Succes met beleggen

Een fascinerende vraag bij beleggen is welke factoren meespelen bij succes met beleggen. Voor een adviseur is het belangrijk deze factoren te onderkennen, temeer daar ze van belang kunnen zijn in het proces van klantwording. De Doe het Zelver zal hierdoor in zijn beleid zeker beïnvloed worden en de Doe het Samen belegger zal af en toe dezelfde trekjes vertonen zoals we tijdens de crash merkten.

Welke factoren komen in alle onderzoeken naar voren?

  1. Leeftijd heeft geen verband met de resultaten

Verassend, omdat je zou verwachten dat ‘oudere’ beleggers betere resultaten boeken dan de jongere beleggers. Echter, uit het onderzoek onder Alex beleggers bleek dat de top 10% van de beste particuliere beleggers gemiddeld 44 jaar oud was.

  1. Vrouwen zijn betere beleggers dan mannen

Dit kwam ook naar voren in het onderzoek onder de Alex beleggers. Nu is dit op zich niet zo interessant, want het is al algemeen bekend dat mannen het afleggen tegen vrouwen. Echter, wat vooral interessant is waarom vrouwen beter beleggen dan mannen. Hiervoor zijn twee primaire redenen te vinden: vrouwen beleggen minder risicovol, en handelen daarnaast minder, waardoor ze minder transactiekosten hebben. Gek eigenlijk dat zo weinig vermogensbeheerders vrouw zijn… Bij het onderzoek welke verschillende typen beleggers identificeerde kwam ook een interessant feit naar voren: het bleek namelijk dat de beleggers met weinig vertrouwen in hun beleggingen relatief vaker handelden. Dit kan verklaren waarom mannen meer handelen dan vrouwen, omdat mannen doorgaans risicovollere (en dus minder zekere) posities innemen.

Iets soortgelijks merken we ook in onze dagelijkse praktijk: de in aanvang twijfelende klant blijkt ook bij de minste schommeling in resultaten te willen veranderen van positie/profiel.

  1. Succes bij beleggen lijkt los te staan van aangeboren talenten

Uit onderzoek naar de invloed van emotie bij daytraden kwam naar voren dat er niet zoiets is als een persoonlijkheid die het meest geschikt is om een succesvolle trader te worden. Echter, is er nog wel meer onderzoek nodig om te bepalen welke persoonlijkheidsfactoren wel of niet bijdragen aan succes bij traden.

  1. De intensiteit van emoties is van belang bij succesvol beleggen, niet de soort emoties

Wat ook bleek uit datzelfde onderzoek onder daytraders is dat niet de soort emotie van belang is, maar de intensiteit ervan. Zo kenden de slechtst presterende traders sterke positieve én negatieve emoties. De ruisbelegger optima forma. Dit valt te verklaren doordat de gevolgen van emoties namelijk goed traden in de weg staan. Dit komt hoofdzakelijk door twee redenen. Ten eerste zorgen emoties en stress ervoor dat de prefrontale cortex ‘uitgeschakeld’ wordt, waardoor het moeilijker is voor de trader om rationeel na te denken. Hierdoor valt er ook minder goed te leren van de trades, omdat er minder goed informatie wordt opgenomen, wat ook een gevolg is van stress en emoties. Rustig blijven dus en goed nadenken.

Concluderend

Een belangrijke factor bij succes met beleggen lijkt te zijn het vertrouwen in de eigen strategie en kunnen. Immers, met vertrouwen in je beleggingen neig je minder naar overtraden, maar een vertrouwen in je strategie vergroot ook de discipline en beperkt de intensiteit van de emoties. Naar mijn idee onderstreept dit nog maar eens dat één van de belangrijkste dingen het hebben van een strategie is die bij je persoonlijkheid en doelen past.

De juiste aanpak daarbij is dan ook via  een adviseur werken met de samenhangende profielen en de emotie grotendeels overlaten aan de beheerders. 

Henk Folkers
http://www.findeaal.nl/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.