Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Vermogensbeheer in crisistijden

Ethenea’s portefeuillebeheerders zetten uiteen hoe zij de Ethna-fondsen beheren in de weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zowel aan de vastrentende als aan de aandelenkant.

“We merkten een dramatische verslechtering van ons economisch scenario voor 2022 als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne,” zegt Andrea Siviero, beleggingsstrateeg bij Ethenea. “In combinatie met de sancties die daarna door de VS en Europa werden opgelegd, zorgde dit voor een dramatische piek in de energie- en grondstofprijzen.”

In deze tijden van onzekerheid hebben wij als Kritische Belegger een rapport opgesteld waarin wij houvast bieden door concrete tips te geven waarin belegd kan worden. Wij kijken als belegger naar de kansen en bedreigingen in tijden van oorlog en crisis. Wilt u ook inzicht in de kansen en bedreigingen van de huidige markt? Vraag dan het uitgebreide rapport ter waarde van EUR 250 kosteloos hier aan.

De oorlog zorgde voor een grote negatieve vraag- en aanbodschok voor de wereldeconomie – een schok die de toeleveringsketens schade zal toebrengen, de prijsdruk zal verergeren en de groei zal afremmen door het vertrouwen te ondermijnen en de internationale handel te belemmeren. Andrea Siviero : “Dit soort stagflatoire schokken brengt een aanzienlijke toename van de neerwaartse risico’s met zich mee, evenals een toenemende onzekerheid. De wereldwijde groei is ook naar beneden bijgesteld en de inflatie zal nu naar verwachting langer hoog blijven.”

Obligatiemarkten

De situatie in Oekraïne zal slechts een beperkte impact hebben op het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, denkt Senior Portfolio Manager Volker Schmidt. “Jerome Powell liet er geen misverstand over bestaan dat inflatiebestrijding de hoogste prioriteit heeft. Het staat vast dat dat er dit jaar meerdere renteverhogingen komen en ook in de toekomst zijn renteverhogingen van meer dan 50 basispunten mogelijk. Dit zou de Fed Funds Rate tegen het einde van dit jaar in de bandbreedte van 1,75% – 2% brengen.”

Gedurende een groot deel van 2021 hebben de portefeuillebeheerders van Ethenea de obligatieportefeuille van het Ethna-DEFENSIV fonds al voorbereid op de normalisering van de rentevoeten van de centrale banken en hebben ze de duratie in de portefeuille dienovereenkomstig verminderd. “Dit gebeurde door obligaties met een langere looptijd om te ruilen voor obligaties met een kortere looptijd en door shortposities in obligatiefutures in te nemen”, zegt Volker Schmidt. “Achteraf bleek dit de juiste handelwijze en konden we winst maken op de rentederivatenpositie. Onmiddellijk na het begin van de oorlog in Oekraïne was de vraag naar veilige staatsobligaties tijdelijk weer hoog, wat leidde tot een daling van de rendementen. Hier hebben wij snel en flexibel op de gewijzigde situatie gereageerd en de looptijd verlengd tot 4 door alle short Treasury futures in februari 2022 te sluiten. Toen echter de herfinanciering van hogere defensie-uitgaven en een Europese energievoorziening die onafhankelijk is van Rusland centraal kwamen te staan, hebben wij de duratie weer geleidelijk verlaagd door opnieuw shortposities op rentederivaten in te nemen.”

Over het geheel genomen reageerden de portefeuillebeheerders van Ethenea zeer flexibel en konden zij door een flexibel duratiebeheer profiteren van de hoge volatiliteit op de obligatiemarkt en de soms sterke rendementsontwikkelingen. Volker Schmidt : “Sinds het begin van het jaar heeft het Ethna-DEFENSIV fonds 1,25% gewonnen via rentederivaten, waarvan ongeveer 0,15% is toe te schrijven aan Bund futures en 1,10% aan Treasury futures.”

Aandelen

“In het Ethna-DYNAMISCH fonds counteren we enerzijds het huidige marktklimaat – op selectieniveau – door ons te richten op bedrijven met prijszettingsvermogen, bedrijfsmodellen die minder afhankelijk zijn van de economische cyclus, en aantrekkelijke waarderingen,” zegt Senior Portfolio Manager Christian Schmitt. “Anderzijds verminderden we de aandelenblootstelling gedurende de laatste maanden. Dat deden we via verschillende indekkingsinstrumenten. Zo pareerden we de onvermijdelijke volatiliteit veroorzaakt door de aanpassingsprocessen die al begonnen waren en nog verwacht mogen worden op de kapitaalmarkten. De noodzaak voor de centrale banken om te reageren op de ongebreidelde inflatie en de afnemende economische groei zorgde voor een toename van het aantal negatieve factoren voor de aandelenmarkten.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.