Het raadsel van de vermiste miljardairs

Stel je voor dat je een fortuin erft van je voorouders, die een van de rijkste mensen ter wereld waren. Wat zou je doen om je rijkdom te behouden en door te geven aan je nakomelingen? Je zou misschien denken dat het een eenvoudige kwestie is van verstandig beleggen, sparen en uitgeven. Maar de geschiedenis leert ons dat veel welvarende families hun fortuinen hebben verspild of verloren door slechte financiële beslissingen. Waarom is het zo moeilijk om rijk te blijven? En hoe kun je voorkomen dat je dezelfde fouten maakt als de vermiste miljardairs?

In dit artikel bespreek ik het nieuwe boek The Missing Billionaires: A Guide to Better Financial Decisions van Victor Haghani en James White. Het boek is gebaseerd op hun eigen ervaringen als hedgefondsmanagers die een aanzienlijk deel van hun vermogen verloren door verkeerde inschattingen van risico en rendement. Het boek onderzoekt ook de redenen waarom veel rijke families uit het verleden, zoals de Vanderbilts, de Astors en de Rockefellers, er niet in slaagden hun fortuinen te behouden over generaties heen.

Het boek stelt dat de belangrijkste financiële beslissingen die we moeten nemen, niet gaan over wat we moeten kopen of verkopen, maar over hoeveel we moeten investeren, sparen, uitgeven, verzekeren en diversifiëren. Deze beslissingen vereisen dat we rekening houden met onzekere uitkomsten, de impact op ons welzijn en onze persoonlijke voorkeuren. Het boek introduceert het concept van een nutsfunctie, die een relatie beschrijft tussen rijkdom en geluk, en een op nutsvoorzieningen gebaseerd beslissingskader, dat ons helpt om het verwachte nut te maximaliseren in plaats van puur monetaire resultaten.

Het boek is geschreven in een heldere en boeiende stijl, met humor en anekdotes om de lezer geïnteresseerd te houden. Het boek is ook zeer praktisch en relevant, omdat het tips en tools biedt om het verwachte nutskader toe te passen in realistische situaties. Het boek is niet te technisch of wiskundig, maar richt zich eerder op de intuïtie en logica achter het kader.

Het belang van hoeveelheid

Het boek leert ons dat het nemen van goede hoeveelheidsbeslissingen cruciaal is om ons financiële welzijn te verbeteren en te beschermen. Maar hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we weten hoeveel we moeten investeren, sparen, uitgeven, verzekeren en diversifiëren in een onzekere wereld?

Het boek stelt voor om een op nutsvoorzieningen gebaseerd beslissingskader te gebruiken, dat ons helpt om het verwachte nut te maximaliseren in plaats van puur monetaire resultaten. Het kader heeft drie hoofdstappen voor een bepaalde financiële beslissing:

  • Eerst moeten we mogelijke monetaire uitkomsten beoordelen en de bijbehorende kansen inschatten. Dit kan gedaan worden met behulp van historische gegevens, marktinformatie, simulaties of andere methoden.
  • Vervolgens moeten we deze monetaire uitkomsten in kaart brengen in nutsuitkomsten. Dit kan gedaan worden met behulp van een nutsfunctie, die een relatie beschrijft tussen rijkdom en geluk. Het boek legt uit dat we een afnemend marginaal voordeel ervaren van steeds verder toenemende uitgaven (of rijkdom). Dit betekent dat het nut dat we halen uit het uitgeven van onze rijkdom niet overeenkomt met de geldbedragen die ermee gemoeid zijn.
  • Ten slotte moeten we het bereik van verschillende mogelijke beslissingen doorzoeken om degene te vinden die het hoogste verwachte nut oplevert. Dit kan gedaan worden met behulp van wiskundige formules, grafieken, tabellen of andere hulpmiddelen.

Het boek geeft enkele voorbeelden van hoe we dit kader kunnen toepassen op verschillende soorten financiële beslissingen, zoals uitgeven, sparen, verzekeren en diversifiëren. Het boek biedt ook enkele tips en tools om ons te helpen onze eigen nutsfunctie te begrijpen en te schatten, onze onzekerheid te kwantificeren en onze beslissingen aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Het boek betoogt dat het verwachte nutskader een nuttig model is voor het nemen van betere financiële beslissingen onder onzekerheid, en vergelijkt het met andere modellen zoals rendement tot einde looptijd. Het boek erkent ook de beperkingen en aannames van het model, en beweert niet dat het een perfecte weergave is van de werkelijkheid.

Toepassingen en voorbeelden

Het boek past het verwachte nutskader toe op verschillende soorten financiële beslissingen, zoals uitgeven, sparen, verzekeren en diversifiëren. Het boek biedt enkele voorbeelden en casestudy’s om hun ideeën te illustreren, zoals het coinflip-experiment en het verhaal van Cornelius Vanderbilt.

Het coinflip-experiment is een eenvoudig spel waarbij de deelnemers een virtuele munt gooien die 60% kans heeft om op kop te landen. Ze krijgen elk €25 en kunnen wedden zoals ze willen. Ze krijgen te horen dat ze aan het einde van 30 minuten worden uitbetaald hoeveel de €25 ook was geworden, met een maximale uitbetaling van €250. Het boek laat zien dat de meeste deelnemers slechte hoeveelheidsbeslissingen namen en geld verloren of failliet gingen. Dit terwijl ze gemakkelijk de maximale uitbetaling hadden kunnen bereiken als ze een verstandigere strategie hadden gevolgd.

Het verhaal van Cornelius Vanderbilt is een voorbeeld van hoe een rijke familie haar fortuin verspilde over generaties heen. Vanderbilt was in 1877 de rijkste man ter wereld. Zijn oudste zoon erfde 95% van zijn fortuin, maar gaf geen duidelijke instructies over hoe hij zijn rijkdom in de loop van de tijd moest beleggen en uitgeven. Binnen 70 jaar na de dood van Vanderbilt was het familievermogen grotendeels verdwenen. Het boek laat zien dat als de erfgenamen van Vanderbilt hun vermogen hadden geïnvesteerd in een gediversifieerde portefeuille van Amerikaanse bedrijven, elk jaar 2% van hun vermogen hadden uitgegeven en hun belastingen hadden betaald, iedereen die vandaag leeft nog steeds een fortuin zou hebben van meer dan vijf miljard euro.

Conclusie

The Missing Billionaires: A Guide to Better Financial Decisions is een boek dat iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp van financiële besluitvorming onder onzekerheid zou moeten lezen. Het boek kan je helpen om je financiële welzijn te verbeteren en kostbare fouten te voorkomen. Het boek kan je ook inspireren om na te denken over wat je echt gelukkig maakt en hoe je je rijkdom kunt gebruiken om dat te bereiken.

Het boek is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de auteurs als hedgefondsmanagers die een aanzienlijk deel van hun vermogen verloren door verkeerde inschattingen van risico en rendement. Het boek onderzoekt ook de redenen waarom veel rijke families uit het verleden, zoals de Vanderbilts, de Astors en de Rockefellers, er niet in slaagden hun fortuinen te behouden over generaties heen.

Het boek stelt dat de belangrijkste financiële beslissingen die we moeten nemen, niet gaan over wat we moeten kopen of verkopen, maar over hoeveel we moeten investeren, sparen, uitgeven, verzekeren en diversifiëren. Deze beslissingen vereisen dat we rekening houden met onzekere uitkomsten, de impact op ons welzijn en onze persoonlijke voorkeuren. Het boek introduceert het concept van een nutsfunctie, die een relatie beschrijft tussen rijkdom en geluk, en een op nutsvoorzieningen gebaseerd beslissingskader, dat ons helpt om het verwachte nut te maximaliseren in plaats van puur monetaire resultaten.

Het boek is geschreven in een heldere en boeiende stijl, met humor en anekdotes om de lezer geïnteresseerd te houden. Het boek is ook zeer praktisch en relevant, omdat het tips en tools biedt om het verwachte nutskader toe te passen in realistische situaties. Het boek is niet te technisch of wiskundig, maar richt zich eerder op de intuïtie en logica achter het kader.

Bron: The Evidence Investor

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.