Economie VS pakt goed door

In de Eurozone is de economie in het vierde kwartaal met 1,8% gegroeid op jaarbasis. Tevens is de inflatie gemeten onder consumenten in januari met 1,8% gestegen. De producentenprijzen zijn in december eveneens gestegen met 1,6%, de verwachting was 1,3%. De werkloosheid in de Eurozone is in december iets gedaald naar 9,6% in december. Dit is het laagste niveau sinds mei 2009. De detailhandelsverkopen zijn met 1,1% gestegen in december op jaarbasis. De inkopersmanagersindex, een belangrijke graadmeter voor de economische ontwikkelingen, blijft ook sterk. In Spanje is de consumenteninflatie in januari met 3% op jaarbasis gestegen. Frankrijk blijft met een economische groei van 1,1% in het vierde kwartaal wat achter bij de rest van Europa.

In Duitsland is de inkopersmanagersindex in januari over de industrie wat gestegen en over de diensten licht gedaald. De consumenteninflatie is in januari met 1,9% gestegen op jaarbasis. De werkloosheid in Duitsland kwam uit op 5,9% in januari en was in december nog 6%. De detailhandelsverkopen in Duitsland zijn gezakt met 1,1% op jaarbasis. Een zwakker dan verwacht cijfer, maar de fabrieksorders daarentegen zijn in december met 10,3% gestegen op jaarbasis.

In Engeland bleef de inkopersmanagersindex op een sterk niveau liggen in januari. De Bank of England liet de rente onveranderd en verwacht een economische groei in 2017 en 2018 van 1,6%. Ze verwachten een inflatie van 2,7% in 2018 en 2,6% in 2019. Cijfers die natuurlijk nog moeten blijken nu de Brexit uitgevoerd gaat worden. 

De Federal Reserve voorziet de komende tijd een inflatie van 2% voor de middellange termijn in de US. De consumentenbestedingen en banengroei zijn op dit moment solide en de werkloosheid kwam in januari uit op 4,8%. Het gemiddelde uurloon is op jaarbasis met 2,5% gestegen, een goede ontwikkeling. Ook positief was dat de aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen lager uitkwamen dan verwacht. De inkopersmanagersindex staat op een zeer goed niveau en de huizenmarkt ligt er ook nog steeds sterk bij. Ook is het consumentenvertrouwen, gemeten in januari, sterk. Tevens zijn de fabrieksorders in de US met 1,3% gestegen in december. De economie in de US pakt goed door. De inflatie is stijgend en ook de huizenmarkt en arbeidsmarkt zijn sterk. Als president Trump nog verder gaat stimuleren dan is te verwachten dat deze trend nog enige tijd aanhoudt. 

In China is de inkopersmanagersindex van de diensten en de industrie iets gedaald in januari. De 1 maands rentes zijn wat verhoogd, zodat het monetaire beleid iets krapper wordt. Redenen zouden kunnen zijn om een vastgoedbubbel tegen te gaan en om kapitaalvlucht te beperken.                                                                                                           

RISICOMANAGEMENT EN OUTLOOK

Alle technische indicatoren op maandbasis staan op groen. Dat wil echter niet zeggen dat de beurzen niet gaan dalen. Het is waarschijnlijk dat de beurzen een stapje terug zullen doen na de stijging van afgelopen kwartaal. Hoe groot deze eventuele correctie zal zijn is moeilijk te voorspellen. We hebben op dit moment onze portefeuilles beschermd tegen een eventuele koersdaling, waarbij we volledig meedoen met een eventuele verdere stijging van de beurzen.

Dennis Nieuwenhuizen
Partner Helliot Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.