uitbetaald en met ingang van 21 juli 2011 mag Aegon ook elk jaar besluiten om de obligatie af te lossen tegen 100%. Er staat € 200 miljoen van deze lening uit. Dit is dus ook een relatief kleine lening. Er wordt maar beperkt in gehandeld. De slotkoers op 15 november 2013 was 101,75%. Het effectieve rendement is hier erg afhankelijk van de vraag of Aegon op een gegeven moment bepaalt dat zij de obligatie alsnog gaat aflossen. En aangezien dat al op 21 juli 2014 kan zijn, zou het kunnen zijn dat u 1,75% in minder dan een jaar moet afschrijven. Als dat inderdaad gebeurt heeft u tot die datum effectief een rendement behaald van 3,38% op jaarbasis. Duurt het een jaar langer, dan loopt het effectieve rendement al op naar 4,87% per jaar. Nog een jaar langer en het effectieve rendement is al 5,25% per jaar en zo verder tot maximaal 5,89% per jaar als de obligatie nooit meer wordt afgelost.

Deze obligatie heeft daarmee een ander extra risico, dat de eerder besproken obligaties niet hebben, namelijk de kans dat u al volgend jaar wordt afgelost. In dat geval zit u met een relatief lage opbrengst gedurende 8 maanden. Dat rendement is overigens nog altijd veel beter dan een deposito van 8 maanden.

Andere perpetuals van Aegon

Er zijn nog een aantal achtergestelde perpetuele “capital securities” uitgegeven door Aegon waar u momenteel in kunt beleggen, maar die luiden allemaal in US$. Daar gaan wij in dit artikel niet verder op in, want daar zit ook nog een valutarisico achter, dat een artikel op zichzelf waard is.

Technische beeld

Achtergestelde obligaties van Aegon
Achtergestelde obligaties van Aegon

Figuur 1.

Afgaande op de koersontwikkeling van de obligaties in het bovenste deel van de grafiek kan gesteld worden dat de markt meer en meer vertrouwen krijgt in Aegon als debiteur. De koersen stijgen allemaal. Maar u kunt ook in de grafiek constateren dat deze obligaties niet zonder risico zijn. In 2009 zakten de obligaties allemaal tot onder 30% van de nominale waarde. Als u op dat moment van de obligaties af wilt kost dat erg veel geld en niet iedere bank of verzekeraar heeft deze crisis overleefd. Bij Lehman is iedereen zijn geld zo ongeveer kwijt (er wordt momenteel in Lehman-obligaties gehandeld rond 10% van de hoofdsom). In de voorbije 10 jaar is zelfs drie keer een stevige dip te zien geweest.

Conclusie

Voor wie een stijging verwacht van de 10-jaars rente is de obligatie uit 2004 het meest interessant. Die loopt immers het kleinste renterisico doordat de coupon elk kwartaal aan de dan geldende 10-jaars rente wordt aangepast.

Voor wie denkt dat de lange rente nog wel een aantal jaren laag zal blijven is de obligatie uit 1996 die pas in 2021 weer een couponherziening gaat meemaken het meest interessant.

De andere obligatie uit 2016 is een tussenoplossing, de obligatie uit 1995 is wat ons betreft het minst interessant, omdat u hier nog het kortst van een relatief hoge coupon geniet.

Ten slotte wijzen wij u nog op onze artikelen over andere langlopende achtergestelde obligaties zoals de 10%-perpetual van ASR en de 9%-langlopende obligatie van Delta Lloyd. Bij de ASR-obligatie is het effectieve rendement momenteel 4,5% bij vervroegde aflossing in 2019 en 8,0% als de obligatie blijft bestaan. Bij de 9%-Delta Lloyd-obligatie is het effectieve rendement 5,8% bij vervroegde aflossing in 2022 en 7,09% bij aflossing in 2042. Met name de Delta Lloyd-obligatie is wat ons betreft interessanter dan de 6% Aegon-perpetual met vaste coupon en eigenlijk ook interessanter dan de andere Aegon-leningen die steeds om de 10-jaar herzien worden omdat het effectieve rendement vergelijkbaar is bij vervroegde aflossing en veel hoger bij aflossing in 2042. En in dit geval weet u in ieder geval zeker dat er een keer een aflossing gaat plaatsvinden.

Want nogmaals, de kans dat de leningen van Aegon allemaal weer 100% gaan noteren is niet zo groot! Aegon gaat deze obligaties hoogstwaarschijnlijk nooit aflossen.

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt en/of heeft belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

10 reacties op “Achtergestelde obligaties van Aegon (2)”

 1. Avatar

  Zou t kunnen dat aegon toch gaat aflossen?
  Ik heb begrepen dat dergelijk achtergesteld kapitaal niet mee telt voor de solvency normen v basel2, waardoor andere financiering voor aegon gunstiger is. Geen tier1 kapitaal. Kan dit enige invloed hebben?
  2. Zou administratieve rompslomp v e gulden lening in hef euro tijdperk ook niet een reden kunnen zijn juist wel tot aflossing over te gaan ?

  1. G.K. van Dommelen

   Dag M. (het klinkt als James Bond, waarom hebben mensen altijd zo’n moeite om hun naam te geven?),

   Bij mijn weten is er wel een minimum, namelijk 0%. Maar als je het zeker wil weten, kijk in de portefeuille of er rente wordt opgebouwd of niet (in dat geval dan dus een boete-rente). Ik heb in het prospectus geen clausule kunnen vinden waarin wordt aangegeven hoe Aegon dan rente zou gaan innen.

   Mvg,

   Gijsbrecht K. van Dommelen

 2. Gijsbrecht

  Dag M,

  Als administratie het probleem zou zijn, dan was aflossing al eerder gebeurd. De stukken zijn inderdaad niet helemaal Basel III proof omdat ze veelal cumulatief zijn. Maar of dat betekent dat ze afgelost zullen worden is maar de vraag. Aegon kan er ook voor kiezen om nieuw achtergesteld kapitaal uit te geven naast deze stukken. De risicopremie op deze stukken is hoe je het ook bekijkt voor Aegon laag. Dus, ja, Aegon kan best vervroegd aflossen, maar ik acht de kans erop niet erg groot.

  Mvg,

  Gijsbrecht K. van Dommelen

 3. Avatar

  Dag Gijsbrecht ..
  Mooie uitleg ..Dat die oblies zo in elkaar steken ..goh ..
  Ik kijk liever naar een grafiek .
  Vriendelijke groet .

 4. Avatar

  Ha Gijsbrecht, De 5 5/8% lening is nu wel erg ver gedaald, mogelijk in anticipatie op renteherziening in 2018. Is het een juist moment om nu in te stappen. Hoor graag je mening.

 5. Avatar

  Ook na vijf jaar een uitermate verhelderend artikel. Wat ik niet begrijp is dat op ISIN-code NL0000116168 nu nog steeds een rente van zo’n 1,4% wordt vergoed terwijl de rente nu zo’n 2,8% is (bron https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10/) waar de opslag van 0,1% nog bij moet. Enig idee waar het verschil uit voortkomt?

  Met vriendelijke groet,
  Hans

 6. Avatar

  Ik heb Aegon PP 2004 En de rente is gekoppeld aan de staatslening. Wat nu als die negatief wordt? Moet ik dan rente gaan betalen. De maximale rente die te ontvangen is 8.0 procent maar is er ook een minimale rente?

 7. Avatar

  Ik heb Aegon PP 2004 En de rente is gekoppeld aan de staatslening. Wat nu als die negatief wordt? Moet ik dan rente gaan betalen. De maximale rente die te ontvangen is 8.0 procent maar is er ook een minimale rente?
  Weet iemand het antwoord op mijn vraag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *