Water is al schaars

Op het moment dat deze column in statu nascendi is, gutst het regenwater uit de hemel. De maand augustus was in grote delen van Europa de natste sinds mensenheugenis. En toch heeft de schaarste aan water ook Europa bereikt. Het gaat dan om kwalitatief goed drinkwater. Landen als Spanje, Italië, maar ook Engeland kampen vooral in de zomer met een gebrek aan water.

De voornaamste oorzaak van de groeiende schaarste wereldwijd is het exploderend gebruik ervan. In 1900 lag het gebruik op 770 km3, in het midden van de vorige eeuw verdubbelde het gebruik naar 1480 km3 om weer 50 jaar later te stijgen naar 4500 km3. Rond 2030 zal bij ongewijzigd beleid de totale consumptie naar verwachting 6500 km3 bedragen.

De totalevoorraad aan water bedraagt jaarlijks tussen 9000 km3 en 12000 km3. Met dat volume moet de wereld alles doen: consumeren, irrigeren en industrieel verbruik. De voorraden zijn ook nog onevenwichtig over de wereld verdeeld. Een land als Israel verbruikt nu al meer water dan de voorraden toelaten en voor delen van China, India en de VS geldt hetzelfde. De doorsnee Zwitser heeft ongeveer 7000 km3 ter beschikking. De belangrijkste factoren die deze explosie veroorzaken zijn de aanhoudende bevolkingsgroei en de stijgende welvaart in grote delen van de wereld.

Vier mega trends

Dankzij de groeiende schaarste heeft zich in de afgelopen periode een heuse watermarkt ontwikkeld. De waarde van deze markt bedraagt in 2010 naar schatting USD 480 miljard. Dat bedrag kan onderverdeeld worden in USD 175 miljard voor bestedingen aan drinkwater,industrieel water en afvalwater. De rest gaat op aan allerlei vormen van dienstverlening,zoals onderhoud en operationeel beheer.

Door de financiële crisis is de groei in de uitgaven geremd, maar vanaf 2010 zal naar verwachting de watermarkt zijn gebruikelijke groeitempo van pakweg 6% per jaar weer hervatten. Dat kan ook moeilijk anders, want crisis of geen crisis de onderliggende factoren gaan niet weg en winnen hooguit aan gewicht.

Er zijn vier megatrends aan te wijzen die van belang zijn voor de groeiende schaarste en daarmee voor de aanhoudende groei van de watermarkt.De eerste megatrend is demografie. De wereldbevolking groeit nog steeds, maar dat is niet alles. Die groei vraagt al om meer water. De groei van de consumptie ligt op een hoger niveau dan de bevolkingsgroei. Dat is vooral een gevolg van een gemiddeld hogere levensstandaard, vooral in de stad. De bevolkingsgroei gaat gepaard met een aanhoudende trek van de bevolking van het platteland naar de stad. Nu al woont meer dan 50% van de wereldbevolking in steden. De trek naar de stad vertaalt zich vooral in de opkomende markten in de groei van zogeheten megasteden. Deze trend vraagt om enorme investeringen om de noodzakelijke voorzieningen aan te leggen. Tenslotte, het groeiend aantal monden vraagt om een hogere voedselproductie. De enorme verstedelijking in alle delen van de wereld heeft gevolgen voor het aanwezige areaal aan landbouwgrond. De oplossing is een intensivering van de landbouwproductie, waar irrigatie een onmisbaar onderdeel van is.

Dr. C.A.M. Wijtvliet

De auteur is zelfstandig gevestigd analist. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen die de beleggingswereld raken. Daarnaast geeft hij lezingen en presentaties.

Bezoek ook ons forum en discussieer actief mee.Klik hier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.