Thematisch beleggen in opkomst

Thematische investeringen winnen aan populariteit, vooral in Europa. Beleggers worden steeds enthousiaster over duurzaamheidsthema’s als drijvende kracht achter deze opkomende trend. Ontdek in dit artikel de groei van thematische investeringen, de interesse onder beleggers en de impact op prestaties en duurzaamheid.

Opkomst van thematische investeringen

Europa heeft een significante stijging gezien in het gebruik van thematische investeringen, met een toename van 20% sinds 2020. Momenteel maakt al 65% van de Europese beleggers gebruik van thematische strategieën voor hun portefeuilles. Terwijl Europa voorop loopt, blijft Noord-Amerika nog enigszins achter.

Bekendheid en interesse onder beleggers

Meer dan 80% van de beleggers is bekend met thematische investeringen, wat wijst op een groeiende interesse in het onderwerp. Hoewel niet alle beleggers daadwerkelijk investeren in thematische fondsen, begrijpen ze wel wat het inhoudt. Slechts 8% van de beleggers was niet bekend met thematische investeringen, terwijl dit percentage in de VS nog op 18% ligt. Er moet echter nog overtuigingswerk worden verricht, aangezien prestaties (49%) en hoge kosten (41%) de belangrijkste redenen zijn waarom beleggers nog terughoudend zijn.

Aantrekkelijke duurzaamheidsthema’s

De belangrijkste duurzaamheidsthema’s waar beleggers naar kijken, zijn klimaatverandering (56%) en schone energieoplossingen (49%). Uit het onderzoek blijkt ook dat beleggers steeds meer op zoek zijn naar disruptieve innovaties, met name in de gezondheidszorg (60%), robotica en kunstmatige intelligentie (KI) (59%), en biotechnologie (36%). Hoewel de gezondheidszorg nog steeds een van de meest innovatieve sectoren is, zal KI naar verwachting in de nabije toekomst alomtegenwoordig worden en een belangrijke drijfveer worden voor digitale transformatie.

Positieve impact en prestaties

Het belangrijkste doel van thematische strategieën voor beleggers is het creëren van een positieve impact en bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast is het vergroten van rendement ook een belangrijk doel. Maar liefst 84% van de beleggers is van mening dat thematisch investeren een positieve invloed heeft op de langetermijnprestaties. Een derde van hen gelooft ook dat het een positieve invloed heeft op de kortetermijnprestaties, hoewel dit percentage sinds 2020 is afgenomen.

Diversiteit in beleggingsaanbod

Aandelen blijven de favoriete activaklasse voor thematische investeringen. Er bestaat echter verschillende meningen over het gebruik van benchmarks. Ongeveer 55% van de beleggers verwacht dat thematische strategieën een thematische of sectorale benchmark gebruiken, terwijl 45% de voorkeur geeft aan een brede marktbenchmark.

Regulatoire aspecten en duurzaamheidsstandaarden

Met de introductie van de Europese Verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid (SFDR) zijn beleggingsinstellingen verplicht om transparante informatie te verstrekken over de duurzaamheidskenmerken van hun producten. Daarnaast moeten ze ook aangeven hoe deze kenmerken in hun beleggingsbeleid worden geïntegreerd. Deze verordening heeft een aanzienlijke invloed op thematische investeringen en versterkt de nadruk op duurzaamheidsstandaarden. Ook de aanpassingen aan de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) zullen naar verwachting de regelgeving voor thematische investeringen verder vormgeven.

Conclusie

Thematisch investeren groeit gestaag, vooral in Europa. Beleggers erkennen de potentie van duurzaamheidsthema’s en streven naar een positieve impact en rendement. Met een divers beleggingsaanbod en regelgevingsaspecten in gedachten, zal deze opkomende trend naar verwachting de beleggingswereld blijven beïnvloeden.

Bronnen:

  1. BNP Paribas Asset Management: “Thematische ESG-Investments Barometer”
  2. Coalition Greenwich: Onderzoeksinstituut voor financiële analyse

U kunt de volledige studie hier bekijken . 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.