Nederland kwetsbaar voor haperende wereldhandel

De volumes in de wereldwijde handel staan onder druk. De economische groei vertraagt, de vraag verschuift van goederen naar diensten en het protectionisme neemt toe. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) ziet de groei van de wereldwijde handelsstromen dit jaar sterk afvlakken naar 3,5%, ten opzichte van de 9,1% van vorig jaar. De WTO heeft daarom de verwachting voor de economische groei naar beneden bijgesteld tot 1%.

De groeivertraging kan snel komen. Maersk, marktleider in de containerscheepvaart, ziet ‘donkere wolken aan de horizon’ en transporteur FedEx spreekt over een ‘wereldwijde recessie’. Open economieën vooral gericht op goederen, zoals Nederland en Duitsland, hebben in dit scenario meer te lijden dan meer ‘gesloten’ of op diensten gerichte landen als de Verenigde Staten, China, Spanje en Italië.

Efficiëntie in de toeleveringsketens verbetert
In dit licht bezien is het niet verwonderlijk dat het wereldwijde handelsvolume in de maand oktober daalde met 0,8%. De tarieven voor containervracht tussen Europa en China zijn lager dan ze in de afgelopen twee jaar zijn geweest. De vrachttarieven voor droge bulk zijn met 35% gedaald ten opzichte van de hoogste niveaus. Containerimporten in de havens van Los Angeles en Long Beach zijn net zo laag als in 2009, de periode van de financiële crisis.

Ook de doorvoerhaven van Rotterdam zag in de eerste negen maanden van het jaar het containervolume afnemen met 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de chemiesector had het zwaar te verduren.

De vraag neemt dus af, maar daar staat tegenover dat de efficiëntie in de toeleveringsketens verbetert. Het deel van de wereldwijde vracht dat vast zit op stilliggende schepen bevindt zich met 10% op het laagste punt van de afgelopen twee jaar. Ook de Amerikaanse Global Supply Chain Pressure Index neemt nu in rap tempo af richting het historisch gemiddelde.

Diensten doen het beter dan goederen
Aan de dienstenkant ziet het beeld er beter uit. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar reizen en toerisme. De omzetten in die sector zitten nog ver onder het niveau van 2019, waardoor er nog zeker groei mogelijk is.

De slotsom is dat het huidige handelsklimaat tegenwind geeft voor open, op goederen gerichte economieën zoals Nederland en Duitsland (zie grafiek) en meer kansen biedt voor meer ‘gesloten’ of op diensten gerichte landen zoals de Verenigde Staten, China, Spanje en Italië.

De zwaargewichten VS en China blijven relatief geïsoleerd. De internationale handel is voor hen een relatief laag percentage van het bruto binnenlands product. Hun economieën en ook hun aandelenbeurzen richten zich vooral op de lokale consument. Op dit moment vertoont de Amerikaanse consument meer veerkracht dan de Chinese, al zijn er steeds meer tekenen dat de Chinese overheid stimuleringsmaatregelen voorbereidt.

‘Openheid’ van de wereldwijde economieën

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.