Goudkoorts bij staatsbeleggers

De aanhoudende hoge inflatie en de geopolitieke risico’s zetten staatsfondsen en centrale banken ertoe aan hun portefeuilles te herzien. Goud en obligaties uit opkomende landen worden gezien als goede beleggingsmogelijkheden, volgens een recente studie.

Inflatie als grootste risico

Bijna 90 procent van de 85 staatsfondsen en 57 centrale banken die aan de jaarlijkse enquête hebben deelgenomen, gelooft dat de inflatie in het komende decennium hoger zal zijn dan in het decennium daarvoor. De financiële actoren die aan de enquête hebben deelgenomen, beheren samen ongeveer 21 biljoen dollar. Volgens de studie zien zij in een aanhoudend hardnekkige inflatie ook het grootste risico voor de economische groei in de nabije toekomst.

Als reactie daarop is meer dan een kwart van deze beleggers van plan hun strategische allocatie in vastrentende waarden in de komende twaalf maanden te verhogen. De manier waarop de vastrentende allocaties worden beheerd, wordt echter herzien, aldus de studie.

Vooral tijdens de marktcorrectie in 2022 boden vastrentende effecten geen bescherming, en de staatsbeleggers met de hoogste blootstelling aan vastrentende effecten behoorden tot degenen die het slechtst presteerden, aldus de studie. Daarom geven de instellingen nu de voorkeur aan een actievere en tactischere allocatie in vastrentende effecten.

Voorkeur voor opkomende markten en goud

Wat obligaties betreft vond 74 procent van de staatsfondsen obligaties uit opkomende markten en hoogrentende obligaties aantrekkelijk, terwijl slechts 34 procent distressed obligaties positief beoordeelde. Invesco merkte ook een “sterke eetlust” op voor private kredietfondsen.

Twee derde van de centrale banken streeft ernaar hun portefeuilles af te dekken tegen wereldwijde inflatietrends. Een verhoging van de goudallocatie is volgens de studie de meest gangbare methode. Een aanzienlijk percentage van de centrale banken wil in de komende drie jaar meer van het edelmetaal kopen, en geen enkele verwacht een daling van de goudvoorraden, zo staat in het rapport. De voornaamste reden voor het verhogen van hun goudallocaties was de status als “veilige haven”.

Goud wordt vooral ook gezien als een afdekking tegen verhoogde geopolitieke risico’s, die naast inflatie tot de grootste zorgen van beleggers behoren. Volgens de enquête maken veel centrale banken zich zorgen over het precedent dat is geschapen door het bevriezen van de Russische goud- en deviezenreserves door de VS.

Bijna 60 procent van de respondenten gaf aan dat goud daardoor aantrekkelijker was geworden. Goud lijkt ook steeds meer te worden gerepatrieerd. 68 procent van de respondenten houdt zijn reserves in eigen land aan, vergeleken met 50 procent in 2020.

Dollar blijft reservestatus behouden

Het bevriezen van Russische tegoeden door westerse landen heeft ook de afhankelijkheid van de wereld van de dollar als dominante reservemunt onder de aandacht gebracht. Dit roept vragen op over de langetermijnlevensvatbaarheid van de dollar, gezien de hoge schuldenlast van de VS.

Een groeiend percentage van de centrale banken is van mening dat de Amerikaanse schuldenlast negatieve gevolgen heeft voor de dollar. Over het algemeen zijn de centrale banken het er echter over eens dat er geen duidelijk alternatief is dat de dollar als wereldreservemunt zou kunnen vervangen.

De Chinese renminbi wordt vaak gezien als een mogelijke toekomstige concurrent van de dollar. Het geloof dat de renminbi zich ontwikkelt tot een echte reservemunt is echter verslechterd, en volgens de studie gelooft een aanzienlijk groter percentage van de centrale banken niet dat hij deze status binnen vijf jaar zal bereiken. Ondanks deze bedenkingen verwachten de centrale banken dat het aandeel van de renminbi in de loop van de tijd zal toenemen.

Conclusie

De studie concludeert dat staatsbeleggers zich aanpassen aan een complexer en onzekerder economisch en geopolitiek landschap. Zij proberen hun portefeuilles te diversifiëren en te beschermen tegen uiteenlopende risico’s, waarbij zij gebruik maken van zowel traditionele als alternatieve activa. Goud en obligaties uit opkomende markten lijken daarbij een belangrijke rol te spelen.

Bron: Invesco, Global Sovereign Asset Management 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.