De dollar als veilige haven ?

Het scenario van een verzwakkende wereldwijde groei en grote onzekerheid is gunstig voor de Amerikaanse dollar, zegt Dr. Andrea Siviero, Investment Strategist bij ETHENEA Independent Investors S.A. Volgens hem kan de dollar verder stijgen.

De Amerikaanse dollar blijft profiteren van een agressieve Fed en een veerkrachtige Amerikaanse economie. “Ondanks de strakkere positie van de ECB en de sterke appreciatie van de Amerikaanse dollar in 2022 verwachten we dat de Amerikaanse dollar sterk blijft ten opzichte van de euro”, zegt Investment Strategist Siviero. Daarentegen acht hij een recessie in de komende kwartalen vrijwel onvermijdelijk voor de economie van de eurozone, die last heeft van de energiecrisis en het dalende vertrouwen. “Gezien de hoge overheidsschulden en de uitgesproken regionale verschillen blijft het verkrappen van het monetaire beleid van de ECB een zeer moeilijk proces. Een strakker ECB-beleid kan op korte termijn enige verlichting brengen voor de noodlijdende euro. Toch is het onwaarschijnlijk dat het de onderliggende patronen van de zwakke euro zal veranderen.”

Amerikaanse economie lijkt bestand tegen strakker monetair beleid Fed

In 2022 steeg de Amerikaanse dollar op jaarbasis met ongeveer 14% ten opzichte van de euro, waardoor hij de sterkste munt binnen de G10 werd. Siviero ziet verschillende redenen voor de algemene sterkte van de greenback. Zo lijkt de Amerikaanse economie, ondanks enige vertraging in de eerste helft van 2022, bestand tegen de hoge inflatie en het strakkere beleid in combinatie met een sterke arbeidsmarkt, gezonde loonstijgingen en solide consumenten- en bedrijfsuitgaven. Hij ziet een risico op een recessie in de VS in het geval van een buitensporige monetaire verkrapping door de Fed.

“In de komende kwartalen zal de Amerikaanse economische groei waarschijnlijk die van de eurozone en China overtreffen”, aldus de expert. “In de afgelopen 18 maanden heeft de Amerikaanse dollar ook geprofiteerd van zijn status van veilige haven, die internationale kapitaalstromen aantrekt in tijden van wereldwijde crisis.”

Bovendien resulteert een “stagflatiebonus” voor de VS uit een hoge inflatie en een zwakkere wereldwijde groei. Siviero legt uit: “De positie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro werd versterkt door de zwakke euro-economie en het divergerende beleid van de Fed en de ECB.” De Europese economie was nog niet hersteld van de door de pandemie veroorzaakte recessie toen zij hard werd getroffen door de gevolgen van het conflict in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland. Dit laatste leidde tot een sterke stijging van de energieprijzen en een opleving van de inflatie, waardoor het vertrouwen van de consumenten en bedrijven sterk afnam.

Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve haar belangrijkste rentetarief sinds maart met 250 basispunten heeft verhoogd, werd de aanpassing van de monetaire beleidsmaatregelen van de ECB vertraagd door een verzwakkende economie, marktfragmentatie (toename van de spreads op overheidsobligaties binnen de eurozone) en politieke spanningen. In de zomer, toen de inflatie een recordhoogte bereikte, veranderde de ECB haar toon en werd zij veel agressiever om de inflatie te verlagen en de inflatieverwachtingen te beheersen.

Recessie in Europa bijna onvermijdelijk – China lijdt onder zero-covid beleid en vastgoedcrisis

Volgens Siviero wordt vooral de Duitse economie, die sterk afhankelijk is van Russische energie, zwaar getroffen: “De Duitse industriële sector lijdt onder aanbodproblemen en een zwakke binnenlandse en wereldwijde vraag. Ondanks een gezonde arbeidsmarkt is de loongroei matig, en het consumentenvertrouwen bevindt zich op een historisch dieptepunt als gevolg van de dalende koopkracht van de gezinnen.” De ECB lijkt vastbesloten om door te gaan met een strakker monetair beleid om de inflatie weer op het beoogde niveau te brengen. Ondanks een steeds expansiever begrotingsbeleid en aanvullende steun van verschillende Europese landen ziet de beleggingsstrateeg van Ethenea een Europese recessie als bijna onvermijdelijk.

Ook in China, het derde grote mondiale economische blok naast de VS en Europa, vertraagt de economie al enige tijd. De uitbraak van Covid-19 heeft dit jaar een vraag- en aanbodschok veroorzaakt. “Ondanks de overheidsmaatregelen kan het nul Covid-beleid en de diepe crisis in de Chinese vastgoedsector een recessie veroorzaken”, aldus Siviero.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.