Nederlanders vluchten in grondstoffen

  • In het eerste kwartaal van 2023 nam het aantal Nederlandse particuliere beleggers met een positie in grondstoffen toe met 120%: 31% van de Nederlandse beleggers investeert nu in grondstoffen
  • Onrust op de markten drijft geografische spreiding van beleggingen, het aantal particuliere beleggers dat aandelen van eigen bodem aanhoudt neemt af met 12%
  • 93% van de Nederlandse particuliere beleggers heeft vertrouwen in eigen investeringen
  • Het vertrouwen van beleggers in eigen investeringen is het hoogst sinds eind 2021

 Het aantal particuliere Nederlandse beleggers dat zegt te beleggen in grondstoffen is met 120% toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Dit blijkt uit het meest recente Retail Investor Beat-onderzoek1 van sociaal investeringsnetwerk eToro onder 10.000 particuliere beleggers verdeeld over 13 landen (waarvan 500 Nederlandse beleggers).

Na een turbulent beursjaar hebben particuliere beleggers hun investeringen beter gediversifieerd. Wereldwijd kijken beleggers verder weg naar mogelijkheden in verschillende markten en beleggingscategorieën, met minder “home bias”. Internationaal daalde het percentage particuliere beleggers dat investeert in binnenlandse aandelen met 12%, of 6 procentpunt.

De beweging weg van binnenlandse aandelen is het grootst in de VS, waar het percentage particuliere beleggers dat binnenlandse aandelen aanhoudt, is gedaald van 60% in het eerste kwartaal van 2022 tot 42% in het eerste kwartaal van 2023 – een daling met 30%, of 18 procentpunt. In Europa bleef het aantal beleggers dat binnenlandse aanhoudt stabiel rond de 45%, beleggingen in buitenlandse aandelen nam met 7% licht toe. In Nederland bleef het percentage dat belegt in buitenlandse aandelen ook stabiel op 32%.

Over de resultaten van het recente onderzoek zegt eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “In 2022 was een belegging in grondstoffen, en dan met name in olie en gas of indirect via energieaandelen, bijna de enige manier om de inflatie te compenseren. Die strategie biedt voor 2023 geen garantie als je rekening houdt met een recessie, omdat de olie- en gasprijs sterk afhankelijk zijn van de economische groei. In de afgelopen periode viel op dat de koers van onder andere goud in de lift zat. Edelmetalen worden door beleggers gezien als een vluchthaven ten tijde van stress in het financiële systeem.” 

Na meer dan een jaar lang wankelende markten diversifiëren particuliere beleggers ook steeds meer naar verschillende beleggingscategorieën. Wereldwijd is het percentage dat grondstoffen aanhoudt gestegen van 16% naar 27%, buitenlandse obligaties is gestegen van 12% naar 17%, alternatieve beleggingen (waaronder vastgoed) is gestegen van 21% naar 23%, FX is gestegen van 9% naar 19%, terwijl de allocatie aan cryptocurrencies stabiel bleef op 29%.

Tabel toont verandering in percentage particuliere beleggers dat diverse aandelenklassen aanhoudt

  Q1 2022 Q1 2023  
% particuliere beleggers dat belegt in aandelenklasse Wereld-wijd VS VK Europa* NL Wereld-wijd VS VK Europa* NL
Binnenlandse aandelen 51% 60% 48% 45% 47% 45% 42% 43% 45% 47%
Buitenlandse aandelen 28% 16% 25% 30% 32% 29% 20% 28% 32% 32%
Buitenlandse obligaties 12% 16% 10% 15% 17% 17% 18% 16% 18% 17%
Grondstoffen 16% 17% 11% 17% 14% 27% 30% 26% 27% 31%
Alternatieve beleggingen (zoals vastgoed) 21% 18% 15% 18% 15% 23% 27% 17% 23% 15%

*Gemiddeld % berekend voor de 10 Europese landen waarin de survey is afgenomen. Voor vergelijkingen per land, zie noot aan redacties 

Van Oudheusden voegt toe:Beleggers kijken door de snel op elkaar volgende ontwikkelingen met wereldwijde impact, vaker naar beleggingsmogelijkheden over de grens. De heropening van de Chinese economie, hardnekkige inflatie, het uitblijven van Europese energietekorten en de aanhoudende geopolitieke onrust, zorgt voor grote verschillen in performance tussen economische blokken. Het aantal beleggers dat kiest voor beleggingsmogelijkheden die plaatselijk niet beschikbaar zijn neemt toe. Of het nu gaat om de techreuzen van de VS, de Europese marktleiders van luxeproducten of de snelgroeiende economieën van Azië. 

Voor beleggers is het nog nooit zo gemakkelijk en goedkoop geweest om een geografische gespreide portefeuille op te bouwen en te profiteren van de beleggingskansen in de rest van de wereld. ETF’s maken spreiding eenvoudiger en handel zonder commissie stelt beleggers in staat snel hun portefeuille aan te passen aan nieuwe omstandigheden. 

Uit dit onderzoek blijkt ook een aanzienlijke toename in beleggers die internationale obligaties in portefeuille hebben in vergelijking met vorig jaar. Dit kan een slimme diversificatiezet zijn, nu de obligatierente op het hoogste punt in meer dan tien jaar tijd staat, na de dramatische koersdalingen van vorig jaar.”

Uit het recente Retail Investor Beat blijkt verder dat het vertrouwen van particuliere beleggers is gestegen tot het hoogste niveau sinds de bullmarkt van 2021: 76% heeft vertrouwen in eigen portefeuille (ten opzichte van 69% in Q4 2022). Onder Nederlandse beleggers steeg het vertrouwen in eigen portefeuille van 84% naar 93%. Een hoger percentage vertrouwen kan verklaren waarom er in Nederland minder verschuivingen plaatsvinden dan wereldwijd. Meer dan twee op de vijf belegger (44%) wereldwijd hebben meer geïnvesteerd in 2023. Nederlandse beleggers (42%) volgen deze trend.

Nederlandse particuliere beleggers zien voor de komende drie maanden internationale conflicten als het grootste externe risico voor hun beleggingen. Dit wordt genoemd door 22% van de beleggers, terwijl 19% de neergang van de wereldeconomie (potentiële recessie) ziet als voornaamste risico. In lijn met het vertrouwen in eigen beleggingen wordt inflatie door Nederlandse beleggers minder als een risico gezien (van 19% in Q4 2022 naar 16% in Q1 2023), terwijl dit wereldwijd het vaakst wordt genoemd (22%).

[1] Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 20 februari en 9 maart 2023.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.