Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Draghi moet bazooka uit de kast halen

Er staan Europese verkiezingen staan voor de deur. Europa is steeds moeilijker te verkopen aan de gewone man. Er heerst massale wekloosheid in zuiden van Europa en in het Noorden dreigt de economie weer tot stilstand te komen. En dan loert deflatie dreigend om de hoek.

DE ECB moet iets ondernemen!

Het nieuws was eigenlijk gewoon slecht. Na alle euforische verhalen over het herstel in de Eurozone hadden de kille cijfers het effect van een koude douche. De economie in de Eurozone groeide in weerwil van alle mooie verhalen met slechts 0,2%. Dat was de helft van wat menig econoom voorspeld had. In Frankrijk kwam de groei tot stilstand en In Nederland bedroeg de krimp van de economie zelfs 1,4%. Ondanks alle sussende woorden hangt Nederland nu aan de staart van het Europese peloton.

De geringe groei is niet de enige tegenslag voor Europese beleidsmakers. De inflatie ligt al sinds oktober 2013 ver onder het niveau van 1%, terwijl de ECB een niveau van 2% als gewenst beschouwd. Al deze tegenslagen maken het steeds waarschijnlijker, dat de ECB in de eerste dagen van juni met een set van maatregelen op de proppen zal komen om de inflatie en in het kielzog daarvan de economische groei aan te jagen. De ECB kan feitelijk ook weinig anders meer dan handelen. Op 8 mei jl. verklaarde ECB-president parmantig, dat beleidsmakers niet tevreden waren met het huidig niveau van inflatie, maar zeker ook niet met de inflatievooruitzichten. Diezelfde beleidsmakers zouden er derhalve niet voor terugschrikken om in juni handelend op te treden.


Figuur 1 Centrale bankiers van de ECB

Nu niet alleen de inflatie tegenvalt maar ook de economische groei, kan Mario Draghi het niet meer wagen om in juni de markt niets te bieden te hebben. Het zal zijn imago en dat van de ECB waarschijnlijk onherstelbaar schaden. Zo mogelijk nog erger zal zijn, dat de euro in waarde omhoog zal schieten en zo de Europese economie nog meer zal beschadigen dan nu al het geval is. Als de markten de handelswijze van ECB al hebben geprijsd in de koersen dan kunnen die koersen weer contrair gaan bewegen. Veel zal hangen aan de uitspraken van Mario Draghi.

Wat gaat Draghi nu doen in juni? Dat is de vraag waar het allemaal om draait. Ook in dit opzicht lijken de geleerden het eens. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de korte rente van 0,25% naar 0,15% en gaat de ECB een negatieve depositorente invoeren. Met dat laatste hopen de centrale bankiers te bereiken, dat banken minder gemakkelijk hun overtollige liquiditeiten bij de ECB stallen. Dat zou de kredietverlening aan bedrijven kunnen verbeteren.

Draghi zelf heeft een voorkeur voor andersoortige ingrepen. Uit een recente toespraak in Amsterdam bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van DNB valt te distilleren, dat Draghi een voorkeur heeft voor een of andere vorm van monetaire verruiming, ook wel bekend onder de naam quantitative easing (QE). Die insteek is goed te begrijpen als we ervan uitgaan, dat de president van de ECB bang is voor een langere periode van trage groei en lage inflatie. Het ziet er naar uit, dat de ECB zich de afgelopen jaren vergist heeft in de effecten van de trage groei op de inflatie. Sterker nog, het kan wel eens zijn, dat de centrale bankiers zich hebben laten verrassen door de val van het inflatieniveau. De zogeheten kerninflatie ligt al sinds 2009 onder het niveau van 2%. Lange tijd bleef het niveau schommelen rond een niveau van 1,5%, maar in april 2013 dook de inflatie onder 1% om in oktober op een niveau van 0,7% uit te komen. Het zou zomaar kunnen, dat de ECB de economische ontwikkeling in de vroege periode 2011 – 2013 verkeerd heeft ingeschat. Misschien was toen monetair ingrijpen meer op zijn plaats geweest.

Het ziet er echter niet naar uit, dat Draghi in juni zijn zwaar geschut zal kunnen inzetten. Weliswaar heeft de Bundesbank zich in een recent rapport instemmend uitgelaten over de opmerkingen van Draghi, maar tegelijkertijd piketpaaltjes geslagen. Volgens Jens Weidmann zou het verkeerd zijn om een gewenst niveau voor de euro te selecteren. Dat zou tot internationale repercussies kunnen voeren, waardoor tegenmaatregelen op den duur niet zouden kunnen uitblijven. Voorzichtigheid is dus geboden, aldus de eerste man van de Bundesbank. Het ligt daarmee niet in de lijn der verwachtingen, dat de ECB begin juni met iets spectaculairs op de proppen zal komen. Het echte zware geschut blijft in de remise!

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *