Kansen voor goudmijnen

De aandelenmarkten hebben het dieptepunt achter zich gelaten. Dit geldt ook voor de goud- en zilvermijnen. Het verschil in waardering tussen de goudprijs en de goudmijnaandelen is echter opgelopen. Terwijl de goudprijs op een behoorlijk niveau blijft liggen, zijn aandelen van goudmijnen achter gebleven. Dit biedt kansen.

Het is dan ook interessant om eens het Canadese Aurizon Mines Ltd nader te bekijken. Aurizon Mines Ltd is een mijnbouwbedrijf dat zich richt op de acquisitie, exploratie, ontwikkeling en productie van goudprojecten. Deze projecten zijn gelegen in en rond de goudader van Abitibi, gelegen in het zuidwesten van de Canadese provincie Quebec.

De infrastructuur en voldoende gekwalificeerd personeel zijn aanwezig om hier mijnbouwactiviteiten te faciliteren.

Aurizon Mines heeft in dit gebied een zestal mijnprojecten lopen. De Casa Berardi mijn is van deze mijnen de bekendste, maar ook de enige mijn waar momenteel productie plaatsvindt. Deze mijn is voor 100% in bezit van Aurizon. De mijn bestaat uit een ‘open pit’ en ‘underground’ gedeelte. Sinds de start van de goudproductie in 2006 heeft Aurizon hier 640.000 ounces goud uit de grond gehaald. Ondanks de iets lagere productie van 141.000 ounces goud in 2010, weet Aurizon toch jaarlijks gemiddeld 160.000 ounces goud te produceren (zie afbeelding).

Productie Aurizon
Productie Aurizon

Bron: http://www.aurizon.com/Theme/Aurizon/files/October%202011%20-%20Corporate%20Presentation.pdf

Grenzend aan dit gebied ligt ook nog een groot gebied te wachten op exploratie, waarvan slechts een klein gedeelte is onderzocht en ontwikkeld. Aurizon gaat in deze gebieden een uitgebeid diamond drilling programma starten. Dit programma is erop gericht om nieuwe deposito’s (in de grond aanwezige voorraden) aan te boren, maar ook om bestaande deposito’s uit te breiden. Tevens wil men bij dit programma de infrastructuur verder optimaliseren en de diepte van de bestaande mijnschacht verlengen.

Aangezien Aurizon beschikt over voldoende cashflow, trekt het bedrijf hiervoor een bedrag van maar liefst CAD 51 miljoen uit. In 2010 leverde een vergelijkbaar project een toename van 44% aan totale mineral reserves op. Hierdoor kan de Life of Mine (levensduur van de mijn) worden verlengd van 6 jaar naar 10 jaar.

Naast de Casa Berardi mijn heeft Aurizon nog een vijftal exploratieprojecten lopen. Het grootste project hiervan is het Joanna Gold project. Eerste boorresultaten geven aan dat er measured en indicated aan 1 miljoen ounces goud in de grond zit.

 

De resultaten worden dit kwartaal gepubliceerd. Het management verwacht eind 2013 deze mijn in productie te nemen. De initiële jaarproductie van deze mijn bedraagt100.000 ouncesgoud. Deze mijn is overigens ook voor 100% in handen van Aurizon.

Aurizon is naast deze twee projecten ook betrokken bij een aantal joint ventures. Bij twee van deze joint ventures (Marban Property en Fayolle Property) wordt verwacht dat ze binnen 12 maanden met een NI 43-101 rapport komen.

Gelet op de resource beramingen van Casa Berardi, Joanna en de twee joint ventures verwacht Aurizon tegen 2015 een productie van 500.000 ounces goud te realiseren.

Aurizon verwacht tegen 2015 een productie van 500.000 ounces goud te realiseren
Aurizon verwacht tegen 2015 een productie van 500.000 ounces goud te realiseren

Bron: http://www.aurizon.com/Theme/Aurizon/files/2010%20AR_E.pdf

Tijdens de Quebec Exploration Convention in 2010 werden Aurizon en een van de joint ventures uitgeroepen tot Entrepreneur of the year.

Voor meer informatie over actuele ontwikkelingen en beleggingsadvies gericht op goud- en zilvermarkt, wil ik u graag verwijzen naar de website www.goldstarsnewsletter.com of neem contact met ons op voor een gratis rapport.

drs. Maurice Essers (linkedin)  Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer

De klanten van Dohmen & Otten Vermogensbeheer en Lunar Vermogensbeheer hebben een positie in dit fonds. De auteur zelf heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.