Gaat olieprijs de inflatie beteugelen?

De alom bekende hoofdlijnen van het nieuws zijn de hoge inflatie en daarmee gepaard gaande stijgende rente. Van alle componenten die inflatie bepalen is energie een heel belangrijke, immers energie is de adem van de economie. Hoe duurder energie, hoe groter de problemen fabrieken/economie draaiende te houden.

De vraag die ik vandaag wil behandelen is in hoeverre de olieprijs kan dalen wat een dalend effect op inflatie kan krijgen! Bedenk echter altijd dat energie alleen niet voldoende is inflatie te beteugelen, ook voedingscomponenten spelen een grote rol.  Simpel gezegd: Een dalende olieprijs en stijgende voedselprijzen hoeven weinig effect te hebben op de absolute inflatie waarmee we te kampen hebben!

De prijs van termijncontracten van de olieprijs was NEGATIEF in april 2020 toen corona uitbrak en men dacht dat de gehele economie zou stilvallen! Ruim twee jaar later hebben we een hoogtepunt bereikt van 115,54!

Begin dit jaar krijgen we te maken met een oorlog die Rusland voert met Oekraïne waarna Rusland de Europese sancties beantwoordt met het dichtdraaien van de gaskraan.

Ondertussen worden alle zeilen bijgezet om het woord ‘recessie’ uit de media te houden, iets wat niet nieuw is maar van alle tijden.

De grote vraag is of een verwachte daling van de olieprijs vanwege dalende vraag (recessie) ook het beurssentiment zal doen verslechteren! Wat is op te maken uit de grafieken?

Trendmatig is er nog weinig op te merken, de olieprijs beweegt immers nog boven de ‘mean’ (balans). Er zijn echter ook waarschuwingen te zien, vooral modelmatig! Naast negatieve divergenties in RSI wat verzwakking van opwaartse trend aangeeft zien we ook dat er rond 90 een gevecht plaatsvindt. Is het glas halfvol of halfleeg? Een vervolg van opwaartse fase is zeker nog mogelijk tot 100 (50% herstel) of 115, maar een forse doorbraak onder 90 zal een forse correctie uitlokken!

Is een forse stijging ook nog mogelijk? Jazeker, vermoed echter dat het argument daarachter dan een probleem van de aanbodzijde zal zijn, dus niet zozeer van vraag/economische groei!

Conclusie: Een op handen zijnde dalende olieprijs lijkt zich te ontwikkelen maar er is nog geen beslissing daaromtrent. Het is wel mijn favoriete scenario nu wat zich dan zal vertalen in al dan niet tijdelijk lagere inflatiecijfers. Noot: Als de recente halvering van de gasprijs een voorbode is….dan zou ook een halvering van de olieprijs niet uitgesloten mogen worden met koersdoel < 50?!

Shell PLC

Een korte blik op de grafiek van het grootste energiefonds in de AEX leert dat die bezig lijkt met topvorming. Zij beweegt nog boven de ‘mean’ maar geeft ook waarschuwingssignalen. Als belegger zou ik het schrijven van calls adviseren nu of posities (deels) afbouwen! Koers nu EUR 28 en 1e koersdoel 22,60. Onder 22,60 verslechtert beeld aanzienlijk.

Indien koersen toch verder stijgen is een 1e weerstand te vinden rond 34! Aangaande het negatieve scenario merk ik op dat de RSI op weekbasis er alarmerend uitziet en het negatieve scenario nu ondersteunt. Op dagbasis zien we dat Shell bovenin de band beweegt met recent ook een overbought-situatie!

Shell weekbasis
Shell dagbasis

Een korte update AEX: update beëindigd 9/11 10:00 uur

Terwijl de DAX inmiddels de ‘mean’ (balans) heeft bereikt zien we dat de AEX dat nog niet is gelukt. Het sentiment is en blijft uiterst kwetsbaar en blijf dan ook van mening dat de weg naar beneden de minste weerstand heeft. Onder 675 mag op een versnelling daling gerekend worden. Steun mag verwacht worden op 619 en 574 ~ 563 als eerste richtpunten!

AEX dagbasis
AEX dagbasis

Twitter: @Marketwizard16

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.