Rendement begint bij risico

In de wereld van beleggen is er één gouden regel die elke succesvolle belegger begrijpt: rendement begint bij risico. Deze fundamentele waarheid vormt de basis van elke investeringsstrategie en is de sleutel tot langetermijnsucces op de financiële markten.

Het concept van risicobeheer is niet nieuw, maar het is vaak een ondergeschoven kindje in de jacht op rendement. Echter, een grondige risicoanalyse voorafgaand aan elke investeringsbeslissing kan het verschil maken tussen succes en falen.

Tijdens een potje pool met een vriend eerder deze week, vroeg hij naar mijn denkproces voordat ik een schot nam. Ik deelde met hem dat een van mijn belangrijkste overwegingen het potentiële resultaat is als ik het schot mis en specifiek, waar de speelbal daarna zal eindigen. Pool is een snel spel, en één fout kan het einde betekenen van je beurt aan de tafel. Deze aanpak stelt me in staat om niet alleen te strategiseren voor de directe actie, maar ook om één of twee stappen vooruit te plannen. Ik stelde hem dezelfde vraag en hij zei dat zijn eerste focus meestal gewoon ligt op het potten van de bal.

Met ervaring ben ik deze ‘risico-eerst’-benadering gaan toepassen op alle gebieden, inclusief aandelenbeleggen. Het prioriteren van risicobeheer biedt een aanzienlijk voordeel ten opzichte van veel beleggers, die zich voornamelijk richten op het potentiële rendement. Denk eens na over hoe vaak de potentiële winsten van een aandeel je hebben gelokt. Helaas kan, wanneer de markt een onverwachte wending neemt, het ontbreken van een risico-eerst-strategie leiden tot verwarring en overhaaste beslissingen, waardoor verliezen worden verergerd en je oordeel wordt vertroebeld. Het is essentieel om altijd eerst het risico te overwegen om helder, rationeel denken in je beleggingsbeslissingen te behouden.

Vermijd emotionele beleggingsbeslissingen

De meeste beleggers zullen zeggen dat ze natuurlijk het risico van een belegging kennen en dit natuurlijk overwegen, maar vraag jezelf af, doe je dat echt? Overweeg dit als je een verlies in je portefeuille hebt. De asymmetrische aard van winsten en verliezen betekent dat verliezen geen lineaire relatie hebben met de winsten die nodig zijn om te herstellen. Dit geeft aan dat een klein procentueel verlies kan worden gecompenseerd met een vergelijkbare winst, maar de noodzakelijke winst om break-even te draaien stijgt exponentieel met een toename van het verliespercentage. Dit lijkt haalbaar als je bedenkt dat een verlies van 10% kan worden gecompenseerd met een winst van 11%. Dat gezegd hebbende, het kost een winst van 100% om terug te komen op de oorspronkelijke investeringswaarde na een verlies van 50%. Verliezen van grotere omvang verergeren deze onbalans. Als dat je niet motiveert, zal niets dat doen.

De volgende keer dat je vriend je een ‘geweldig’ aandelenidee vertelt dat je op het punt staat te missen, denk dan eerst aan het risico, en hier is een tip: het zal heel moeilijk zijn. Als beleggers zijn we vatbaar voor emotionele invloed door de belofte van aanzienlijke rendementen, wat kan leiden tot overhaaste beslissingen. Een belegger die een risico-eerst mentaliteit heeft, is minder geneigd om overhaaste beslissingen te nemen op basis van overdreven optimistische winstprojecties. Vermijd emotionele besluitvorming ten koste van alles.

Vermijd emotionele beleggingsbeslissingen en beleg automatisch. DAX-Easy: automatisch winst maken met de Duitse beurs. Geen kennis, ervaring of kosten nodig. Rendement: 20% in drie maanden. Vraag nu onze gratis brochure aan en ervaar zelf hoe makkelijk beleggen kan zijn met DAX-Easy.

Behoud van kapitaal is van het grootste belang

In dezelfde lijn is de primaire regel bij beleggen niet om hoge rendementen te behalen, maar om ervoor te zorgen dat je niet verliest wat je hebt geïnvesteerd. Aangezien kapitaal dient als de basis voor duurzame langetermijngroei, is het behoud ervan van het grootste belang bij beleggen. De nadruk van het principe op het beschermen van het hoofdbedrag is van vitaal belang vanwege de asymmetrie tussen de verlies- en herstelpercentages; een groot verlies vereist onevenredig grotere winsten om te herstellen, zoals we hebben gezien. Het voorkomen van buitensporige verliezen, die verwoestende emotionele en financiële gevolgen kunnen hebben, is een ander voordeel van een focus op kapitaalbehoud, die verantwoord risicobeheer bevordert. Op deze manier kunnen beleggers er zeker van zijn dat hun portefeuilles stabiel en veerkrachtig blijven in het licht van marktschommelingen. Bovendien kunnen beleggers, door hun kapitaal intact te houden, klaar staan om strategische kansen te benutten wanneer ze zich voordoen. Voor degenen die dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd komen of die een verminderde risicotolerantie hebben, moet dit voorrang krijgen boven het nastreven van rendementen.

Worst-case scenario en verder

Wanneer ik met een idee word gepresenteerd, vraag ik me af: Wat kan er misgaan en hoe erg? Het begrijpen van het worst-case scenario voor je investering is een geweldige plek om te beginnen voordat je gaat beleggen. Als beleggers de nadruk leggen op risicobeoordeling voordat ze mogelijke beloningen overwegen, zullen ze beter voorbereid zijn om berekende en onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen op basis van een grondig begrip van de worst-case situaties. Deze methode zorgt ervoor dat beleggers voorbereid zijn op marktschommelingen en dat hun beleggingen in lijn zijn met hun risicotolerantie. Het helpt ook bij de langetermijnplanning, waardoor een zorgvuldige toewijzing en potentieel risicobeperking door hedging mogelijk is. Bovendien kunnen beleggers zich met deze strategie mentaal voorbereiden op slechte marktomstandigheden, wat de kans op door paniek gedreven beslissingen vermindert en redelijke verwachtingen stelt voor rendementen. De sleutel tot succesvol en stabiel beleggen op de lange termijn vereist een goed uitgebalanceerde portefeuille en dit is een belangrijk gebied om mee te beginnen.

Nadat je het ergste risico hebt vastgesteld, wil je misschien een stap verder gaan en de investering analyseren om ervoor te zorgen dat de potentiële winsten het risico rechtvaardigen. Het is hier weer waar veel beleggers worden betrapt door dit gebied te verwaarlozen, maar neem het van mij aan, dit is hoe goede professionele geldbeheerders het doen.

Om een beter beeld te krijgen van hoe goed een investering heeft gepresteerd, houdt deze methode rekening met het risiconiveau naast de gebruikelijke absolute rendementsanalyse. Door risicogebaseerde rendementsnormen vast te stellen, vergemakkelijkt het zinvolle vergelijkingen tussen verschillende beleggingen en helpt het beleggers een betere risico-rendementsbalans te vinden. Om een betere langetermijnstabiliteit van de portefeuille te bereiken en om beleggingen af te stemmen op persoonlijke risicotoleranties en doelstellingen, bevordert deze aanpak de adoptie van geavanceerde risicobeheerstrategieën, waaronder hedging en diversificatie. In wezen bieden risicogecorrigeerde rendementen een holistisch perspectief op de beleggingsprestaties, en leiden ze beleggers naar meer duurzame en risicogeschikte winsten in plaats van naar risicovolle ondernemingen.

Een belegger moet zijn eigen risicotolerantie evalueren, rekening houdend met zijn beleggingsdoelstellingen en het comfortniveau met marktvolatiliteit, voordat hij zich concentreert op risicogecorrigeerde rendementen. Voor een beter begrip van beleggingsrisico’s is het essentieel om vertrouwd te zijn met standaarddeviatie, bèta, Sharpe-ratio en alfa, onder andere

risico-indicatoren. De beste manier om potentiële verliezen te spreiden, is door je beleggingen te spreiden over verschillende soorten activa, geografische gebieden en industrieën. Het analyseren van de risicoprofielen en het rendementspotentieel van potentiële beleggingen is een belangrijk onderdeel van het doen van grondig onderzoek. Essentiële risicobeheertechnieken omvatten het gebruik van stop-loss orders en optie-hedging. Door regelmatige monitoring en herverdeling wordt de portefeuille in lijn gehouden met de juiste risiconiveaus en beleggingsdoelstellingen. Het raadplegen van een gekwalificeerde financieel adviseur zal aanvullende nuttige inzichten en richtingen opleveren. Een manier om het risicobeheer te verbeteren en betere risicogecorrigeerde rendementen te behalen, is door geïnformeerd en flexibel te zijn over veranderingen in de markt.

Vertrouwen in uw investering

Tot slot, u kunt zeer vatbaar zijn voor marktbewegingen. Dat zijn we allemaal. Sommigen meer dan anderen en dit kan u dwingen om op het verkeerde moment uit uw investering te stappen. Marktschommelingen zijn onvermijdelijk, maar beleggers kunnen zich er beter op voorbereiden door risicoanalyse voorop te stellen bij mogelijke winsten. Door zich te concentreren op potentiële risico’s, kunnen beleggers beter begrijpen hoe hun beleggingen het zouden kunnen doen in verschillende scenario’s, wat hen helpt hun doelen te bereiken terwijl ze binnen hun risicotolerantie blijven. Een gediversifieerde portefeuille, het product van dergelijk vooruitdenken, maakt beleggers minder geneigd tot impulsieve oordelen die worden gemaakt tijdens perioden van marktvolatiliteit. Om beter aan te sluiten bij langetermijnbeleggingsdoelen, is deze methode gedisciplineerd en risicobewust; het moedigt aan om vast te houden aan beleggingen door marktups en -downs.

Het prioriteren van risicoanalyse boven mogelijke winsten zal uw succes op de lange termijn garanderen. De methode benadrukt het belang van het behoud van kapitaal, dat essentieel is om te genieten van de voordelen van samengestelde winsten over lange perioden. Om hun portefeuilles drijvend te houden tijdens marktdalingen, moeten beleggers zich met succes concentreren op risicobeheer. Omdat het redelijke besluitvorming bevordert op basis van geïnformeerde keuzes in plaats van speculatieve winsten, garandeert deze risico-eerst mentaliteit consistentere en langetermijnbeleggingsresultaten. Door risicoanalyse voorrang te geven, kunnen beleggers een solide beleggingskader opbouwen dat zowel de mogelijke voordelen als de risico’s in overweging neemt, wat resulteert in een stabielere en succesvollere financiële toekomst.

Conclusie

Het prioriteren van risicoanalyse boven mogelijke winsten zal uw succes op de lange termijn garanderen. Door risicoanalyse voorrang te geven, kunnen beleggers een solide beleggingskader opbouwen dat zowel de mogelijke voordelen als de risico’s in overweging neemt, wat resulteert in een stabielere en succesvollere financiële toekomst.

Bron: Barchart

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.