Wie bezit de DAX? De Amerikaanse invasie

De DAX is de belangrijkste aandelenindex van Duitsland, die bestaat uit 30 grote bedrijven uit verschillende sectoren. Maar wie zijn de eigenaren van deze bedrijven? En hoe is hun samenstelling in de loop der jaren veranderd?

In deze blogpost bespreken we de resultaten van de tiende editie van de studie “Investeerders van de Duitse AG – Who owns the German DAX?” van S&P Global en de DIRK. Deze studie analyseert de eigendomsverhoudingen in de DAX en laat zien hoe deze zijn beïnvloed door geopolitieke en economische ontwikkelingen.

We zullen kijken naar de volgende vragen:

  • Wie zijn de grootste institutionele beleggers in de DAX?
  • Hoe is het aandeel van Noord-Amerikaanse beleggers in de DAX gegroeid?
  • Hoe is de rol van particuliere beleggers in de DAX veranderd?
  • Welke thema’s zijn belangrijk voor beleggers op het gebied van aandeelhoudersrechten?
  • Wat zijn de belangrijkste roadshowbestemmingen voor Duitse bedrijven?

De daling van het institutionele aandeel in de DAX

Een van de belangrijkste bevindingen van de studie is dat het aandeel van de institutionele beleggers in de DAX verder is gedaald in 2022 en nu 58% bedraagt. Dit is een daling van 2 procentpunten ten opzichte van 2021 en een daling van 8 procentpunten ten opzichte van 2013, toen het aandeel nog 66% bedroeg.

Dit betekent dat institutionele beleggers minder invloed hebben op de koersontwikkeling en het stemgedrag in de DAX dan voorheen. Het betekent ook dat er meer ruimte is voor andere soorten beleggers, zoals particuliere beleggers, om hun stem te laten horen.

Volgens Kay Bommer, directeur van DIRK – Deutscher Investor Relations Verband, is dit een gevolg van verschillende factoren:

“De daling van het institutionele aandeel in de DAX weerspiegelt onder meer het feit dat veel institutionele beleggers zich hebben teruggetrokken uit Europa als gevolg van geopolitieke en economische crises, zoals de Brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS, en de coronapandemie. Bovendien hebben veel institutionele beleggers hun portefeuilles gediversifieerd naar andere regio’s en markten, zoals Azië of opkomende markten.”

De groei van het Noord-Amerikaanse aandeel in de DAX

Een andere opvallende bevinding is dat Noord-Amerikaanse beleggers hun betrokkenheid bij de DAX opnieuw hebben vergroot in 2022 en nu 43,3% van de institutionele free float in de DAX bezitten. Dit is een stijging van 4 procentpunten ten opzichte van 2021 en een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2013, toen hun aandeel ongeveer 32% bedroeg.

Noord-Amerikaanse beleggers zijn dus veruit de grootste groep institutionele beleggers in de DAX en hebben een grote invloed op de prestaties en waardering van de Duitse markt. Een mogelijke verklaring voor hun groeiende interesse is dat zij op zoek zijn naar diversificatie en blootstelling aan sterke Europese merken en sectoren.

Bommer zegt hierover:

“Noord-Amerikaanse beleggers waarderen vooral het innovatiepotentieel, het concurrentievermogen en het duurzaamheidsbeleid van veel Duitse bedrijven. Zij zien ook kansen om te profiteren van het herstel na de pandemie en het Europese stimuleringspakket.”

 

De rol van particuliere beleggers in de DAX

Particuliere beleggers spelen nog steeds een belangrijke rol in de DAX, hoewel hun aandeel licht is gedaald in 2022. Momenteel maken zij ongeveer 13% uit van het kapitaal van de DAX, wat een daling betekent van 0,7% sinds 2021. Sinds 2013 is hun aandeel in de DAX gedaald van ongeveer 15% tot momenteel 13%.

Particuliere beleggers zijn vaak loyaler en minder volatiel dan institutionele beleggers, wat kan bijdragen aan een stabielere markt. Zij kunnen ook profiteren van het dividendrendement en de langetermijngroei die veel Duitse bedrijven bieden.

Bommer merkt echter op dat particuliere beleggers ook voor uitdagingen zorgen voor de Duitse bedrijven:

“Particuliere beleggers hebben andere verwachtingen en behoeften dan institutionele beleggers. Zij hebben meer behoefte aan informatie, educatie en communicatie. Zij zijn ook gevoeliger voor sentimenten en trends, zoals de recente hype rond GameStop of Bitcoin. Dit betekent dat Duitse bedrijven hun investor relations strategie moeten aanpassen om deze groep beter te bereiken en te betrekken.”

De belangrijkste thema’s voor aandeelhoudersrechten

De studie laat ook zien dat aandeelhoudersrechten steeds belangrijker worden voor beleggers die zich kritischer opstellen tegenover hun investeringen. Thema’s als diversiteit, beloningssystemen en samenstelling van de raad van toezicht spelen een centrale rol in het beleggingsproces van beleggers.

Dit komt tot uiting in een verhoogde actieve participatie en stemming van institutionele beleggers op algemene vergaderingen. Volgens de studie is het percentage tegenstemmen op de DAX-hoofdvergaderingen gestegen van 5,4% in 2019 tot 7,1% in 2020.

Beleggers verwachten dus meer transparantie, verantwoording en duurzaamheid van de Duitse bedrijven en zijn bereid hun stem te gebruiken om veranderingen af te dwingen.

Bommer zegt hierover:

“Aandeelhoudersrechten zijn een essentieel onderdeel van een goede corporate governance. Beleggers willen niet alleen financiële resultaten zien, maar ook hoe de bedrijven omgaan met hun stakeholders, hun milieu-impact en hun sociale verantwoordelijkheid. Zij willen ook dat de bedrijven een diverse en competente raad van toezicht hebben die het management controleert en uitdaagt.”

De belangrijkste roadshowbestemmingen voor Duitse bedrijven

Ten slotte geeft de studie inzicht in de belangrijkste roadshowbestemmingen voor Duitse bedrijven die hun aandeelhouders willen ontmoeten en potentiële investeerders willen aantrekken. De studie rangschikt de steden op basis van het beheerde vermogen dat in de DAX is geïnvesteerd.

De top vijf steden zijn:

  • Londen
  • Frankfurt
  • New York
  • Parijs
  • Boston

Londen blijft de belangrijkste financiële hub voor Duitse bedrijven, ondanks de Brexit en de pandemie. Frankfurt heeft echter aan belang gewonnen en staat nu op de tweede plaats, terwijl New York op de derde plaats staat. Parijs en Boston maken de top vijf compleet.

Bommer legt uit waarom deze steden zo belangrijk zijn voor Duitse bedrijven:

“Deze steden zijn niet alleen grote financiële centra, maar ook thuisbasis van veel invloedrijke institutionele beleggers die geïnteresseerd zijn in de Duitse markt. Het is daarom cruciaal voor Duitse bedrijven om regelmatig contact te houden met deze beleggers en hen te informeren over hun strategie, prestaties en vooruitzichten. Roadshows zijn een effectieve manier om dit te doen en om het vertrouwen en de loyaliteit van de beleggers te vergroten.”

Conclusie

De studie “Investeerders van de Duitse AG – Who owns the German DAX?” van S&P Global en de DIRK biedt een waardevol inzicht in de eigendomsverhoudingen in de DAX en de trends die deze beïnvloeden.

De studie laat zien dat de DAX een dynamische en diverse markt is, die wordt gekenmerkt door een toenemende internationalisering, een groeiende rol van Noord-Amerikaanse beleggers, een veranderende rol van particuliere beleggers en een stijgende belangstelling voor aandeelhoudersrechten.

De studie benadrukt ook het belang van een effectieve investor relations strategie voor Duitse bedrijven om hun bestaande en potentiële beleggers te bereiken, te informeren en te overtuigen.

U kunt de studie gratis downloaden als PDF op de website van DIRK.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.