Zeepbel huizenmarkt knapt

Daling van Woningprijzen in Geavanceerde en Opkomende Economieën
De daling van de reële woningprijzen was met name opvallend in geavanceerde economieën (-2,7% jaar-op-jaar), in tegenstelling tot de stijging in het voorgaande kwartaal. In opkomende markteconomieën bleven de prijzen ook dalen (-1,5%).

Verschillen tussen Grote Economieën
Er blijven belangrijke verschillen bestaan tussen grote economieën. Zo stegen de reële woningprijzen sterk in Turkije (51%) en groeiden ze bescheidener in Japan (+4%), terwijl ze stabiel bleven in de Verenigde Staten en met 10% of meer daalden in Duitsland, Australië en Canada.

Invloed op Verschillende Landen
In reële termen liggen de wereldwijde woningprijzen nog steeds ruim 24% boven het gemiddelde na de Grote Financiële Crisis, met een stijging van 34% in geavanceerde economieën en 17% in opkomende economieën.

Het rapport van de BIS laat zien dat de daling in reële woningprijzen zich verspreidt over verschillende landen en van invloed is op 80% van de geavanceerde economieën en 70% van de opkomende markteconomieën. Bovendien melden vier van de tien landen nu prijsdalingen van meer dan 5%.

Reële Woningprijzen Hoger dan Vóór de Pandemie
Hoewel de wereldwijde reële woningprijzen recentelijk zijn gedaald, liggen ze nog steeds aanzienlijk hoger dan vóór de Covid-19-pandemie (met een stijging van 7% in totaal). Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 zijn de prijzen met 120% gestegen in Turkije, bijna 20% in de Verenigde Staten en tussen de 10% en 15% in Australië, Japan en Zuid-Korea. Daarentegen zijn de reële prijzen met 9% gedaald in India en tussen de 4% en 6% in Brazilië, Indonesië, Italië en Zuid-Afrika sinds eind 2019.

Langetermijnperspectief van Wereldwijde Woningprijzen
Vanuit een langetermijnperspectief overtreffen wereldwijde woningprijzen nu (in reële termen) het gemiddelde direct na de Grote Financiële Crisis met 24% (34% voor geavanceerde economieën en 17% voor opkomende economieën). Onder de G20-economieën zijn de reële prijzen sinds 2010 meer dan verdubbeld in Turkije (+127%) en gestegen met ongeveer 60% in Canada, India en de Verenigde Staten. Aan de andere kant blijven ze ruim onder de post-Grote Financiële Crisis-niveaus in Italië, met een daling van 29%.

Regionale Trends in Reële Woningprijzen
In geavanceerde economieën daalden de reële woningprijzen met 2,7% in het vierde kwartaal van 2022, een scherpe ommekeer ten opzichte van de stijging van 0,7% in het vorige kwartaal (Q3 2022). Ze stegen met 4% in Japan en waren over het algemeen stabiel in de Verenigde Staten (0%) en het Verenigd Koninkrijk (-1%). Dubbelcijferige dalingen werden genoteerd in Australië (10%), Canada (10%) en Nieuw-Zeeland (16%).

In de eurozone daalden de reële woningprijzen verder (-6%), waarbij de ontwikkelingen aanzienlijk varieerden tussen de lidstaten. De prijzen bleven stabiel in Portugal (+1%) en daalden in Frankrijk en Spanje (beide -1%). Ze daalden met 5% in Nederland, 8% in Italië en opvallend genoeg met 12% in Duitsland.

In opkomende markteconomieën bleven de reële woningprijzen in het vierde kwartaal van 2022 dalen, met 1,5% op jaarbasis (vergeleken met -0,7% in Q3 2022). Prijzen daalden in alle belangrijke Aziatische economieën met 4,5% in totaal. Ze daalden met 1% in Thailand, 3% in India en Indonesië, en met 5% in China en Zuid-Korea.

In Latijns-Amerika daalden de prijzen ook (-4,0% in totaal), voornamelijk door de grote daling in Brazilië (-6%), terwijl de prijzen stabiel bleven in Mexico. Onder de landen in Centraal- en Oost-Europa (15,1% in totaal) stegen de reële woningprijzen met 51% in Turkije en daalden ze in Polen (-7%). Tot slot daalden de prijzen met 4% in Zuid-Afrika.

Het BIS-rapport kondigt ook aan dat de dekking van de commerciële vastgoedprijzen is uitgebreid. Nieuwe gegevens voor Argentinië, Frankrijk, Slovenië en Spanje zijn nu beschikbaar. Het rapport benadrukt echter dat er nog steeds beperkingen zijn met betrekking tot de beschikbaarheid en vergelijkbaarheid van commerciële vastgoedgegevens.

Beleidsmaatregelen en Monitoring van Woningmarkten
Het BIS-rapport benadrukt de noodzaak van voortdurende monitoring van de woningmarkten en het nemen van passende beleidsmaatregelen om de risico’s te beheersen en ervoor te zorgen dat de woningmarkt duurzaam blijft. Het is essentieel om de betaalbaarheid van woningen te waarborgen en financiële stabiliteit te handhaven.

Conclusie
Samenvattend toont het recente rapport van de Bank for International Settlements (BIS) aan dat wereldwijde woningprijzen voor het eerst in 12 jaar in reële termen zijn gedaald. Deze ontwikkeling heeft belangrijke gevolgen voor zowel geavanceerde als opkomende economieën. Het BIS-rapport benadrukt de noodzaak van voortdurende monitoring van de woningmarkten en het nemen van passende beleidsmaatregelen om de risico’s te beheersen en ervoor te zorgen dat de woningmarkt duurzaam blijft. Het is essentieel om de betaalbaarheid van woningen te waarborgen en financiële stabiliteit te handhaven.

Het volledige rapport van de BIS over de prijsstatistieken van residentieel vastgoed in het vierde kwartaal van 2022 is beschikbaar op hun website.

Bron: Bank for International Settlements (BIS) – Residential Property Price Statistics, Q4 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.