Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Profetische waarschuwing voor de mensheid

Meer dan 15.000 wetenschappers uit 184 landen  hebben aan de alarmbel getrokken. Het online gepubliceerde bericht actualiseert een originele waarschuwing van de Union of Concerned Scientists en ongeveer 1700 ondertekenaars die in 1992 zijn ondertekent.

Tegenwoordig is de toekomstvisie van de wereldwijde wetenschappelijke wereld nog somberder. Afgezien van het gat in de ozonlaag, dat nu is gestabiliseerd, is elk van de belangrijkste bedreigingen die in 1992 zijn vastgesteld, vergroot.  De ongebreidelde consumptie van kostbare grondstoffen door een exploderende bevolking blijft het grootste gevaar voor de mensheid.

De wetenschappers roepen op om druk uit te oefenen op regeringen om de trend te keren. Een groot aantal milieuproblemen worden benadrukt waaronder catastrofale klimaatverandering, ontbossing, massa uitsterven van soorten, “dode zones” in de oceaan en gebrek aan toegang tot zoet water.

Naast bedreigingen zijn er ook kansen voor beleggers. Zij kunnen profiteren van deze trend. Wij hebben een rapport opgesteld met een beleggingsidee. BESTEL DIT RAPPORT VOOR SLECHTS 19,95 INCLUSIEF BTW. >>> VRAAG HIER NU HET RAPPORT AAN <<<

In het online internationale tijdschrift BioScience hebben de wetenschappers onder leiding van de top Amerikaanse ecoloog professor William Ripple, van de Oregon State University, gezegd: “De mensheid krijgt nu een tweede kennisgeving”.

In hun oorspronkelijke waarschuwing beweerden wetenschappers, waaronder de meeste Nobelprijswinnaars, dat het effect van mensen op de natuur waarschijnlijk zou leiden tot “enorme menselijke ellende”. De nieuwe mededeling, geschreven als een open brief, werd ondertekend door 15.364 wetenschappers uit 184 landen.  De auteurs hebben hun cijfers van overheidsinstanties, non-profitorganisaties en individuele onderzoekers om hun argumenten uiteen te zetten dat de gevolgen voor het milieu “aanzienlijke en onomkeerbare schade” aan de aarde zouden kunnen toebrengen.

Prof Ripple zei: “Degenen die deze tweede waarschuwing hebben ondertekend, veroorzaken niet alleen een vals alarm. Ze erkennen de duidelijke tekenen dat we een onhoudbaar pad volgen. “We hopen dat onze brief een wijdverspreid publiek debat over het milieu en het klimaat zal aanwakkeren.”

Er is vooruitgang geboekt op sommige gebieden – zoals het verminderen van ozonafbrekende chemicaliën en het verhogen van de energie uit hernieuwbare bronnen – maar dit ging veel teniet door de schadelijke trends, zeiden de wetenschappers. Zij wezen erop dat in de afgelopen 25 jaar:

-De hoeveelheid zoet water die beschikbaar is per hoofd van de bevolking wereldwijd met 26% afgenomen.

-Het aantal “dode zones” in de oceaan – plaatsen waar weinig kan leven vanwege vervuiling en zuurstofgebrek – is met 75% toegenomen.

-Bijna 300 miljoen hectare bos is verloren gegaan, meestal om plaats te maken voor landbouwgrond.

-Globale koolstofemissies en gemiddelde temperaturen hebben een aanhoudende aanzienlijke toename laten zien.

-De menselijke bevolking is met 35% gestegen. :

-Collectief is het aantal zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels en vissen in de wereld met 29% gedaald.

Prof Ripple en zijn collega’s hebben een nieuwe onafhankelijke organisatie opgericht, de Alliance of World Scientists, om hun zorgen te uiten over ecologische duurzaamheid en het lot van de mensheid.

Zonne-energie beleggen
Zonne-energie beleggen
Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.