Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Vietnam, klaar voor verder herstel?

Na de forse klappen van 2008 op de financiële markten van Vietnam werd na het eerste kwartaal van 2009 het herstel ingezet. De Ho Chi Minh Stock Index sloot het beursjaar af met een winst in euro’s van 44,2%, op een stand van 495 punten.

Hoewel de top van 2007 van rond de 1100 punten nog lang niet in beeld is, lijkt het optimisme op de Vietnamese markten weer terug te keren. Echter, zoals veelal het geval is in frontier markets, is dit optimisme niet los te zien van de nodige kanttekeningen om de krachtige ontwikkeling in perspectief te zetten.

Ontwikkeling Ho Chi Minh Stock Index periode 1 juni 2007 tot en met 18 januari 2010
Ontwikkeling Ho Chi Minh Stock Index periode 1 juni 2007 tot en met 18 januari 2010

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Waar liggen de kansen?

Demografisch

Er blijven in 2010 ook kansen liggen in de demografische situatie; de zeer jonge (beroeps) bevolking vormt voor de komende jaren de ideale springplank voor een versnelling van de BBP groei. In combinatie met het arbeidskostenvoordeel ten opzichte van concurrenten als China en India, zorgt dit voor een stroom aan buitenlandse investeerders. De situatie dat Vietnam zich kan onderscheiden als één van ‘s werelds populairste vestigingslanden, in termen van FDI (Foreign Direct Investment), blijft ook de komende jaren voortbestaan.

Consumentenmarkt

De belangrijkste kansen voor investeerders liggen in onze optiek tevens op het gebied van de binnenlandse consumentenbestedingen. Zelfs in 2009 lag de groei in retail-sales nog altijd boven de 20%. Het consumptiepatroon is momenteel aan het veranderen. Naast veranderende eetpatronen worden door de stijging van het gemiddelde inkomen steeds meer financiële diensten afgenomen. De penetratiegraad voor banken en verzekeraars ligt momenteel op respectievelijk 10% en 7%. Dit is relatief laag doordat Vietnam met een jaarlijks BBP van $ 1100 per inwoner nog tot de landen met de laagste inkomens in de regio behoort. Het toenemende inkomen cq. welvaartsniveau biedt juist voor banken en verzekeraars een sterk groeipad.

Infrastructuur

Naast de aantrekkelijke consumentenmarkt zien we ook dat bedrijven gericht op de infrastructuur kunnen profiteren van de sterke groei in deze sector. Vooral in de engineering en toeleveringsbedrijven aan de bouw zien wij de meeste mogelijkheden. Het onderstaande overzicht van het Ministry of Construction geeft een goed beeld van de verwachte vraag tot 2020.

FORECAST FOR CONSTRUCTION MATERIAL DEMAND TO 2020

Material Unit 2010 2015 2020
Cement Million tons 50.6 – 55.6 79.7 – 87.6 101.7 – 111.8
Tile Million sq m 200 – 212 291 – 313 400 – 428
Sanitary ceramics Million units 8- 10 12 – 14 19 – 23
Construction glass Million sq m 88 – 96 131 – 140 196 – 202
Building materials Billion pieces 24 – 26 31 – 33 41 – 43
Roofing materials Million sq m 123 – 128 168 – 174 220 – 228
Building stone Million cu m 98 – 110 140 – 156 197 – 211
Construction sand Million cu m 93 – 100 131 – 140 182 – 197


Export

Met een herstel van de export (-13% in 2009), kan naast de hierboven geschetste binnenlandse ontwikkeling, de tweede motor voor de economische groei worden gestart. Dit is vooral afhankelijk van de internationale ontwikkeling op de im- en exportmarkten. Vietnam heeft aangetoond dat een forse krimp in de export niet noodzakelijk leidt tot een fors lagere economische groei. Met een BBP groei in het 4e kwartaal van 2009 van 6,9% presteerde Vietnam al weer in lijn met de groeicijfers over voorgaande jaren.

Beurzen

In het afgelopen jaar is de beurs van Ho Chi Minh City zich gaan richten op de notering van large cap aandelen en de beurs van Hanoi op de notering van de mid- en smallcap aandelen. Voorheen vonden op beide beurzen zowel de noteringen van large als mid- en smallcap aandelen plaats. Voor de meeste buitenlandse beleggers is de beurs in Ho Chi Minh City veruit de belangrijkste. In het kader van kansen zien wij in 2010 ruimte voor een verdere stijging. De K/W-verhouding voor de VN index, op basis van de verwachte winst voor 2010, bedraagt momenteel 12 (bron: Vinacap. Research). Op basis van een doorzettend economisch herstel zouden in 2010 koersdoelen voor de VN index van tussen de 700 en 800 punten haalbaar moeten zijn (stand per 13-01-2010 bedroeg 509). Door de te verwachten nieuwe beursintroducties neemt de totale marktkapitalisatie verder toe. Dit trekt op zijn beurt weer meer (buitenlandse) institutionele beleggers aan, die de marktkapitalisatie van 26 miljard momenteel nog te gering vinden. Bovendien heeft de overheid begin dit jaar de minimum termijn voor het aanhouden van gekochte aandelen verkort van 3 naar 2 dagen.  Dit zal een verdere positieve invloed hebben op de liquiditeit van de beurzen.

Wat zijn de bedreigingen?

Op 25 november werd de markt opgeschrikt door de aankondiging van de State Bank of Vietnam dat de basisrente werd verhoogd van 7% naar 8%. Tevens werd de Dong gedevalueerd ten opzichte van de US$. De effectieve devaluatie kwam neer op 3,4%. De onverwachte devaluatie van de Dong en de renteverhoging zijn het resultaat van een aantal factoren:  Ten eerste steekt de inflatie weer de kop op. Per november 2009 bedroeg de inflatie 4,4% (YoY). De renteverhoging dient om de oplopende inflatie in toom te houden. Ten tweede is het handelstekort in 2009 verder opgelopen, tot tussen de US$ 1,6 en US$ 1,8 miljard per maand eind 2009. Met de devaluatie van de Dong wordt de export gestimuleerd en samen met een aantal importheffingen zal hier een remmende werking op de import van uit gaan. Dit verbetert per saldo de handelsbalans. Vreemd genoeg is de negatieve handelsbalans ook het gevolg van de importen (kapitaalgoederen) die plaatsvinden in het verlengde van de buitenlandse investeringen. Deze investeringen komen eerder op gang dan de export, waardoor de handelsbalans negatief uitslaat en er druk op de Dong ontstaat. De laatste schattingen van enkele leidende economen geven aan dat Vietnam dit handelstekort goed kan financieren, maar dat het op termijn moet worden teruggedrongen.  Resumerend is de kans aanwezig dat de basisrente in 2010 opnieuw wordt verhoogd om een verder oplopende inflatie en een nieuwe devaluatie te voorkomen.

Een andere mogelijke bedreiging voor de economische groei is de beperking van de kredietverlening door banken. De overheid kan deze maatregel opleggen om de liquiditeit in de markt verder terug te dringen en daarmee de inflatie onder controle te krijgen. Mocht de overheid dit besluiten dan zal de maximale kredietgroei in 2010 waarschijnlijk worden gesteld op 25% (per oktober 2009 bedroeg de kredietgroei 33%). Concluderend kunnen we stellen dat de overheid erkent dat er een aantal mogelijke problemen opdoemen aan de horizon. Bovendien neemt zij eerder dan verwacht maatregelen om deze problemen tijdig te tackelen. Op de korte termijn reageren financiële markten veelal negatief op deze maatregelen. Op de middellange en lange termijn zijn deze stappen echter positief, zeker wanneer hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst drastischere stappen nodig zijn. De beurzen in Vietnam zijn inmiddels de weg omhoog weer ingeslagen. Wij zijn van mening dat op een waardering van 12x de verwachte winst voor 2010 dit tevens de richting zal zijn voor geheel 2010.

Frontier Markets Team
Intereffekt Investment Funds

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *