Waarom managed futures?

Managed Futures zijn een alternatieve beleggingsklasse die goede prestaties heeft laten zien in zowel opgaande als neergaande markten. Hét grote voordeel is misschien wel, dat managed futures aantoonbaar een geringe correlatie hebben ten opzichte van meer traditionele beleggingscategorieën als aandelen, obligaties of onroerend goed. Dat maakt deze klasse aantrekkelijk om op te nemen in iedere beleggingsportefeuille voor een goede spreiding!

2- Verminder de volatiliteit van uw beleggingsportefeuille!
Het is bijna een wetmatigheid dat bij een koersstijging van de ene beleggingsklasse koersen van andere klassen dalen. Omdat Managed Futures beleggen over een breed spectrum van vermogenstitels, zijn ze amper of niet gevoelig voor deze wetmatigheid. Managed futures verminderen zodoende de volatiliteit van uw beleggingsportefeuille en verhogen de solide rendementen over de lange termijn.

3- Een stijgend rendement bij afnemende volatiliteit
De combinatie van traditionele beleggingsklassen met managed futures en of commodities verlagen door hun geringe onderlinge correlatie de volatiliteit. Door die geringe correlatie stijgt de kans op een beter beleggingsresultaat.

4- Er is een onmiskenbaar rendement bij elk economisch tijd
Het aantrekkelijke van managed futures is, dat ze goede resultaten laten zien in zowel een stierenmarkt als in een beermarkt. Dat vergroot de kans op mooie beleggingsresultaten over een langere periode van tijd.

5- Een sterke performance in een neergaande markt
Managed futures presteren goed in een neergaande markt, omdat ze gebruik maken van een strategie als short selling en diverse optiestrategieën. Juist deze strategieën hebben onomstotelijk hun nut bewezen in een neergaande markt.

6- Succesvolle institutionele beleggers maken gebruik van managed futures
Pensioenfondsen, stichtingen en organisaties voor Goede Doelen maken sinds jaar en dag gebruik van managed futures. Op die manier weten ze zeker dat ze elke aandelenindex ter wereld kunnen verslaan!

7- Ervaren commodity trade advisors (CTA) en commodity pool operators (CPO) maken gebruik van een waaier van futures die heel liquide en heel transparant zijn
De beleggingswereld telt meer dan 150 futures producten, zoals aandelenindexen, vastrentende waarden, energie waarden, metalen en agriproducten.

8- CTA’s en CPO’s vormen een gereguleerde vermogensbeheertak en ze werken op strak gereguleerde markten
Juist omdat CTA’s en CPO’s actief zijn op strak gereguleerde markten, verhoogt dat hun betrouwbaarheid en geloofwaardigheid!

9- Risicomanagement en Clearing
CME Clearing past voor de financiële wereld geavanceerde technieken toe op het gebied van risicomanagement. Al meer dan 100 jaar kan CME Clearing er zich daarom op beroemen, dat het de risico’s voor elk clearing lid substantieel kan verminderen. CME Clearing heeft de mogelijkheden aangedragen, dat voor meer dan 100 jaar elk termijncontract ter beurse verhandeld, naar behoren heeft gepresteerd en is afgewikkeld!

10- De groei van de industrie is buitengewoon hoog en succesvol geweest
De afgelopen 30 jaar zijn de assets under management voor de Managed Futures industrie meer dan duizendvoudig gegroeid!

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.