De Amerikaanse begroting: ronde 2 en 3

Congreslid Paul Ryan gooit de knuppel in het hoenderhok: Amerika moet fors gaan bezuinigen.

Afgelopen weekend werd een shutdown van de niet-essentiële diensten van de Amerikaanse federale overheid voorkomen. In september a.s. gaat alweer het nieuwe begrotingsjaar van start, maar over de financiering voor het lopende jaar was nog geen overeenstemming. Een paar uur voor de deadline kwam er dan een akkoord, maar dit is niet meer dan de het luiden van de bel bij het einde van de eerste ronde. Het echte gevecht moet nog beginnen.

De tweede ronde eindigt in de buurt van 16 mei, met noodmaatregelen te verlengen tot 16 juli. Volgens Minister van Financiën Timothy Geithner zal de schuldpositie van de overheid dan het maximale plafond bereiken van $ 14.290 mrd. Republikeinen, met name van de Tea Party, maar ook Democraten zullen geen steun verlenen aan het verhogen van het plafond als er geen begeleidende maatregelen worden genomen om het budget tekort terug te dringen. Dit tekort zal in september zijn opgelopen tot $ 1.600 mrd tot grote woede van vooral de Republikeinen.

Federale overheidsuitgaven VS
Federale overheidsuitgaven VS

Ronde drie volgt onmiddellijk daarna als begrotingsjaar 2012 op 1 oktober van start gaat.
De problematiek was natuurlijk al bekend. Door de grote begrotingstekorten, mede als gevolg van de kredietcrisis – ca. 11,5% van het BBP in 2011 – loopt ook de federale schuld snel op en wordt de kwestie van de financierbaarheid steeds actueler. Sinds de Federal Reserve is begonnen met haar programma van Quantitative Easing (2), waarbij treasuries door de Fed worden opgekocht, is het vraagstuk van de financieringsbereidheid van het buitenland wat op de achtergrond geplaatst. Maar als Fed-voorzitter Ben Bernanke in juni stopt met het opkopen van staatsobligaties, zal de afhankelijkheid van China meteen weer een big issue worden.

Al langer wordt om een consistent plan gevraagd om de schuld op middellange termijn onder controle te brengen. Republikeins Congreslid Paul Ryan heeft de handschoen opgenomen en een paper hierover uitgebracht. In “Path to Prosperity”  formuleert hij een forse doelstelling: er moet voor $ 6200 mrd worden bezuinigd, zodat de heilloze weg van schuldstijging wordt doorbroken. De rentebetalingen op de uitstaande schuld – 5,2% van de totale uitgaven in 2010 – zouden uiteindelijk alle ruimte in de begroting opsnoepen.

Schuld als percentage van de economie VS
Schuld als percentage van de economie VS

“If we stay on the current path, we are heading toward a debt-fueled economic crisis — meaning massive tax increases, sudden cuts to vital programs, runaway inflation or all three.”

Rep. Paul Ryan (R., Wis.)

Afgevaardigde Ryan maakt duidelijk dat ook de zgn. entitlements niet buiten schot kunnen blijven (43% van het budget). Medicare (medische ondersteuning voor ouderen), Medicaid ( idem voor armen) en Social Security zullen worden hervormd en geprivatiseerd.

Ook aangepakt worden de uitgaven waarover vrij kan worden beslist door de wettenmakers en die bestaan uit twee delen: defensie-uitgaven en overige, een categorie waarin volgens de Republikeinen allerlei “linkse” hobbies zijn verzameld. Per saldo zal defensie weinig hoeven inleveren.

Meteen na de presentatie van Path to Prosperity brak het tumult al los.  Vooral ook omdat aan de invulling van de bezuinigingen nog veel ontbreekt Zo stelt Ryan simpelweg dat de federale uitgaven niet meer mogen bedragen dan 20% van het BBP. En tekortreductie door verhoging van belastingen komt niet op zijn lijstje van maatregelen voor.

Welke tekortkomingen dit plan ook moge hebben, het is wel een eerste stap in de politiek van Washington om de schuldenproblematiek aan te pakken. De impact die een bezuinigingsoperatie à la Ryan zal hebben op de gemiddelde “Joe Sixpack” zal veel groter zijn dan bijvoorbeeld de gevolgen van de bezuinigingen van het kabinet Rutte. Ook de kiezers van de Republikeinse senatoren en afgevaardigden zullen worden getroffen, dus het is maar de vraag of deze inderdaad zover zullen willen gaan.

President Obama en de Democraten staan met verkiezingen in 2012 voor de strategische keuze of zij volledig dwars zullen gaan liggen of toch ook tekortreductie als hoofdthema zullen oppakken.

Het belooft een interessant najaar te worden. De uitkomst zal medebepalend zijn voor het lot van Amerika als grootmacht in de wereld.

Buffett’s Advise

Bloomberg: W.Buffett, the billionaire who urged Congress in 2009 to guard against inflation, said investors should avoid long-term fixed-income bets in U.S. dollars because the currency’s purchasing power will decline. “I would recommend against buying long-term fixed-dollar investments,” Buffett said in New Delhi. “If you ask me if the U.S. dollar is going to hold its purchasing power fully at the level of 2011, 5 years, 10 years or 20 years from now, I would tell you it will not.”

Franke Burink
Castanje Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.