Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Beoordeling ING Global Fund

 Waarom zouden adviseurs een fonds als ING Global Fund adviseren? We gaan eens kijken naar de feiten. 

Fondsinformatie

Fonds: ING Global Fund
ISIN-code:  NL0006311805

Type belegging: Mandje van wereldwijde largecap aandelen van bedrijven die de beheerders definiëren als langetermijnkandidaten en herstelkandidaten.

Doelstelling: Het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd gespreide aandelenbeleggingen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark, de MSCI World Index.

Toegevoegde waarde:  Hebben wij niet kunnen ontdekken.

Verhandelbaarheid: Het fonds is genoteerd op Euronext Amsterdam en is één keer per dag tegen NAV verhandelbaar.

Dividend: Er wordt dividend uitgekeerd. Op basis van de huidige koers is het dividendrendement 2,07%.

Inleiding

Heeft u het boek “De schitterende eenvoud van indexbeleggen” al gelezen? Ik kan het u ten zeerste aanraden. De auteur, Jacques Wintermans, schrijft in heldere en begrijpelijke taal over de voordelen van het beleggen in de index. Maar de subtitel “wat de banken u niet vertellen” is ook interessant. Jacques heeft een combinatie gemaakt tussen een uitleg over de werking van het beleggen in de index, een vertaling van de Amerikaanse onderzoeken over indexbeleggen, de manier hoe je een portefeuille indeelt en in de gaten houdt en de reden waarom de Nederlandse banken niets willen weten van indexbeleggen. Volgens de auteur zou iedereen in indexen moeten beleggen, exact conform je risicoprofiel, zou je de basis moeten beleggen in kortlopende obligatie indexen en het rendement van je portefeuille moeten sturen met je aandelen. En elk jaar je portefeuille herbalanceren conform je risicoprofiel. Als elke belegger op deze manier zou gaan beleggen, betekent dit het failliet van de fondsenindustrie en tevens het failliet van de adviespraktijken van de Nederlandse banken. Ik kan mij voorstellen dat deze theorie een eye opener is voor de meeste beleggers en een doemscenario voor de gemiddelde beleggingsadviseur. Toch kan ik u voorspellen dat dit doemscenario wel eens een realiteit kan gaan worden, al zal het even duren voordat beleggend Nederland in de gaten heeft dat de DSB bank niet de enige is geweest die haar klanten de afgelopen jaren heeft beduveld.

ING Global Fund

Terug naar de basis, het ING Global Fund waar mijn blik afgelopen week op viel. Het oude Postbank fonds staat weer in de belangstelling. Op de website van Morningstar is te lezen dat het team van fondsmanagers werkt met 28 analisten in Nederland, dat zou één van de pluspunten moeten zijn. Nu zijn er vaker fondsen met een team van wereldwijde analisten en een ‘bottom up deep research’ als doelstelling hebben om de benchmark te verslaan en u weet inmiddels dat de werkelijkheid anders is. Waar het mij om gaat, waarom zouden adviseurs een fonds als ING Global Fund adviseren? We gaan eens kijken naar de feiten.

Het rendement

Uit de grafiek blijkt dat de total return in de afgelopen 10 jaar tot 1 oktober 2009 een min van 27,48% bedroeg. De benchmark van het fonds, de MSCI Word Index, eigenlijk niets spectaculairs, behaalde een min van 23,63% (bron : Bloomberg). Bovendien is het risico van het fonds over de afgelopen 10 jaar gemiddeld hoger geweest dan de benchmark.

De laatste nieuwsbrief dateert van augustus 2009. Daarin is het rendement van het fonds over de afgelopen 5 jaar vermeld, maar over het rendement van de MSCI World wordt met geen woord gerept. Misleiding? De financiële bijsluiter van het fonds zegt eigenlijk al genoeg. Waar de grafieken door de fondshuizen via publicaties nogal worden opgeklopt (zo zie je vaak dat het netto (incl. dividend) rendement van de fondsen wordt afgezet tegen het bruto (excl. dividend) rendement van de benchmark), moet in de financiële bijsluiter echt de waarheid worden verteld en gaat het fondshuis met de billen bloot. Je moet even goed kijken maar dan is te zien dat het fonds sinds 1999 er geen enkele keer in slaagt om de MSCI World te verslaan. Dat wordt er vast niet bijgezegd wanneer het fonds wordt geadviseerd aan de argeloze beleggers. Feit is dat ze veel beter in de benchmark zelf kunnen beleggen met lagere kosten en een beter rendement tot gevolg. Maar tegelijkertijd verdienen banken hier niets aan, dus zullen zij dit nooit adviseren. En dan kom ik weer terug op de subtitel van het boek van Jacques Wintermans “wat de banken u niet vertellen”.

De kosten

Het fonds rapporteert een Total Expense Ratio (TER) van 1,39% over 2008. Men verwacht een toekomstige TER van 1,3%. De gemiddelde TER over de jaren 2002 tot 2008 bedroeg 1,11% ING maakt wel netjes melding van het feit dat de transactiekosten bovenop de TER komen, maar die kosten zullen beperkt zijn met een gemiddelde omloopsnelheid van 16 over 2008. Er wordt dus weinig gemuteerd binnen het fonds.

In het halfjaarverslag over 2009 is te lezen dat de directe kosten van het fonds 2.876.624 euro bedroegen. Deze kosten bestaan ook uit ‘facturering voor geleverde diensten door derden’, zo is te lezen. De totale kosten komen uit op 2.877.008 euro en dat is 4% van de bedrijfsopbrengsten. De managementvergoeding over het eerste halfjaar verdubbelde ten opzichte van 2008, de overige bedrijfskosten verdrievoudigden zelfs!

Transparantie

Het fondshuis rapporteert summier en publiceert slechts de top 10 beleggingen. Het rendement in de nieuwsbrieven wordt niet vergeleken met de benchmark.

Leesbaarheid rapportages/website

De website is overzichtelijk en bevat bijna alle benodigde informatie. De financiële bijsluiter en het prospectus zijn makkelijk te vinden. Er zijn ook wat historische rapportages te vinden.

Rating en risico’s

De portefeuille is goed gespreid over verschillende landen en verschillende sectoren.

Afweging

Pluspunten
– Geen

Minpunten

– Structureel lager rendement dan de benchmark
– Summiere nieuwsbrieven

– Structureel lager rendement dan de benchmark
– Summiere nieuwsbrieven

niet_doen1Conclusie: Het fonds biedt geen enkele toegevoegde waarde ten opzichte van het beleggen in de MSCI World Index zelf.

Ondergetekende heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Patrick Bontje
Vermogensadviseur bij TOP Capital

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *