Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

ECB wil in uw portemonnee graaien

Mario Draghi kan niets anders dan handelen morgen, zoveel is wel duidelijk. De vraag is of de baas van de ECB het politiek aandurft om onorthodoxe maatregelen te nemen. Wij denken dat een Quantative Easing er op 5 juni nog niet in zit, maar zeg nooit nooit. Daghi snapt de psychologie van de markt al te goed. Een teleurstelling kan juist de koersen en de euro de andere kant op jagen.

Op 25 mei jl. hield Mario Draghi, president van de ECB, een toespraak tijdens een ECB-conferentie in het plaatsje Sintra, in Portugal. In die toespraak weidde hij nogmaals uit over de intenties van de ECB. Opnieuw benadrukte hij, dat het noodzakelijk was om de kredietverlening aan het Europese MKB, maar ook aan de consument te verbeteren. Komt een verbetering van de kredietverlening niet van de grond, dan dreigt er volgens Draghi een negatieve spiraal te ontstaan, waarbij een lage inflatie, een lage inflatieverwachting en een gebrekkige kredietverlening elkaar steeds maar weer versterken.

Wij verwachten volgende actie van ECB
  • Verlaging van de rente van 0,25% naar 0,15%
  • Banken moeten boeterente betalen voor aanhouden van overtollige liquiditeiten bij de ECB
  • Banken voorzien van speciale liquiditeitsprogramma’s (LTRO)
Onwaarschijnlijk geachte acties van de ECB kunnen voor een positieve verrassing zorgen.
  • Opkopen van obligaties van de banken (ABS) (onwaarschijnlijk)
  • Opkopen van staatsobligaties (hoogst onwaarschijnlijk)

Zo’n negatieve spiraal moet volgens de ECB ten koste van alles voorkomen worden. Betekent zulks, dat de ECB bereid zal zijn om al op 5 juni aan te kondigen dat de bank haar zwaarste geschut gaat inzetten? Met dat zwaarste geschut bedoelen financiële markten, dat de centrale bank besluit over te gaan tot het grootschalig inkopen van financiële waardepapieren, de Europese variant van het Amerikaanse programma voor quantitative easing (QE). In zijn toespraak liet Draghi weten het wapen van monetaire verruiming op 5 juni nog niet te gaan inzetten. Wel liet hij de markt duidelijk weten, dat daarmee niet gezegd is, dat dit wapen niet alsnog ingezet kan worden, mocht de noodzaak zich daartoe aandienen.

Als Draghi de Europese variant van QE toepast dan bieden de Duitse Bunds een mooie short opportuniteit!

Mario Draghi werd min of meer op zijn wenken bediend. De eerste dagen van de nieuwe maand juni vergastte de financiële wereld op macrocijfers over de gezondheid van de economie in de eurozone die niemand vrolijk stemden. Het slechtste nieuws kwam uit Duitsland. De vertraging van de inflatie over de maand mei was veel serieuzer dan vooraf was ingeschat. De markt was ervan uitgegaan, dat de inflatie zou dalen van 1,1% naar 1%. Het uiteindelijke cijfer bedroeg echter 0,6%. Dat betekent nagenoeg een halvering in een maand tijd. Volgens de Duitse krant, de Frankfurter Allgemeine, is prijsdruk nu een fact of life in bijna alle sectoren van de economie, maar was deze maand de daling van de voedingsmiddelen de belangrijkste aanjager voor de daling. De krant voorzag in haar commentaren ook geen snel herstel van het inflatieniveau. Dat zou op zijn vroegst aan het einde van het lopende jaar zijn. Dan zullen waarschijnlijk de eerste positieve effecten van de recente loonsverhogingen merkbaar worden.

Als we de inflatiedaling in Duitsland leggen naast die van België, Spanje en Italië, dan kan de inflatie bij ongewijzigd beleid in 2014 weleens uit komen op 0,5%. Dat is een zeer ongewenst niveau. Consumenten raken er immers aan gewend, dat veel consumentengoederen steeds maar weer in prijs omlaag gaan. Dat is in eerste instantie prettig, omdat de toch al zwaar geteisterde portemonnee zodoende enigszins gespaard wordt. In tweede instantie heeft het steeds maar uitstellen van consumptie tot gevolg dat bedrijven investeringen gaan uitstellen. Hun winsten staan immers blijvend donder druk.

Minder bedrijfsinvesteringen zijn zonder meer funest in een tijd, dat economische groei toch al minimaal is. En die economische groei komt opnieuw onder druk. Dat was het tweede slechte bericht dat Draghi te verwerken kreeg. Volgens onderzoeksbureau Markit Economics is de bekende Index voor Inkoop Managers in de Industrie in mei gedaald van 53,4 naar 52,2. Dat is het laagste niveau in meer dan zes maanden. Zonder meer zorgelijk is, dat de industriële activiteiten alleen maar gegroeid zijn in Spanje en Nederland. Belangrijke landen als Duitsland en Frankrijk laten een daling van de activiteiten zien. Frankrijk laat zelfs weer een krimp zien. De uitkomsten van de PMI Manufacturing Index zijn bepaald niet bemoedigend. Volgens de onderzoekers van Markit zal de groei in de eurozone over het 2de kwartaal uitkomen op een marginale 0,5%. Uit de enquête blijkt bovendien, dat de deelindex voor werkgelegenheid verslechterde van 51,3 naar 50,5, een niveau dat enkele maanden niet meer genoteerd is. De werkgelegenheid zal met andere woorden eerder gaan verslechteren dan verbeteren. Bovendien liet de deelindex voor nieuwe orders ook een forse daling zien en wel van 53,9 naar 52,3. Dat vooronderstelt dat de kans klein is, dat de economie in de eurozone op korte termijn aan vaart gaat winnen.

De nood is aan de man in Europa, zoveel is duidelijk. Is hiermee een grens overschreden en zal de ECB haar zwaarste geschut in stelling brengen om de inflatie op te jagen en zodoende de groei een steuntje in de rug te geven? Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Frankfurter Allgemeine lijkt het daarvoor nog steeds te vroeg. In de markt overheerst daarom het idee, dat de ECB zal besluiten om de rente te verlagen van 0,25% naar 0,15% of misschien wel 0,10%. Daarnaast lijkt het invoeren van een negatieve depositorente steeds waarschijnlijker. Een negatieve rente moet het onaantrekkelijk maken voor banken hun overtollige liquiditeiten veilig te parkeren bij de ECB. In de derde plaats lijkt het zeker, dat er een nieuwe Longterm Refinancing Operation (LTR0) komt ter waarde van € 40 miljard. Dat zou de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf een extra duw in de rug moeten geven.

De zwakke cijfers uit Duitsland en de rest van de eurozone hebben hun effect op de euro niet gemist. Die verliest heel geleidelijk terrein op bijvoorbeeld de dollar. Zal dat beeld veranderen na 5 juni. Dat zal niet gebeuren, als de ECB niet met een verrassing komt. De al dan niet aangekondigde maatregelen zijn nu in al in de koers verwerkt. Alleen als de ECB onverwacht een plan voor monetaire verruiming lanceert, zal de euro een smak naar beneden maken!

Het is nog niet te laat! Op 5 juni gaat de euro hoe dan ook weer bewegen. Dat is opnieuw een kans op een mooi rendement. Vraag hieronder onze optieconstructie aan.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *