Wat zijn uw kansen in de oliemarkt?

Sinds de machtswisseling in Iran in augustus van dit jaar zijn de prijzen op de oliemarkt met bijna 16 dollar gezakt. De prijs voor een vat West Texas Intermediate (WTI) is omlaag gegaan van $109 naar $ 93 dollar. Dat is een daling van17,2% in amper 2,5 maanden. De vraag rijst of de prijsdaling niet is doorgeschoten, zeker nu de winter in aantocht is?

Bedenk daarbij, dat de zogeheten Iranpremie al in de prijs is verwerkt. Bij Invinco houden we daarom rekening met stijging van de prijs naar $ 98 dollar per vat.

  • Olie is de meest gebruikte gevraagde en gebruikte grondstof ter wereld
  • De prijs voor een vat Brentolie wordt beïnvloed door spanningen in Het Midden Oosten
  • De prijs voor een vat WTI wordt mede bepaald door de toenemende productie van schalieolie in de VS
  • In 2014 zal de productie in de VS met 1,1 miljoen vaten per dag groeien
  • De prijs wordt ook bepaald door een mogelijk besluit van de Fed te starten met de afbouw van de monetaire stimuleringsprogramma’s. Beleggers worden dan voorzichtiger

De prijs voor een vat olie staat wereldwijd onder druk. Brent olie daalde in een maand tijd van $ 117 aan het begin van september naar $ 108 aan het einde ervan. De belangrijkste oorzaak was een gedeeltelijk herstel van de productie in Libië. De vlam kan echter elk moment weer in de pan slaan. Alleen als de rust gehandhaafd blijft in het Midden Oosten, dan kan volgens de Amerikanen de prijs nog verder omlaag naar gemiddeld $ 102 per vat in 2014. De vooruitzichten voor de prijs van West Texas Intermediate (WTI) zijn nog gunstiger voor de consument. De prijs voor een vat WTI zal dalen van gemiddeld $ 101 in de tweede helft van 2013 naar gemiddeld $ 96 in 2014. De prijsdaling in de VS is uiteraard vooral toe te schrijven aan een sterke stijging van de binnenlandse productie ( schalieolie).

Er zijn echter ook politieke ontwikkelingen gaande die een rol spelen bij de wereldwijde daling van de olieprijs. De belangrijkste is wel de voorzichtige toenadering tussen Iran en de Verenigde Staten. Het ontdooien van de relatie tussen beide gezworen aartsvijanden is eerst en vooral te danken aan een machtswisseling in Teheran in augustus van dit jaar. Toen wees geestelijk leider Khamenei, zijn vertrouweling, Hassan Rohani aan als opvolger van de fel antiwesterse president Mahmoud Ahmadinejad. De keuze voor Rohani, die bij de Amerikanen als zeer pragmatisch bekend stond, maakte de weg vrij voor een wijziging in de opstelling van Iran ten opzichte van het Westen en omgekeerd.

De eerste bewijzen daarvoor kwamen in september. De lucht was toen vol van de geruchten, dat de nieuwe Iraanse president en Obama elkaar zouden ontmoeten. Verder dan een telefoongesprek is het niet gekomen. Maar de toon was gezet! Sinds september ruikt het naar een ontspanning van de relatie tussen beide landen. Die ontluikende toenadering is ook te zien aan de ontwikkeling van de olieprijs. Die is sinds september gestaag gaan dalen.


Figuur 2 Politiek beïnvloedt olieprijs

Die daling is volgens Jan Stuart, hoofd van Global Energy Research van Credit Suisse niet louter te danken aan het herstel van de productie in Libië of het wegebben van de ergste spanningen rondom Syrië. Hij spreekt ook van een premie als gevolg van het verminderen van de spanningen tussen de VS en Iran. Daardoor neemt de mogelijkheid van een luchtaanval op de nucleaire installaties van het land af. De kans, dat Iran alsnog de Straat van Hormuz zal afsluiten is eveneens aanmerkelijk kleiner geworden. Volgens sommigen kan die premie wel oplopen tot $ 10 per vat!

De Iraanse toeschietelijkheid is vooral ingegeven door zeer ongunstige economische ontwikkelingen. De internationale sancties beginnen echt pijn te doen. Het is voor het land sinds 2012 steeds moeilijker geworden de Westerse boycot te omzeilen door de olie-export naar Azië te verleggen. Door het succes van de sancties droogt niet alleen de stroom oliedollars op, maar stagneren ook de buitenlandse investeringen. Die zijn weer heel hard nodig om de olie-industrie op gang te houden. Daarmee is de cirkel rond en duwen de sancties het land steeds verder in de misère. Volgens het Internationaal Monetair Fonds zal de economie dit jaar met 1,5% krimpen. In 2012 bedroeg de krimp al 1,9%.

Toch lijkt de weg naar een overeenkomst definitief geopend. Dat kan al het geval zijn op 20 november aanstaande als er opnieuw overleg is. Voorwaarde is wel, dat minister Kerry hardliners als Israël en Saoedi Arabië weet te bewegen een deel van hun bezwaren in te slikken. Mocht dat lukken, dan lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de sancties opgeheven worden en de Iraanse olie weer gaat stromen. Volgens Bank of America Merrill Lynch zal het in eerste instantie ‘slechts’ om 1 miljoen vaten per dag gaan. De Iraanse infrastructuur is oud en versleten en kan niet op volle kracht produceren. Nog in 2011 bedroeg de productie dagelijks 2,5 miljoen vaten. Dat neemt niet weg, dat het extra aanbod de prijs wel met $ 20 kan omlaag drukken!

Toch is dit voorlopig nog allemaal toekomstmuziek. Onderhandelingen met Iran blijken in de praktijk altijd taai en vereisen een langere adem dan gehoopt. Er spelen teveel belangen die haaks staan op elkaar. Het kan in de praktijk nog wel maanden gaan duren voordat de Iraanse olie echt gaat stromen. Ondertussen komt de winter met rasse schreden nader in het westen. Bovendien wordt het effect van de Iranpremie minder, indien een echte overeenkomst langer uitblijft. Het lijkt daarom logisch, dat de olieprijs aan het uit bodemen is en dat ons op afzienbare termijn een stijging wacht naar tenminste $ 98 per vat.

INVINCO

Enkele weken geleden hebben wij u gewezen op de mogelijkheid, dat de prijs voor een vat WTI onder $ 100 zou zakken. De voorspelling is uitgekomen. Nu kunt u inspelen op een herstel van de prijs. INVINCO houdt een prijsrange van $ 98 – $ 100 voor zeer wel mogelijk. Markten zijn echter grillig en actief en vragen veel concentratie, kennis en kunde. Dat is niet iedere belegger gegund. Daarom is het beter in contact te treden met professionals, die deze markten van minuut op minuut volgen. Bij INVINCO vindt u deze professionals.

101713_0018_Olieprijsza3.png

  • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
  • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
  • Effectenrekening op eigen naam
  • Full-Service, eigen accountmanager
  • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.