De euro kan door het plafond gaan

Het zijn weer woelige tijden op de financiële markten. De voornaamste oorzaak voor de onrust is de aanhoudende onduidelijkheid over de precisie intenties van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Gaan de Amerikanen wel of niet verkrappen en zo ja wanneer? Dit is begrijpelijk omdat het beleid van (Quantitative Easing) de afgelopen jaren de aandelenkoersen fors heeft opgedreven. Minder QE zou dan ook positief moeten zijn voor de dollar moeten zijn. Dit is niet zo. De EUR stijgt juist in waarde ten opzichte de dollar.

Duurdere euro

Voor een belangrijk deel is de opwaartse druk te verklaren door de betere cijfers uit de Europese economieën. Dat is uiteraard positief voor de euro. Maar dat is niet de enige factor voor de waardestijging. Er zijn er meer. Het risico dat de spanningen in de EMU op korte termijn oplopen wordt juist door de betere cijfers snel kleiner. In combinatie met een relatief gunstige waardering van veel Europese assets, wordt het hierdoor aantrekkelijker om in de EMU te beleggen.

Figuur 1 De ECB waakt over de waarde van de euro

Een duurdere euro en betere economische vooruitzichten maken de kans dat de ECB op korte termijn het monetaire beleid verruimt kleiner. Daar komt nog bij, dat de balans van de ECB krimpt doordat Europese banken hun LTRO leningen aflossen. Oftewel, per saldo voert de ECB een relatief krap beleid. De Fed daarentegen pompt nog steeds elke maand $ 85 miljard in de economie, waardoor haar balans iedere maand verder uitdijt.
Er spelen trouwens ook nog politieke motieven die de euro een steuntje in de rug geven. Nog onlangs gooide de Duitse Bundesbank nog wat extra olie op het vuur door aan te geven dat het nieuwe beleid van forward guidance door de ECB (een duidelijke statement van de centrale bank over het toekomstige rentebeleid) niet betekent dat de ECB de rente niet zal verhogen mocht de inflatie bijvoorbeeld plotseling oplopen.

Inflatie

De opwaartse druk op euro kan echter ook veroorzaakt worden doordat beleggers steeds meer rekening houden met een bewuste inflatiepolitiek door de Fed. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat de centrale bankiers uit de VS per se willen voorkomen dat ze het monetaire beleid te snel verkrappen zodat het herstel de nek om wordt gedraaid. De keerzijde hiervan is dat de Fed geneigd zal zijn de kracht van het economisch herstel te onderschatten en hierdoor het monetaire beleid te langzaam verkrapt. De recente stijging van de goudprijs, de langetermijnrentes en de neerwaartse druk op de dollar horen in principe bij hogere inflatieverwachtingen. En dus nemen veel beleggers het zekere voor het onzekere en kiezen voor beleggen in de eurozone, waar het nu eindelijk ook beter gaat met de economie.

Volgens chartisten kan deze houding van beleggers consequenties hebben voor de koers van de euro. Zodra die duidelijk boven de 1,35 uitstijgt, is een verdere stijging naar 1,37 en mogelijk 1,40 te verwachten. Het ligt bijna voor de hand, dat een verkiezingsoverwinning van mevrouw Merkel een stevige steun in de rug zal betekenen voor de euro.

Figuur 3 De Euro heeft voorlopig de wind in de rug

Langere termijn

Voor de langere termijn lijkt bovenstaand scenario niet te handhaven. Het huidige economische herstel in de EMU is broos en voor een groot deel gebaseerd op eenmalige factoren, zoals minder fiscale verkrapping in de zwakke landen en een positief effect van gunstige weersomstandigheden in Duitsland. Dat kwam goed uit voor bouwsector. De economische groei in de EMU als geheel zal voorlopig blijven kwakkelen, waardoor de overheidstekorten te groot zullen blijven en de financiële positie van banken eerder zal verslechteren dan verbeteren. Zeker na de Duitse verkiezingen op 22 september kunnen hierdoor de spanningen in de EMU snel oplopen. Het feit, dat Griekenland opnieuw een miljardeninjectie nodig heeft, zorgt nu al in heel de eurozone voor veel commotie.

Door de zwakke economische groei kan de EMU de huidige verkrapping van de monetaire omstandigheden niet lang dragen. Dat zou het kleine beetje groei weer smoren. Een ruimer monetair beleid door de ECB later dit jaar of begin volgend jaar blijft hierdoor waarschijnlijk.

Als dat gebeurt en de Amerikanen gaan in de loop van het najaar inderdaad QE3 afbouwen, dan komt een heel ander scenario aanbod. In dat scenario gaat de euro snel aan waarde inboeten ten opzichte van de dollar. Is volgens chartisten de barrière van $ 1,27 in de dollar eenmaal neerwaarts doorbroken, dan ligt de weg open voor een daling naar $ 1,20 in de dollar en verder.

Een belangrijke sta-in-de-weg voor dit scenario vormen de snel oplopende spanningen rondom Syrië. Niemand weet hoe een aanval van de VS op dat land gaat uitpakken. Markten houden niet van dergelijke onzekerheid.

INVINCO

De belegger kan proberen in te spelen op bovenstaand scenario. Valutamarkten zijn echter grillig en actief zijn op deze markten vraag veel concentratie, kennis en kunde. Dat is niet iedere belegger gegund. Daarom is het beter in contact te treden met professionals, die deze markten van minuut op minuut volgen. Bij INVINCO vindt u deze professionals.

3 gedachten over “De euro kan door het plafond gaan”

  1. Kom op zeg, wat laat jij een raar beeld zien van de Euro, een kleine opsomming over 5 dagen…. En dat moet iedereen lyrisch maken?, in iedergeval gebeurt het wel bij jezelf… Je hebt totaal geen idee dat er ook in valuta een patroon zit, hé? En dat dit gewoon een normale correctie is binnen het patroon ontgaat je daardoor ook dan natuurlijk. Waar zou je heen willen met de Euro, 1,50, 1,60,De ECB waakt toch? “Spanningen rondom Syrië”, wat de prijs naar 1,20 zou kunnen brengen is flauwekul, deze prijs is nu al af te leiden, en zal daar ook gewoon belanden uiteindelijk.
    Woelige tijden op de financiële markten, er is niets woelig, de patronen blijven gewoon hetzelfde, maar je zult ze wel moeten herkennen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.