Fed : eerste stap is altijd de moeilijkste

Wij verwachten geen renteverlaging tijdens de volgende Fed-vergadering op 11 en 12 juni!

Nadat de Fed-leden in de puntgrafiek van maart hadden gezinspeeld op drie renteverlagingen voor het einde van het jaar en de markten maximaal vier verlagingen hadden ingeprijsd, kwam de hardnekkigheid van de inflatie als een koude douche. Het inflatiecijfer daalde de afgelopen maanden niet zo snel als verwacht, wat leidde tot een voorzichtige houding ten opzichte van het toekomstige rentepad.

Vorige week waren er echter positievere signalen van het inflatiefront: de PCE-inflatie, die de voorkeur van de Fed geniet, kwam zoals verwacht uit op 2,7%. Dat gaf de Fed-functionarissen wat vertrouwen in het inflatietraject. Tegelijkertijd werd de inflatie in het bbp-rapport voor het eerste kwartaal van 2024 licht naar beneden bijgesteld.

De inflatiecomponenten huisvesting en diensten bleven echter een bron van zorg. Juist deze componenten zorgden voor zeer voorzichtige uitspraken van de Fed-leden over het toekomstige rentepad. De centrale bankiers waren bijna unaniem in hun wens om “meer vertrouwen” te krijgen dat de inflatie een aanhoudende neerwaartse trend volgt.

Tegelijkertijd ging er de laatste tijd meer aandacht naar het tweede mandaat van de Fed, namelijk een volledige tewerkstelling. In het eerste kwartaal van 2024 was de groei van het bbp verrassend laag, namelijk 1,3%, tegenover 3,4% in het voorgaande kwartaal. Er waren ook tekenen van een beginnende vertraging op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Een bevestiging van beide trends zou de Fed het gewenste vertrouwen kunnen geven dat de monetaire verkrapping voldoende effect heeft gehad.

Het is zeer toepasselijk dat tijdens de vergadering in juni zowel de puntengrafiek als de Summary of Economic Projections worden gepubliceerd. Hierin worden de huidige macro-economische beoordeling en de visie op het toekomstige rentepad gepresenteerd. Omdat er geen renteverlagingen worden verwacht, focussen de beleggers zich op deze projecties. Wij verwachten dat de puntengrafiek tussen nu en het einde van het jaar minder renteverlagingen zal laten zien. Daarom verwachten we één of twee renteverlagingen tegen het einde van het jaar, op voorwaarde dat er geen onverwachte en snelle vertraging optreedt in de Amerikaanse economie.

Door Volker Schmidt, portefeuillemanager bij Ethenea

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.