Waarom de euro kan instorten tegen de dollar

De euro staat onder druk. De gemeenschappelijke munt van Europa heeft in het afgelopen kwartaal een historisch dieptepunt bereikt ten opzichte van de dollar. Wat is er aan de hand met de euro? En wat zijn de gevolgen voor de economie, de handel en je portemonnee? In dit artikel geven we je een technische analyse van de wisselkoers tussen de euro en de dollar, en leggen we uit wat de belangrijkste factoren zijn die de koers bepalen.

Een technische analyse is een manier om de prijsbewegingen van een financieel instrument, zoals een valuta, te bestuderen. Een technische analist gebruikt grafieken, patronen, trends, indicatoren en andere hulpmiddelen om de toekomstige koersrichting te voorspellen. Een technische analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de prijs alle relevante informatie weerspiegelt, en dat de geschiedenis zich herhaalt.

Een van de meest opvallende patronen in een technische analyse is de buitenstaaf. Een buitenstaaf is een kaars die een hoger hoog en een lager laag heeft dan de vorige kaars. Dit betekent dat de prijs in die periode zowel boven als onder de prijs van de vorige periode is gekomen. Een buitenstaaf geeft aan dat er een sterke volatiliteit en onzekerheid is in de markt, en dat er een mogelijke trendomkering op komst is.

De euro heeft in het afgelopen kwartaal een buitenstaaf gevormd ten opzichte van de dollar. Dit betekent dat de euro zowel een hogere top (1,1275 USD) als een lagere bodem (1,0486 USD) heeft bereikt dan in het voorgaande kwartaal. Dit geeft aan dat de euro in een kritieke situatie verkeert, en dat er een grote kans is dat de euro verder zal dalen.

Wil je weten waarom de euro zo zwak is, en wat dit betekent voor jou? Lees dan verder in dit artikel. We zullen je laten zien wat de grafiek ons vertelt, en wat de belangrijkste factoren zijn die de wisselkoers tussen de euro en de dollar beïnvloeden.

Wat is een technische analyse?

Een technische analyse is een manier om de prijsbewegingen van een financieel instrument, zoals een valuta, te bestuderen. Een technische analist gebruikt grafieken, patronen, trends, indicatoren en andere hulpmiddelen om de toekomstige koersrichting te voorspellen. Een technische analyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de prijs alle relevante informatie weerspiegelt, en dat de geschiedenis zich herhaalt.

Een van de meest gebruikte hulpmiddelen voor een technische analyse is de candlestick-grafiek. Een candlestick-grafiek bestaat uit een reeks kaarsen, die elk de openingsprijs, de slotprijs, de hoogste prijs en de laagste prijs van een bepaalde periode weergeven. Een kaars kan groen of rood zijn, afhankelijk van of de prijs is gestegen of gedaald in die periode. Een kaars kan ook een lont hebben, die de prijsschommelingen buiten de openings- en slotprijs aangeeft.

Een van de meest opvallende patronen in een candlestick-grafiek is de buitenstaaf. Een buitenstaaf is een kaars die een hoger hoog en een lager laag heeft dan de vorige kaars. Dit betekent dat de prijs in die periode zowel boven als onder de prijs van de vorige periode is gekomen. Een buitenstaaf geeft aan dat er een sterke volatiliteit en onzekerheid is in de markt, en dat er een mogelijke trendomkering op komst is.

Wat laat de grafiek zien?

De grafiek die je in de bijlage ziet, is een kwartaalgrafiek van de wisselkoers tussen de euro en de dollar. Dit betekent dat elke kaars de prijsbeweging van drie maanden weergeeft. De grafiek laat zien dat er in het afgelopen kwartaal een buitenstaaf is gevormd bij het valutapaar EUR/USD. Met andere woorden: de euro heeft in die periode zowel een hogere top (1,1275 USD) als een lagere bodem (1,0486 USD) bereikt dan in het voorgaande kwartaal.

De grafiek laat ook zien dat de euro uiteindelijk is mislukt om de dalende trend te doorbreken die sinds de zomer van 2008 bestaat (act. bij 1,0908 USD). Dit is de rode lijn die de toppen van de kaarsen verbindt. Deze lijn fungeert als een weerstand, die de prijs tegenhoudt om verder te stijgen. De grafiek laat ook zien dat de euro een belangrijke steunzone heeft rond 1,05/1,03 USD. Dit is de groene zone die de bodems van de kaarsen omvat. Deze zone fungeert als een ondersteuning, die de prijs tegenhoudt om verder te dalen.

De grafiek laat ook zien dat de euro een Fibonacci-cluster heeft rond 1,0609/1,0586 USD. Dit is de gele zone die twee verschillende retracements overlapt. Een retracement is een gedeeltelijke terugkeer van de prijs na een grote beweging. Een Fibonacci-retracement is een retracement die gebaseerd is op de Fibonacci-getallenreeks, die vaak voorkomt in de natuur en de kunst. Een Fibonacci-cluster is een gebied waar meerdere Fibonacci-retracements samenkomen, wat een sterke steun of weerstand aangeeft.

De grafiek laat ook zien dat de euro de buitenstaaf heeft gevormd met een rode kaars, wat betekent dat de prijs is gedaald in het afgelopen kwartaal. Dit geeft aan dat de verkopers de overhand hebben over de kopers, en dat de euro onder druk staat.

Wat betekent dit voor de toekomst?

De grafiek suggereert dat de euro in een kritieke situatie verkeert ten opzichte van de dollar. De euro heeft een buitenstaaf gevormd, die een mogelijke trendomkering aankondigt. De euro is ook niet in staat geweest om de dalende trend te doorbreken, die al meer dan een decennium bestaat. De euro heeft ook een sterke steunzone, die het laatste redmiddel is om een verdere daling te voorkomen.

Als de euro deze steunzone breekt, dan zou dit het einde betekenen van het herstel van de Europese eenheidsmunt ten opzichte van de greenback. De euro zou dan een nieuwe neerwaartse trend ingaan, die de prijs naar lagere niveaus zou kunnen brengen. De dollar zou dan het voordeel krijgen over de euro, en de prijs naar hogere niveaus zou kunnen duwen.

Conclusie

In dit artikel hebben we je een technische analyse gegeven van de wisselkoers tussen de euro en de dollar. We hebben je uitgelegd wat een technische analyse is, wat een buitenstaaf is, wat de grafiek laat zien, en wat dit betekent voor de toekomst. We hebben je laten zien dat de euro het moeilijk heeft tegen de dollar, en dat er een grote kans is dat de euro verder zal dalen als de belangrijke steunniveaus worden doorbroken.

Bron: HSBC

1 gedachte over “Waarom de euro kan instorten tegen de dollar”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.