Beleggen in lijn met hoe oud u zich voelt

Stelt u zichzelf een eenvoudige vraag: hoe oud voelt u zich ? Komt het antwoord overeen met uw ware leeftijd – of voelt u zich jonger of juist ouder ? Dit is geen domme vraag. Onderzoekers hebben ontdekt dat subjectieve leeftijdidentiteit – zo oud voelen we ons – belangrijk economisch gedrag bepaalt, zoals onze beslissing wanneer we met pensioen gaan, hoeveel we sparen en onze risicobereidheid als het gaat om beleggen.

Niet alleen onze werkelijke leeftijd, maar ook onze subjectieve leeftijd moet worden geïntegreerd in het ontwerpen en vermarkten van financiële producten en diensten zoals streefdatumfondsen en pensioenproducten.

Spaarrekening levert niets meer op

Een spaarrekening levert niets meer op , sterker nog het kan u geld kosten! U hebt echter weinig tijd en u wilt niet de hele dag achter de computer zitten. Dan is automatisch beleggen mogelijk wat voor u. Op die manier kunt u meeliften op het succes van ons systeem. Het heeft met een startkapitaal van € 7.000 in juni 2015 , een winst van € 18.875 gemaakt. Vraag de gratis brochure aan. KLIK HIER.

Wat is een subjectieve leeftijdidentiteit

Subjectieve leeftijdidentiteit weerspiegelt iemands subjectieve interpretatie van zijn of haar leeftijd – hoe oud ze zich voelen. Er zijn verschillende redenen waarom je je jonger of ouder kunt voelen dan je ware leeftijd.

Zij richten op twee redenen in hun onderzoek. Ten eerste, vaardigheid: ik kan me bijvoorbeeld ouder voelen, omdat mijn fysieke of cognitieve vaardigheden slechter zijn dan wat ze zouden moeten zijn (of vroeger waren).

Ten tweede, sociale constructie en voorkeuren: ik kan me bijvoorbeeld jonger voelen, omdat ik omringd ben door jonge mensen in mijn dagelijkse activiteiten, dingen doe die jongeren leuk vinden om te sporten, of ik kan mijn ware leeftijd ontkennen vanwege echte of ervaren ouderdomsvooroordelen.

Bestaande studies hebben aangetoond dat subjectieve leeftijdidentiteit veel variabelen en gedrag voorspelt, zoals fysiologisch en cognitief functioneren, dementie, prestaties op de werkplek en winkelvoorkeuren. Om een ​​illustratief voorbeeld te geven, ik zou kunnen ontkennen dat ik gebruik maak van het gemak van maaltijden op wielen, omdat ouderen dat doen en ik me jong voel.

Subjectieve leeftijd kan verrassend eenvoudig worden gemeten – vaak wordt slechts een enkele enquêtevraag gevraagd aan een persoon: “Veel mensen voelen zich ouder of jonger dan ze in werkelijkheid zijn. Welke leeftijd voel je? ‘

Hoe subjectieve leeftijdidentiteit economisch gedrag bepaalt

Voor hun studie hebben ze enquêtereacties geanalyseerd uit een representatieve gegevensset van huishoudens in de Verenigde Staten (de Health and Retirement Study) die in meerdere golven de jaren 2008 tot 2014 bestreken (in totaal 9.284 respondenten tussen 45 en 90 jaar). Eerst ontdekten we dat de meerderheid van de respondenten (75 procent) zich jonger voelde dan hun echte leeftijd, 15 procent voelde geen verschil en 10 procent voelde zich ouder. Gemiddeld voelden de respondenten zich 10 jaar jonger. Factoren die bijdragen aan een jonger gevoel zijn bijvoorbeeld optimisme en tevredenheid met het leven, terwijl gezondheidsproblemen het tegenovergestelde voorspellen.

Toen ze de impact hiervan op economische beslissingen analyseerden, ontdekten ze dat mensen die zich jong voelen en nog steeds werken, de komende jaren verwachten te blijven werken in plaats van met pensioen te gaan; terwijl degenen die momenteel werkloos zijn, een grotere kans hebben om weer aan het werk te gaan.

Ze hebben vastgesteld dat de jaarlijkse besparingen van de respondenten worden beïnvloed door hun subjectieve leeftijdidentiteit, hoewel de effecten minder duidelijk zijn. Voor degenen die zich jonger voelen vanwege een hoger fysiek of cognitief vermogen, vonden we een toename van besparingen, terwijl voor degenen die zich jonger voelen vanwege sociale constructie en voorkeuren, lagere besparingen vonden.

Een interpretatie van deze bevindingen is dat degenen met een hoger vermogen een langere levensduur lijken te plannen, terwijl degenen die jong gedrag willen nabootsen om hun identiteit te evenaren, zich bezighouden met gedrag dat geld kost (denk aan winkelen en reizen). We hebben vergelijkbare resultaten gevonden toen we keken naar portefeuillebeslissingen. Subjectieve leeftijd is van belang voor het aandeel van risicovol belegde activa (bijvoorbeeld in aandelen), maar opnieuw voorspelt de reden voor een jonger gevoel verschillende aanpassingen van gedrag.

Gevolgen voor beleggingsproducten en marketing

Een antwoord op slechts één vraag over iemands subjectieve leeftijdidentiteit helpt dus bij het voorspellen van een breed scala aan economische voorkeuren. Hoelang blijven mensen in dienst, wanneer ze met pensioen gaan, hoeveel ze sparen en hoe ze investeren.

Onze bevindingen dagen het economisch beleid, financieel advies, productontwerp en marketingstrategieën uit die zijn gebaseerd op chronologische leeftijd. Wij zijn van mening dat ook rekening moet worden gehouden met subjectieve leeftijd om producten en diensten te leveren die aansluiten bij de voorkeuren van mensen.

Wat subjectieve leeftijdidentiteit bijzonder interessant maakt, is niet alleen dat het gemakkelijk kan worden gemeten. Het is ook zeer stabiel in de tijd. Dus in de wereld van sparen en beleggen, waar we vele jaren, zo niet decennia vooruit, plannen en beslissingen moeten nemen, kan subjectieve leeftijd worden gebruikt om producten en diensten af ​​te stemmen.

Wat moet bijvoorbeeld de streefdatum van een doeldatumfonds zijn? Wij denken dat chronologische leeftijd een referentiepunt moet zijn van waaruit diensten en producten voor individuele klanten worden aangepast en afgestemd op hun subjectieve leeftijdidentiteit. Evenzo kan een pensioenfonds bij het bepalen van de beleggingsstrategie voor zijn portefeuille de keuze aanpassen aan de subjectieve leeftijdidentiteit van zijn specifieke ledenpopulatie. Het kan ook helpen om beslissingen zoals wanneer met pensioen te gaan beter te voorspellen of als leden hogere uitbetalingen kiezen voor de eerste pensioenjaren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.