Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Obligaties opkomende markten aantrekkelijk

De komende jaren zal het beleggingsklimaat voor de opkomende markten en vooral voor hun bedrijven zeer positief zijn. De aanhoudende negatieve reële rente impliceert dat de beleggingsfocus zal blijven liggen op hoger renderende activaklassen.

Het lijkt waarschijnlijk dat overheidsobligaties van geïndustrialiseerde landen in 2022 reële verliezen voor beleggers zullen opleveren. De vooruitzichten voor bedrijfsobligaties met goede kredietratings zijn iets beter, maar hogere coupons zullen de koersverliezen waarschijnlijk niet kunnen compenseren.

Daartegenover staan de opkomende markten en vooral hun bedrijven. Volgens ons zijn de vooruitzichten voor het komende jaar zeer positief. Dat komt doordat de spreads op high-yieldobligaties uit opkomende markten waarschijnlijk kleiner zullen worden, ondanks de gematigder economische groei, de mogelijke verhoging van de Fed Funds rente in de VS en de verkrapping van het monetaire beleid in andere delen van de wereld. De spreads zijn nog steeds groot, zowel in historische termen als in vergelijking met de ontwikkelde economieën. Met name het high-yield segment van de markt biedt een premie van circa 100 – 120 basispunten ten opzichte van Amerikaanse high-yield obligaties. Dit is ten dele toe te schrijven aan de recente prijsstijgingen in landen als China, Peru, Oekraïne en Turkije, en wijst erop dat er ruimte is voor een verdere verlaging naarmate deze gebeurtenissen normaliseren en het algemene herstel vordert. Het aanhouden van negatieve reële rentetarieven zal betekenen dat de beleggingsfocus op hoger renderende activaklassen zal blijven liggen.

Grondstoffenmarkten zouden herstel moeten voortzetten
We zijn ook optimistisch over de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten. Na de aanzienlijke prijsbewegingen in 2021 zouden de schommelingen op de grondstoffenmarkten in 2022 iets kunnen afnemen, maar de opwaartse druk zou over het algemeen kunnen aanhouden. Niet alleen edele metalen, maar ook landbouwproducten (sojabonen, eiwitten) mogen zich verheugen in een aanhoudend grote belangstelling. Vooral de industriële metalen lijken echter over een verder prijspotentieel te beschikken. Een van de drijvende krachten achter de vraag is het feit dat duurzaamheid aan belang wint. De omschakeling naar een groene economie wordt steeds meer gestimuleerd. Inmiddels lijkt op een breed front de overtuiging te zijn doorgedrongen dat de groene omschakeling van de economie weliswaar kosten met zich meebrengt, maar uiteindelijk op de lange termijn duidelijk positieve effecten op de economische ontwikkeling heeft. Niet alleen individuele geïndustrialiseerde landen investeren in de groene transformatie; een duurzamere economie is nu een wereldwijd doel. Aangezien de aanleg van een duurzame infrastructuur over een lange periode zeer veel energie en hulpbronnen vergt, moet de vraag naar traditionele grondstoffen op lange termijn worden ondersteund. Koper en ijzerertsen, bijvoorbeeld, zouden hiervan moeten profiteren.

Ook de oliemarkt zal in 2022 waarschijnlijk zijn opleving voortzetten. Bij de huidige olieprijs van 90 USD per vat is het aanbod relatief beperkt en lijkt er weinig kans te zijn op een toename van het aanbod in het nieuwe jaar. Op langere termijn kan de terughoudendheid om te investeren als gevolg van strengere milieuregels en CO2-prijzen de productie verminderen en de olieprijs opdrijven.

Voor veel opkomende markten zijn en blijven grondstoffen belangrijke groeifactoren. Meer dan twee derde van het belegbare universum zijn netto-uitvoerders van grondstoffen en in veel gevallen zijn de inkomsten uit de uitvoer van grondstoffen aanzienlijk. De positieve prijsdynamiek zal in de hele waardeketen voelbaar zijn. In landen zoals Angola, Ghana, Kazachstan, Oman, Nigeria, enz. zou de groei van het bbp voor een positieve opwaartse verrassing moeten zorgen en de balansen van veel bedrijven in het high yield segment van de opkomende markten zouden moeten verbeteren. Voor sommige emittenten kan dit leiden tot een tweecijferige groei van de inkomsten en EBITDA en een belangrijke motor zijn achter de compressie van de spread.

Confrontatie in China
De Chinese economie kreeg het voorbije jaar met tegenwind te maken, als gevolg van zowel overheidsbeslissingen als exogene factoren. De monetaire en fiscale verstrakking, de hervormingen in de vastgoedsector, de strengere regelgeving en de controle op de koolstofuitstoot zijn allemaal maatregelen om de langetermijndoelstelling van gedeelde welvaart te verwezenlijken. Deze maatregelen oefenen echter een neerwaartse druk uit op China’s groei en dragen bij tot de instabiliteit van de Chinese markt. Met het organiseren van de Olympische Spelen en de bevestiging van het onbetwiste leiderschap van president Xi voor een derde ambtstermijn, wordt 2022 een scharnierjaar voor de op één na grootste economie ter wereld. De regering in Beijing zal er waarschijnlijk alle belang bij hebben om deze gebeurtenis met solide groeicijfers te vieren.

Een van de huidige doelstellingen is de vastgoedsector te stabiliseren, waar de monetaire verstrakking tot het faillissement van sommige bedrijven leidde. De regelgevers hebben de toegang tot de grondveilingen al versoepeld en de bankkredieten aan de sector zijn hervat. Sommige projectontwikkelaars verkopen ook activa of herkapitaliseren via kapitaalinjecties. De Chinese centrale bank lijkt zich ook al op deze situatie te hebben voorbereid met een soepeler monetair beleid. Een gedeeltelijke terugdraaiing van de strengere marktregulering lijkt mogelijk, net als een verhoging van de fiscale maatregelen.

Groene investeringen in zonne- en windenergie, modernisering van het elektriciteitsnet en opslag, alsook efficiëntieverbeteringen in diverse sectoren zullen in 2022 en daarna wellicht een nieuwe groeimotor worden. Daarom zijn we optimistisch dat de Chinese groei het dieptepunt heeft bereikt en in 2022 een opwaartse trend zal inzetten.

Het high-yieldsegment van de markt lijkt in dit licht bijzonder aantrekkelijk, omdat de spreads in vergelijking met het verleden zeer ruim zijn en veel van het slechte nieuws al is ingeprijsd. Kredietselectie is van cruciaal belang. Alleen bedrijven met sterke fundamentals, toegang tot kapitaal en ruime liquiditeit zullen met succes door woelige wateren navigeren. In de Chinese vastgoedsector hebben we het risico verhoogd, met name door ons te concentreren op namen die volgens ons op lange termijn levensvatbaar en sterk fundamenteel zijn, hoewel we ons bewust zijn van de hoge volatiliteit van dit marktsegment.

Bedrijfsobligaties uit de opkomende landen
Bedrijfsobligaties uit opkomende landen bieden op middellange termijn een zeer aantrekkelijk risico/rendementsprofiel en rendementspotentieel. Enerzijds zijn de obligatiesegmenten nog niet volledig hersteld van het dieptepunt van maart 2020 en anderzijds worden ze verhandeld tegen onverantwoord hoge risicospreads. Deze fase van de economische cyclus heeft zijn eigen uitdagingen voor risicovollere vastrentende activa, aangezien de groei verzwakt terwijl de centrale banken een einde trachten te maken aan het ultra-expansieve monetaire beleid. Bedrijven uit opkomende markten hebben hier doorgaans echter minder last van. De spreads hebben vaker een positieve trend laten zien als de Fed de rente verhoogt. Daarom verwachten we dat de spreads in 2022 zullen verkrappen, met een positief rendement.

De forse tegenwind van de Chinese high-yield vastgoedmarkt in 2021 kan in positieve zin omslaan naarmate de sector zich stabiliseert, en in 2022 een succesvolle bijdrage leveren aan het rendement. Grondstofgevoelige bedrijven zouden ook moeten profiteren van de economische cyclus. Daarom verwachten we dat de grondstoffenmarkten hun rally zullen voortzetten tegen een achtergrond van hoge prijsvolatiliteit. Net als tijdens de laatste haussemarkt voor grondstoffen (2001-2011) zullen de opkomende markten en hun bedrijven daar wellicht sterk van profiteren.

Door Andranik Safaryan, Portfolio Manager, Hoofd van het Emerging Markets Corporate Debt team van MainFirst

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *