Tien zwarte zwanen voor 2023

Goud tikt de $ 3.000 per ounce aan en de dollar zal 50% stijgen ten opzichte van de Japanse yen. Saxo Bank heeft vandaag haar Outrageous Predictions voor 2023 bekendgemaakt. De voorspellingen richten zich op een reeks onwaarschijnlijke, maar ondergewaardeerde gebeurtenissen. Als ze zich zouden voordoen, zouden ze een schokgolf over de financiële markten kunnen veroorzaken:

Goud stijgt met bijna 70% en de Japanse yen zakt verder ten opzichte van de Amerikaanse dollar terwijl de wereld in een wereldwijde oorlogseconomie stort, behoren tot de wilde voorspellingen voor 2023 door Saxo Bank.

Centrale banken die “struikelen” over hun inflatiemandaten en de Federal Reserve die doorgaat met agressieve renteverhogingen dragen bij aan de achtergrond van de lijst met 10 Outrageous Predictions die elk jaar door de Deense bank wordt gepubliceerd.

“De Outrageous Predictions van dit jaar stellen dat enig geloof in een terugkeer naar de desinflatoire dynamiek van vóór de pandemie onmogelijk is, omdat we een wereldwijde oorlogseconomie zijn binnengegaan, waarbij alle grote mogendheden over de hele wereld zich nu haasten om hun nationale veiligheid op alle fronten te versterken; of het nu in daadwerkelijke militaire zin is, of vanwege diepgaande toeleveringsketen, energie en zelfs financiële onzekerheden die aan het licht zijn gekomen door de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne”, zei Steen Jakobsen, chief investment officer bij Saxo, in een verklaring.

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne kan een jaar duren vanaf het begin eind februari, tenzij er een staakt-het-vuren wordt bereikt en Saxo zei dat de voorspellingen van dit jaar zijn geïnspireerd door de overeenkomsten tussen het Europa van vandaag en de toestand van het door oorlog geteisterde continent in het begin van de 20e eeuw.

1. Goud schiet omhoog naar $3.000 per ounce

In 2023 krijgt goud eindelijk voet aan de grond na een uitdagend 2022, waarin veel beleggers gefrustreerd achterbleven door het onvermogen van het edelmetaal om te stijgen, zelfs toen de inflatie naar een hoogtepunt in 40 jaar steeg. 2023 is het jaar dat de markt eindelijk ontdekt dat de inflatie voorlopig niet verdwijnt. De verscherping van het Fed-beleid en de kwantitatieve verkrapping leiden tot een nieuw probleem op de Amerikaanse obligatiemarkten, waardoor nieuwe stiekeme “maatregelen” moeten worden genomen om de volatiliteit op de obligatiemarkten te beperken.

Dit komt in feite neer op een nieuwe kwantitatieve versoepeling. En met de komst van de lente besluit China het straffe COVID-beleid volledig los te laten en een effectieve behandeling, en misschien zelfs een nieuw vaccin aan te prijzen. De opnieuw ontketende Chinese vraag leidt tot een nieuwe sterke stijging van de grondstoffenprijzen, die de inflatie de hoogte in jaagt, vooral bij een steeds zwakker wordende USD nu de nieuwe versoepeling van de Fed de greenback afstraft. Goud schiet omhoog door de ingrijpende verandering in de implicaties van deze nieuwe achtergrond voor de reële rente.

In 2023 krijgt de hardste munt (goud!) support van drie kanten. Ten eerste de geopolitieke achtergrond van een toenemende oorlogseconomie-mentaliteit van zelfredzaamheid en het minimaliseren van het aanhouden van buitenlandse FX-reserves, met daarvoor in plaats een voorkeur voor goud. Ten tweede de massale investeringen in nieuwe nationale veiligheidsprioriteiten, waaronder energiebronnen, de energietransitie en toeleveringsketens. Ten derde, een stijgende wereldwijde liquiditeit nu beleidsmakers een debacle op de schuldmarkten willen vermijden terwijl een milde recessie van reële groei zich aandient. Als gevolg hiervan snijdt de goudprijs door de dubbele top en snelt naar enorme hoogtes volgend jaar.

Saxo voorspelt 2023 als het jaar waarin de markt ontdekt dat de inflatie in de nabije toekomst hoog zal blijven branden, waardoor goud naar $ 3.000 per ounce zal stijgen. Dat zou een sprong van 69% betekenen ten opzichte van de prijs van maandag op ongeveer $ 1.778 per ounce.

2. Japan koppelt USDJPY aan 200 om financiële systeem op orde te krijgen

Terwijl 2022 overgaat in 2023, neemt de druk op de JPY en het Japanse financiële systeem weer toe door de wereldwijde liquiditeitscrisis die in gang is gezet door de venijnige verkrapping van het Fed-beleid en de hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. Aanvankelijk pakken de Bank of Japan (BoJ) en het ministerie van Financiën de situatie aan door valuta-interventies te vertragen en vervolgens stop te zetten. Dit doen ze nadat ze de existentiële bedreiging voor de financiën van het land hebben ingezien nadat ze meer dan de helft van de reserves van de centrale bank hebben opgebrand. Maar nu de koers van de USDJPY door de 160 en 170 stijgt en de publieke verontwaardiging over de stijgende inflatie koortsachtig wordt, weten zij dat de crisis nieuwe, verregaande maatregelen vereist. Nu de USDJPY de 180 passeert, komen de regering en de centrale bank in beweging.

Eerst leggen ze een bodem voor de JPY op 200 in USDJPY, waarbij ze aankondigen dat dit slechts een tijdelijke actie van onbekende duur zal zijn om een reset van het Japanse financiële systeem mogelijk te maken. Die reset houdt in dat de BoJ al haar schuldbezit expliciet monetiseert en uitwist. Kwantitatieve verruiming tezamen met het in omloop brengen van nieuw geld wordt uitgebreid om de last van de Japanse overheidsschuld verder te verlichten, maar met een vooraf vastgesteld afbouwplan in de komende 18 maanden.

De staatsschuld daalt hierdoor met 100 procent van het BBP aan het einde van de BoJ-operaties, minder dan de helft van het uitgangspunt. De beleidsrente van de BoJ wordt dan verhoogd tot 1,00% en alle controle over de yieldcurve wordt opgeheven, waardoor de tienjaarsrente naar 2,00% kan stijgen. De banken worden zo nodig geherkapitaliseerd om insolventie te voorkomen en dankzij fiscale stimuleringsmaatregelen voor de repatriëring van de enorme Japanse spaargelden in het buitenland keren triljoenen yen terug naar Japan, ook omdat de Japanse export blijft groeien.

Bijgevolg daalt het reële bbp van Japan met 8% door de verminderde koopkracht, terwijl het nominale BBP met 5% stijgt door de stijging van de kosten van levensonderhoud, maar de reset brengt Japan terug op een stabiel pad en creëert een verleidelijk crisisresponsmodel voor een soortgelijke crisis die Europa en zelfs de VS op termijn onvermijdelijk zal treffen.

Marktimpact: USDJPY handelt naar 200, maar is goed op weg naar een lager niveau tegen het einde van het jaar.

3. Een land verbiedt alle vleesproductie per 2030

Om de doelstelling geen CO2-emissies uit te stoten in 2050 te halen, moet volgens een rapport de vleesconsumptie worden teruggebracht tot 24 kilogram per persoon per jaar, vergeleken met het huidige OESO-gemiddelde van ongeveer 70 kg. De landen die het meest geneigd zijn de voedselaspecten van klimaatverandering in overweging te nemen, zijn de landen die wettelijk bindende doelstellingen inzake CO2-emissies hebben.

Zo wil Zweden CO2-neutraal zijn in 2045, terwijl andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken dit nastreven in 2050. In 2023 zal ten minste één land dat een voorsprong wil nemen in de race om het meest progressieve klimaatbeleid vanaf 2025 vlees zwaar belasten. Bovendien is het van plan om tegen 2030 alle binnenlands geproduceerd vlees volledig te verbieden, ervan uitgaande dat verbeterde, van planten afgeleid kunstvlees en nog humanere, minder emissie-intensieve, in laboratoria gekweekte vleestechnologieën de eetlust moeten stillen om het milieu en het klimaat te helpen redden.

4. VK houdt UnBrexit-referendum

Deze voorspelling voorziet dat de Labour-regering in het derde kwartaal aan de macht komt, een UnBrexit-referendum belooft voor 1 november 2023 en een stem van de ReJoin-beweging wint.

Marktimpact: na een zwakke prestatie begin 2022 herstelt het Britse pond zich met 10% ten opzichte van de euro en met 15% ten opzichte van de Zwitserse frank dankzij de verwachte impuls voor de Londense financiële dienstensector.

5. Grootschalige prijscontroles om officiële inflatie te beteugelen

De inflatie zal een uitdaging blijven om onder controle te houden zolang de globalisering achteruit blijft gaan en de energiebehoeften op lange termijn niet worden aangepakt.

Bijna alle oorlogen hebben prijscontroles en rantsoenering met zich meegebracht, schijnbaar net zo onvermijdelijk als slachtoffers in de strijd. In 2022 zijn er diverse initiatieven genomen om de inflatie te beheersen. Belastingen op ‘gevonden winsten’ voor energiebedrijven zijn helemaal in, terwijl regeringen het klassieke instrument van rantsoenering niet gebruiken. In plaats daarvan subsidiëren zij actief een te grote vraag door de verwarmings- en elektriciteitsprijzen voor consumenten te maximeren.

In Frankrijk betekent dit simpelweg dat nutsbedrijven failliet gaan en genationaliseerd moeten worden. De rekening wordt doorgeschoven naar de regering, dan naar de munt via inflatie, en dan hebben we de waarschijnlijk tot mislukken gedoemde poging van westerse functionarissen om de Russische energieprijzen vanaf 5 december te plafonneren. De bedoeling is Rusland van inkomsten te beroven en hopelijk overal de exportprijzen van ruwe olie te verlagen, maar dat zal waarschijnlijk geen van beide gebeuren.

In een oorlogseconomie zal de overheidsinvloed genadeloos uitbreiden zolang de prijsdruk de stabiliteit bedreigt. De gedachte onder beleidsmakers is dat stijgende prijzen op de een of andere manier wijzen op het falen van de markt en dat meer ingrijpen nodig is om te voorkomen dat de inflatie de economie en zelfs de samenleving destabiliseert. Verwacht in 2023 bredere prijs- en zelfs looncontroles, misschien zelfs zoiets als een nieuwe National Board for Prices and Incomes die in het VK en de VS wordt opgericht.

Maar het resultaat zal hetzelfde zijn als bij bijna elk overheidsbeleid: de wet van de onbedoelde gevolgen. Prijsbeheersing zonder het onderliggende probleem op te lossen zal niet alleen meer inflatie veroorzaken, maar ook het sociale weefsel scheuren door een dalende levensstandaard als gevolg van negatieve prikkels om te produceren en een verkeerde toewijzing van middelen en investeringen. Alleen prijzen die in de markt tot stand komen kunnen zorgen voor een hogere productiviteit en efficiëntie door investeringen.

Samenvatting: “In een oorlogseconomie zal de arm van de regering zich meedogenloos uitstrekken zolang de prijsdruk de stabiliteit bedreigt.” – Steen Jakobsen.

6. OPEC+, China en India verlaten IMF en maken handelsakkoord met nieuwe reservemunt

Samenvatting: “Landen die de VS niet als bondgenoot zien, stappen uit om de USD en het IMF te verlaten en een internationale clearingunie (ICU) te creëren.” – Redmond Wong.

Landen die de VS niet als bondgenoot zien, zijn klaar met de voortdurende inzet van de USD als wapen door de Amerikaanse regering. Ze nemen daarom afstand van de USD en het IMF om een internationale clearing-unie (ICU) en een nieuw reservemiddel, de Bancor (valutacode KEY) op te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het oorspronkelijke idee van Keynes uit de tijd vóór Bretton Woods om de VS de loef af te steken bij het uitoefenen van hun macht over het internationale monetaire stelsel.

Marktimpact: Niet-gebonden centrale banken verlagen massaal hun USD-reserves, de rente op Amerikaanse Treasuries stijgt. De USD daalt met 25% ten opzichte van een mandje valuta’s dat met de nieuwe KEY-munt handelt.

De overige voorspellingen: 

7. Miljardairscoalitie creëert Manhattan Project voor energie

8. President Macron van Frankrijk treedt af

9. Oprichting EU-strijdmacht

10. Verbod op belastingparadijzen doet private equity das om

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.