Wat gaat de rente doen?

Dit is eigenlijk een vraag van wat verwachten wij; inflatie of deflatie? Een manier om naar de rente te kijken is om het inflatieniveau te verhogen met een risicopremie. Dit heeft dan betrekking op de 10 jaars rente.

Waarom stijgt de lange rente in Europa?

De rentecurve voor de Eurozone laat ook over de gehele linie een stijging zien. Zij het iets minder dan Treasuries. De 10 jaars rente in Europa is gestegen met ongeveer 50 basispunten van 3,20 naar 3,70%.

Waarom loopt de lange rente op?

De oplopende lange rente is duidelijk te zien in de VS waar een ware stortvloed van nieuwe en toekomstige staatsleningen de beleggers er toe brengt steeds hogere rendementen te verlangen van de Treasury.

Lange rente stijgt fors

De stijging van de rente tot nu toe dit jaar komt door de hogere inflatieverwachting op middellange termijn. Dat laatste hangt samen met de angst dat het superruime monetaire beleid tot een vloed van geld leidt.