Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Vermogensopbouw

Nu de overheid een terugtrekkende beweging maakt, is een goed pensioen in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Daarom is het verstandig om vroegtijdig te starten met vermogensopbouw. Maar wat komt daarbij kijken?

Na de verhoging van de AOW-leeftijd is de discussie over de houdbaarheid van dit door de overheid verschafte basispensioen weer volop gaande. Feit is dat door de vergrijzing de verhouding tussen het aantal werkenden en ouderen scheef groeit. Met als gevolg dat de AOW straks onbetaalbaar lijkt te worden. Maar de hogere levensverwachting treft ook pensioenfondsen, die door de kredietcrisis hun buffers toch al aanzienlijk hebben zien slinken. Daardoor moeten sommige pensioenfondsen mogelijk gaan korten op de uitkeringen. Wie erop vertrouwt 70 procent van het laatst verdiende salaris als pensioen te krijgen, kan dus wel eens van een koude kermis thuiskomen. Hoogtijd om het heft in eigen handen te nemen en te beginnen met vermogensopbouw.

Risicoprofiel

Of het nu gaat om de oudedagsvoorziening, eerder stoppen met werken of de aankoop van een tweede huis, een gedegen persoonlijk financieel plan is noodzakelijk om financiële doelstellingen te realiseren. En daarvoor is een zorgvuldige inventarisatie nodig van uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingshorizon. Want wie vermogen wil opbouwen, ontkomt er niet aan om te beleggen. Een spaarrekening levert immers al snel te weinig op om de belasting en inflatie te compenseren. Van vermogensopbouw is dan geen sprake: u lijdt zelfs verlies.

Bij beleggen gaan risico en rendement hand in hand. Hoe meer risico u bereid bent te lopen, des te hoger het potentiële rendement. Aandelen leveren op de lange termijn meer op dan andere beleggingscategorieën als obligaties en vastgoed, maar brengen ook meer risico met zich mee. Omgekeerd geldt dat ook: een portefeuille die alleen uit obligaties en liquiditeiten bestaat is veiliger, maar het potentiële rendement is ook lager. Met een juiste mix van verschillende beleggingscategorieën kunnen rendement en risico op elkaar worden afgestemd. Dat maakt het mogelijk om een beleggingsportefeuille op maat samen te stellen, die past bij uw persoonlijke situatie en doelstellingen.

Om tot een zo goed mogelijk advies te komen zijn banken en vermogensbeheerders verplicht om een risicoprofiel van u te maken. Aan de hand van een vragenlijst wordt in kaart gebracht of u voldoende financiële ruimte heeft om vermogen op te bouwen, welke risico’s u bereid bent te nemen, waarvoor en wanneer u het vermogen nodig heeft en hoe groot uw kennis van de financiële markten is. Op basis van het risicoprofiel dat hieruit voortvloeit, wordt de beleggingsstrategie bepaald.

Beleggingshorizon

Cruciaal is de vraag wanneer het kapitaal nodig is, want die bepaalt de beleggingshorion. En daarmee tevens het risico dat u kunt lopen. Hoe langer de beleggingshorizon, hoe meer risico er gelopen mag worden. Er is dan immers meer tijd om tussentijdse waardedalingen goed te maken. Het negatieve effect van kortstondige waardedalingen op het rendement wordt kleiner naarmate de beleggingshorizon langer is. Dus bij het vaststellen van uw risicobereidheid is het vooral zaak om te kijken naar uw draagkracht, ofwel de capaciteit om tijdelijke verliezen goed te maken hetzij door een lange beleggingshorizon hetzij door financiële reserves. Een goede nachtrust is uiteraard ook belangrijk, maar uw mentale gesteldheid ten aanzien van waardeschommelingen op de korte termijn zou eigenlijk van ondergeschikt belang moeten zijn.

Een voorbeeld: een jong persoon die aan het begin van zijn carrière staat kan aandelen maar eng vinden en besluiten om al zijn geld op een spaarrekening te houden. Hij wil klaarblijkelijk geen risico accepteren, maar kan dat juist wel omdat er genoeg tijd is om eventuele verliezen op de beurs goed te maken. Aan de andere kant heeft een 55-jarige die er genoegen in schept om te speculeren met biotechaandelen een hoge risicotolerantie, terwijl het verstandig zou zijn om op deze leeftijd minder risico’s te nemen. Een zeperd zou in dit geval immers onherstelbare schade aan de beleggingsportefeuille kunnen toebrengen.

Naarmate de pensioenleeftijd nadert, wordt het moeilijker om eventuele verliezen goed te maken. Dat vraagt om een actief beheer van de beleggingsportefeuille. In een volgend artikel zullen we daarop verder ingaan.

Drs. Jochem Baalman
http://www.indexus.nl/

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *