Het is een vrouwenwereld

Recent hebben we een artikel gewijd aan emoties bij beleggen. In tegenstelling wat de economische wetenschap ons bijbrengt, zijn we helemaal niet zo rationeel. Zo hebben mensen de neiging om steeds om zoek te gaan naar feiten die hun visie bevestigt. Hetzelfde hebben wij op het gebied van het aannemen van personeel. Wij zijn geneigd om met kandidaten in zee te gaan die op ons lijken. Je kunt dit racisme of seksisme noemen maar feit is dat het een neiging is. Professor Lauren Rivera van Kellogg School of Management vond dat wij niet de beste kandidaat aannemen maar de meest aan ons bekende.

Dit heeft tot gevolg dat voor sectoren die gedomineerd worden door mannen, zoals financiële diensten, vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in hun rangen; iets dat vooral waar is op het niveau van senior leiderschap. In feite is slechts 13 procent van de toplaag bij Amerikaanse bedrijven vrouw, en slechts 4 procent van de CEO’s van financiële bedrijven zijn vrouwen.

Economisch betekent dit natuurlijk een inefficiëntie, niet de beste kandidaat wordt aangenomen maar de best passende. Het potentieel wordt niet geheel benut. Het gebrek aan vrouwen bij de toplaag leidt tot een het onderbenutten van IQ. De onderzoekers Anita Woolley van de Carnegie Mellon University en professor Thomas W. Malone van de MIT Sloan School of Management vonden dat wanneer groepen meer vrouwen omvatten, de collectieve intelligentie stijgt.

Financiële diensten staan ​​op een kantelmoment met een steeds complexere regeldruk en opkomende technologieën die de manier waarop wij zaken doen veranderen. En deze sector heeft de beste en slimste koppen nodig bij het nemen van beslissingen en het in kaart brengen van nieuwe wegen.

We horen al jaren dat vrouwen de drijvende kracht achter het consumentengedrag zijn en bij het nemen van financiële beslissingen voor huishoudens. Uit een onderzoek van het Pew Center in mei 2013 blijkt dat werkende moeders de enige of primaire inkomensleveranciers zijn van 40 procent van de Amerikaanse huishoudens. Een nieuw rapport van McKinsey Global Institute wees uit dat in 2025 12 biljoen dollar zou kunnen worden toegevoegd aan het mondiale BBP door de gelijkheid van vrouwen te bevorderen.

Wanneer we vrouwen gelijk behandelen dan zijn we betere teams, dienen we onze klanten beter en nemen we betere beslissingen. Niet alleen beleggen vrouwen beter maar ze zorgen ook voor een hoger rendement. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij gekeken is naar de koers van aandelen van bedrijven waarbij vrouwen overwegend de dienst uitmaken. De ondernemingen met een “sterke vrouwelijke leiderschap”  boden 36,4% meer rendement op het vermogen dan door mannen gedomineerde bedrijven.

Onderzoek leert ons dat er fundamentele verschillen zijn tussen het mannelijke en vrouwelijke brein die van invloed zijn op hoe we dagelijkse beslissingen nemen, misschien inclusief beleggingsbeslissingen. State Street’s Centre for Applied Research ontdekte in 2015 dat vrouwelijke professionele beleggers de neiging hebben om meer gericht te zijn op de lange termijn dan hun mannelijke tegenhangers. Meer vrouwen zien vaardigheden als het begrijpen van de markt, informatie of risico’s. Mannen kijken echter vooral naar de risico gecorrigeerde rendementen. Deze twee verschillende perspectieven van vrouwen en mannen kunnen complementair zijn en zelfs synergetisch werken.

Wanneer we profiteren van de uiteenlopende perspectieven en ervaringen die seksediversiteit biedt, kunnen we ook sterkere bedrijfsresultaten zien, iets dat de hele economie uiteindelijk zou kunnen stimuleren. Geslachtsdiversiteit is goed voor ons allemaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.